Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Søk om stipend hos Kent

28.05.2016

 
 

University of Kent har en rekke stipendmuligheter for internasjonale studenter, både på bachelor- og masternivå og fristen for å søke på flere av dem er 31. mai.

Masterstudenter i psykologi kan også søke på Kents Academic Excellence-stipend verdt £1000. Her er søknadsfristen er 31. juli. 

For å finne ut om det er stipend du kan søke på, og hvordan du søker, spør din veileder. Har du ikke veileder, ta kontakt med oss i dag.