Sammenheng mellom dans og Parkinson | Across the Pond

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Sammenheng mellom dans og Parkinson

06.01.2016

Akademikere ved University of Roehampton har i samarbeid med den engelske nasjonalballetten undersøkt effekten av dans blant personer som har Parkinsons sykdom. De har funnet ut at dans:

  • hjelper mennesker med Parkinsons å ha en fysisk og sosialt aktiv livsstil.
  • gir mestringsfølelse, forbedrer bevegelsen, forbedrer kroppens holdning og reduserer mengden midlertidig frysing, til tross for progresjon av sykdommen.
  • er en utfordrende mental trening.
  • tilbyr et fellesskap av støtte gjennom dans, pleie positive holdninger til fremtiden og en følelse av uavhengighet.
  • hjelper mennesker med Parkinsons å holde motivasjonen oppe, og opprettholde eller forbedre andre ikke-motoriske aspekter av dagliglivet.

 
University of Roehampton er spesielt kjent for sine studier innenfor dans. For å få vite mer om hvilke studiemuligheter som finnes på Roehampton ta kontakt med oss i dag!

FLERE NYHETER