Biomedisin – Et fruktbart alternativ til medisinstudiet!

Dersom du har en lidenskap for medisin, er ofte profesjonsstudiet høyt på listen. Ikke alle har karaktersnittet til å komme inn på et tøft og konkurransepreget medisinstudium, men det finnes flere veier til Rom. Biomedisin kan være et fruktbart alternativ og første steg på veien til å bli lege!

Hva er biomedisin?

Biomedisin er fortrinnsvis et studium av biologi og fysiologi, med hjelp av høyteknologiske og vitenskapelige metoder. Utdanningen utforsker menneskekroppen i frisk og syk tilstand, og målet er at studentene skal tilegne seg kunnskap som skal bidra med å bekjempe fundamentale helseutfordringer i samfunnet. Som biomedisinstudent i Storbritannia vil du være mye på laboratoriet for å gjennomføre eksperimenter, men du må belage deg på en god del teori også.

Studiet gir en grunnleggende forståelse av flere sentrale temaer innenfor medisin. Disse inkluderer blant annet fysiologi, farmakologi, nevrologi, celle- og mikrobiologi, anatomi, genetikk, sykdomslære, og biokjemi.

Fordeler ved å studere i Storbritannia

Universitetene i Storbritannia er verdensledende innen medisinsk forskning, og som student vil du ha tilgang til laboratorier og læreverktøy i ypperste klasse. Det er søkelys på din karriere fra første stund. Du blir undervist av mennesker som kjenner medisinindustrien godt, og som ofte har egne karrierer og forskning å vise til.

Unikt i Storbritannia er at noen universiteter gir tilbud om utplassering som en del av biomedisinstudiet. Da vil du jobbe ett år i industrien før du kommer tilbake til universitetet og tar ditt siste år. Dette gir en uvurderlig arbeidserfaring og innsikt i karrieremuligheter. Du vil bli uteksaminert med ett års relevant arbeidserfaring og et stort fortrinn på arbeidsmarkedet.

Søk deg videre på medisinstudiet

For deg som ønsker å bli lege, men ikke har mulighet eller ønske om å gå direkte inn på medisinstudiet, vil biomedisin gi deg muligheten til å søke deg inn på den forkortede versjonen av medisinstudiet i Storbritannia. Du vil da få godkjent bachelorgraden i biomedisin som en del av studiet, slik at du da kan ta medisinstudiet over 4 år. For mer informasjon kan du lese om Michael, som gjennomførte medisinstudiet på denne måten.

Studenter bør merke seg at Brexit fører til at Storbritannia og EU må fremforhandle nye avtaler for godkjenning av helseutdanninger.

Karrieremuligheter

Du behøver selvsagt ikke gå videre på medisin med fullført bachelorgrad i biomedisin. Det finnes mange retninger du kan gå med en biomedisinutdannelse.

Med en bachelorgrad i biomedisin vil du for eksempel ha muligheten til å forfølge en karriere innen forskning, og potensielle arbeidsgivere er aktører innenfor legemiddelindustrien, universiteter og høgskoler, men også forskningsbaserte stillinger i det private.

Andre karrieremuligheter finnes innen forvaltning, helsetjenester, undervisning og privat industri.

Det finnes også et stort utvalg av mastergrader som er spesielt egnet som videreutdanning fra bachelorgraden i biomedisin.

Autorisering som bioingeniør

Dette studiet kan kvalifisere til autorisering som bioingeniør i Norge, dett er en beskyttet tittel og krever godkjenning fra Helsedirektoratet. Dersom du har et mål om å oppnå autorisering som Bioingeniør ved endt utdannelse anbefaler vi deg å diskutere dette med en av våre veiledere før du starter utdannelsen. Autorisering fra Helsedirektoratet er avhengig av at du velger et universitet og grad som oppfyller kravene til autorisasjon, og at du oppnår nok praksiserfaring i løpet av utdannelsen din. Helsedirektoratet kan ikke godkjenne utdanning før den er gjennomført, du er derfor avhengig av å sette deg inn i kravene til autorisasjon på forhånd. Across the Pond bistår deg gjerne med dette som en del av veiledningen.

Kontakt oss

Kunne du tenke deg å søke på biomedisinstudiet, eller ønsker du bare mer informasjon om mulighetene? Vi tilbyr uforpliktende og gratis hjelp med søknadsprosessen. Hos oss får du din egen personlige veileder som følger deg fra start til slutt. Vi hjelper deg med å få oversikt over dine studiemuligheter, vi bidrar med utfylling av søknaden din, og svarer på alle spørsmål du har underveis. Vår visjon er å gjøre studier i Storbritannia enklere og gjennomførbart for alle som er interessert.

Kontakt oss her, og få din egen veileder i dag!