Fra student til produksjonsleder og filmfotograf

2017-06-05 19:20:02

TomDaniel-1.jpgMin studietid i Storbritannia har hittil vært de tre beste årene i mitt liv. Jeg ble kjent med mange utrolig mennesker, flere som fortsatt er i mitt liv den dag i dag. Etter endt studie, bestemte jeg meg for å reise til New Zealand og Australia i ett år. Her brukte jeg mye av tiden på å filme og ta bilder av nye opplevelser og ulike kulturer. Det var her jeg bestemte meg for hva eksakt jeg ønsket å gjøre videre.

Produksjonsleder og filmfotograf

Jeg søkte meg inn til Forsvaret, nærmere bestemt Forsvarets mediesenter. Etter et år som vernepliktig filmfotograf og tekniker, ble jeg tilbudt stilling videre. Nå jobber jeg som produksjonsleder og filmfotograf i samme avdeling. Min hverdag består av alt fra å henge ut av et helikopter for å dokumentere øvelser til å jobbe på rekrutteringsfilmer for Forsvarets befalsutdanning.

Dette er en allsidig jobb, med mye ansvar og kreativt spillerom. Her får jeg jobbe med produksjoner som når millioner av folk i Norge. Dette er arbeid av høy kvalitet som har en innvirkning på folks oppfatning av Forsvaret som organisasjon.

Sjansen til å bli en ny person

Jeg hadde aldri kommet hit jeg er i livet uten de tre årene i Storbritannia. Det å flytte til et annet land gir deg sjansen til å bli en ny person, tilegne deg nye egenskaper og oppleve mye spennende. Study Across the Pond var meget behjelpelig under hele søknadsprosessen og hadde god oppfølging gjennom hele studietiden.

Tom-Daniel
Bachelorstudent, Digital Film and Television Productions (2010-2013)

Kontakt oss

Ønsker du å vite hvilke studier som finnes i Storbritannia, hvilke karakterer du må ha for å komme inn, hvor mye det koster? Ta kontakt med oss i dag, så får du en personlig veileder som hjelper deg med alt du måtte lure på.