Durham kutter prisene for norske studenter | Across the Pond

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Durham kutter prisene for norske studenter

18.03.2016

University of Durham gir en reduksjon i skolepengene til norske studenter tilsvarende ekstrastipendet som Lånekassen gir til eliteuniversiteter (68 216 kroner, cirka £5 500). Dette betyr at skolepengene til Durham vil ligge fra £11 000 per år på det laveste (vil variere fra studie til studie, ta kontakt med veileder for nøyaktige priser for studiet du er interessert i)! 

Avslaget gis til studenter som søker studiestart høsten 2016 og 2017, inkludert de som søkte før jul og som ikke kvalifiserer til ekstrastipendet fra Lånekassen. Avslaget gjelder for alle tre studieår.

Dette tiltaket kommer som en følge av at Durham ikke lenger ligger på Lånekassens liste over eliteuniversiteter, noe de gjorde i flere år før Lånekassen gjorde store endringer på den tidligere i år. Durham har som mangeårig partner med Across the Pond også satt stor pris på de norske studentene som har begynt sine studier der. Vi vil også presisere at Durham fortsatt anses for å være ett av Storbritannias aller mest prestisjefylte universiteter, og er rangert høyere i britiske rangeringer enn de fleste andre britiske universtitene på ekstrastipendlisten til Lånekassen.

Ta kontakt med din veileder for mer informasjon rundt dette. 

FLERE NYHETER