Lånekassen endrer tilleggsstipendlisten | Across the Pond

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Lånekassen endrer tilleggsstipendlisten

21.12.2015

Lånekassen har i alle år gitt tilleggsstipend til utvalgte læresteder rundt om i verden, men har nylig gjort store endringer på denne listen. Flere av universitetene i Storbritannia som lenge har stått på listen over tilleggsstipend, har nå falt ut. For Across the Pond gjelder dette følgende partnere: Durham University, University of Essex, Lancaster University og University of York. I tillegg har nye universiteter kommet til. Across the Pond-partnere som nå står på tilleggsstipendlisten til Lånekassen er: University of Exeter, University of Leeds, University of Manchester, University of Sheffield, Queen Mary University og University of Edinburgh.

Endringene har virkning fra undervisningsåret 2016-2017, så alle studenter som har studiestart høsten 2016, må forholde seg til Lånekassens reviderte tilleggsstipendliste. Hvis du derimot allerede har begynt på ett av universitetene som tidligere ga tilleggstipend, men som nå har falt ut, har du fortsatt rett til tilleggsstipend i normert tid for utdanningen. Hvis søknadsfristen på lærestedet gjorde at du måtte søke om opptak før den nye tilleggsstipendlisten var klar, kan du også fortsatt ha rett til tilleggsstipend, selv om lærestedet ikke er med på den nye listen.

Kunnskapsdepartementet har for øvrig presisert at listen over tilleggsstipend fra nå av vil offentliggjøres den 15. oktober hvert år.

Det finnes for øvrig andre stipendmuligheter når du søker gjennom Across the Pond. Les mer om disse her. Har du spørsmål i forhold til Lånekassen, kostnader og stipend, så ta kontakt med oss i dag. All veiledning og hjelp fra Across the Pond er gratis.

FLERE NYHETER