Roehampton-ekspert rådgir FN-komité | Study Across the Pond in Norway

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA Visit the World siteANDRE LAND

London skyline

 

 

Roehampton-ekspert rådgir FN-komité

06.01.2016

Professor Aisha K Gill ved University of Roehampton er én av kun 35 utvalgte eksperter som får reise til Wasingthon DC for å gi råd til FN om kjønnsperspektiver innenfor tortur og mishandling. Under møtet vil professor Gill bruke sin kompetanse om vold, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for å forklare effekten av eksisterende lovgivning om skadelig praksis mot kvinner og jenter.
 
Hun vil også hjelpe organisasjonen med å utarbeide anbefalinger for å løse eventuelle mangler. Disse anbefalingene vil inngå i den endelige rapporten fra møtet, som vil bidra til å forme fremtidens FNs-regelverk om vold mot kvinner og jenter. Resultatene fra møtet vil bli publisert og presentert for FNs menneskerettighetsråd i mars 2016.

FLERE NYHETER