Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Kan jeg dra på utveksling fra Storbritannia?

Ta et uvekslingsår

De aller fleste bachelorgrader i Storbritannia tilbyr studentene muligheten til å ta et semester eller et år i et annet land. Hvilke land og skoler man kan dra til vil variere fra universitet til universitet. På masternivå er det sjelden mulighet for utveksling siden mastergradene bare er ettårige, men det finnes en del mastergrader som er lagt opp slik at man tar deler av studiet i andre land. Ta kontakt med oss for spørsmål om dette og hvilke muligheter du har for utveksling på både bachelor- og masternivå. 

Tilbake til "Ofte stilte spørsmål"