Roehampton-ekspert rådgir FN-komité | Across the Pond

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA Visit the World siteANDRE LAND

London skyline

 

 

Roehampton-ekspert rådgir FN-komité

06.01.2016

Professor Aisha K Gill ved University of Roehampton er én av kun 35 utvalgte eksperter som får reise til Wasingthon DC for å gi råd til FN om kjønnsperspektiver innenfor tortur og mishandling. Under møtet vil professor Gill bruke sin kompetanse om vold, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for å forklare effekten av eksisterende lovgivning om skadelig praksis mot kvinner og jenter.
 
Hun vil også hjelpe organisasjonen med å utarbeide anbefalinger for å løse eventuelle mangler. Disse anbefalingene vil inngå i den endelige rapporten fra møtet, som vil bidra til å forme fremtidens FNs-regelverk om vold mot kvinner og jenter. Resultatene fra møtet vil bli publisert og presentert for FNs menneskerettighetsråd i mars 2016.

FLERE NYHETER