Få tilleggsstipend til Exeter | Across the Pond

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Få tilleggsstipend til Exeter

15.01.2016

University of Exeter er ett av universitetene som har kommet med på Lånekassens reviderte tilleggsstipendliste for skoleåret 2016/17.

Dette betyr at de kvalifiserer til utvidet støtte fra Lånekassen for neste skoleår. Starter du ved Exeter vil du dermed få dekket skolepenger over 123 083 kroner, og alt over dette vil bli gitt som rent stipend (maks 66 552 kroner i ekstrastipend).

Vil du vite mer om universitetet og Exeter som studiedestinasjon, ta kontakt med oss i dag!
 

FLERE NYHETER