Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Bachelorstudier i Storbritannia

En bachelorgrad er et tre- eller fireårig studie du starter på etter at du har fullført videregående. Det tar vanligvis tre år å fullføre en bachelorgrad i England og Wales, mens en skotsk bachelorgrad er fireårig. Våre universiteter tilbyr alle typer studier, så vi finner alternativer til deg innenfor ditt fagfelt nesten uansett hva du vil studere.

En bachelorgrad er som regel bygget opp på en av følgende tre måter: 

  • Du kan velge å spesialisere deg i ett fag gjennom hele studiet, f.eks. "BA Journalism".
  • Du kan fordype deg like mye i to fag gjennom studiet med like stor vekt på begge studier, f.eks. "BA Business Management with Marketing".
  • Du kan fordype deg i to ulike fag gjennom studiet, men med overvekt på det ene faget, f.eks. "BA Psychology and Sociology".  

Arbeidspraksis som en del av studiet
Mange universiteter tilbyr arbeidserfaring som en del av sine bachelorstudier. Dette innebærer at du i løpet av studiet tar et praksisår, og en slik grad vil som regel vare ett år lenger enn normalt. Dette praksisåret vil være lønnet arbeid, og universitetet vil hjelpe deg med å finne utplasseringsplasser. Du kan også ordne dette på egen hånd hvis du f.eks. ønsker å ha utplasseringsåret i Norge. Dette er en fin måte å oppnå relevant yrkeserfaring på mens du er i utdanning, noe som vil være en stor fordel når du skal søke jobb etter studiene. Vi forteller deg selvsagt gjerne hvor du har mulighet til å ta dette som en del av studiet.

Utveksling som en del av studiet
Universitetene tilbyr utveksling til andre land som en del av bachelorstudiet. De aller fleste studier kan du kombinere med et språk, enten som del av studiet eller som tillegg på universitetet. For å lære deg dette tredjespråket flytende vil det være en stor fordel å bo et år i et land hvor dette språket snakkes. Utveksling til andre land er ikke kun for de som studerer språk som en del av studiet sitt, det er for alle som ønsker å få erfaring fra et annet land i tillegg til Storbritannia. De fleste universitetene har samarbeidspartnere rundt omkring i hele verden, og du kan også ordne med utveksling på egen hånd dersom ikke universitetet du går på samarbeider med et universitet på det stedet du ønsker å reise. Hvis du reiser på et års utveksling, så vil ofte studieforløpet forlenges med et år, men det vil variere fra universitet til universitet og fra studie til studie. 

Vi sender deg gjerne noen forslag til studier som kan være aktuelle for deg. Så fortell oss gjerne hva du drømmer om, eller hva du lurer på i forbindelse med studier i utlandet!