Siviløkonom – en tittel å ta høyde for?

Vi får ofte forespørsler fra studenter som ønsker å studere fag innenfor bedriftsøkonomi. Et spørsmål som ofte dukker opp i den anledning er nettopp dette med siviløkonomtittelen. «Kan jeg kalle meg siviløkonom med utdanning fra utlandet?»

For å svare på dette spørsmålet må vi se litt tilbake på hva denne tittelen har vært tidligere, og hva den er i dag. Vi må også vurdere om tittelen siviløkonom er noe potensielle utenlandsstudenter burde ta hensyn til.

Bakgrunn for tittelen

Siviløkonomtittelen ble originalt utstedt av Norges Handelshøyskole (NHH). I 1963 ble tittelen lovbeskyttet, og den ble tildelt kandidater fra NHH som hadde fullført deres treårige program. Dette ble senere omgjort til et fireårig studium, hvor siviløkonom var gradstittelen. Etter kvalitetsreformen for høyere utdanning ble innført tidlig på 2000-tallet, ble studiet stykket opp i en bachelorgrad og mastergrad slik vi kjenner det i dag.

Frem til 1985 var det kun avgangselever fra NHH som fikk denne tittelen. Dette året ble imidlertid også studenter fra BI og Handelshøgskolen i Bodø utsmykket med tittelen siviløkonom. Parallelt med dette har også personer med relevant utdanning fra utlandet kunnet søke om å få tittelen siviløkonom. Dette gjorde man hos Econa (tidligere Siviløkonomene).

Moderne endringer

I 2015 foretok Kunnskapsdepartementet en justering av forskriften som regulerer beskyttede titler innenfor høyere utdanning. Der heter det nå at:

«Utdanningsinstitusjoner med rett til å tildele mastergrad i økonomiske og administrative fag kan gi den beskyttede tittelen siviløkonom (siv.øk.) som tilleggsbetegnelse på vitnemål»

Denne endringen har resultert i at det finnes 11 norske universiteter og høgskoler med rett til å utgi tittelen siviløkonom i dag. På mange måter har det å gjennomføre bedriftsøkonomistudier i Norge på bachelor og masternivå blitt ensbetydende med tittelen siviløkonom.

Dette resulterte i at Econa mistet sin rett til å dele ut tittelen til aktuelle kandidater med utdanning fra utlandet, da det nå kun er utdanningsinstitusjoner som innehar denne retten.

Utdanning fra Storbritannia

Om du planlegger å ta utdanningen din i Storbritannia, men likevel skulle ønske deg siviløkonomtittelen, så vil det være mulig å søke om tittelen fra en av de norske utdanningsinstitusjonene som innehar retten til å gi ut tittelen. Men du må selv passe på at utdanningen din møter fagkravene.

Dersom du velger å studere bedriftsøkonomi i Storbritannia burde du vurdere ditt egentlige behov for siviløkonomtittelen. Denne tittelen er jo i hovedsak forbeholdt personer med utdanning fra Norge, og dersom du gjennomfører utdanningen i Storbritannia er det nettopp dette du burde spille på videre i arbeidslivet.

Econa skriver selv på sine nettsider at det i bunn og grunn ikke finnes noen dokumentasjon som skulle tilsi at kandidater med siviløkonomtittelen gjør det bedre eller dårligere i arbeidslivet enn kandidater med tilsvarende utdanning fra utlandet. Det er hovedsakelig en sammenligning av utdanninger fra to forskjellige land som er sakens kjerne. Tittelen er på mange måter kun en identifisering av norsk utdanning innenfor bedriftsøkonomi på masternivå.

En gylden middelvei

Dersom du ikke klarer å bestemme deg for om du vil studere i utlandet eller i Norge, så finnes det en gylden middelvei. Du kan nemlig studere både i Storbritannia og Norge, og utsmykke deg med tittelen siviløkonom. Du tar da først en bachelorgrad i bedriftsøkonomi (Business Management/Administration) i Storbritannia. Pass da på at den utvalgte graden møter de norske kravene for studiet. Deretter kan du velge å gjennomføre mastergraden i Norge. På den måten kan du oppnå siviløkonomtittelen med en spennende bakgrunn fra Storbritannia i bagasjen.

Mange muligheter

Across the Pond samarbeider med over 25 universiteter som tilbyr en bachelorgrad i Business Management. Dette mangfoldet av universiteter gjør at vi kan tilby dette studiet på flere nivåer og møte de aller fleste behov og karaktersnitt.

Britiske universiteter er kjente for å være nytenkende. Studier innenfor bedriftsøkonomi i Storbritannia er varierte, spesialiserte og banebrytende. Det er muligheter for å velge grader som spesialiserer seg mot en enkelt bransje eller grader som gir deg en interdisiplinærbagasje, eller kanskje et moderne språk kombinert med utdanningen?

Vil du vite mer om disse mulighetene, eller ønsker du en uforpliktende samtale rundt studier i Storbritannia? Ta kontakt med oss og få en personlig veileder i dag!