Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Valutajustering fra Lånekassen

06.01.2015

Lånekassen melder at både stipendandelen og låneandelen av skolepengestøtten skal valutajusteres for undervisningsåret 2015/2016.

I dag er det bare stipendandelen av skolepengestøtten som valutajusteres for utenlandsstudenter, men kunnskapsdepartementet har i statsbudsjettet for 2015 vedtatt at også lånedelen av skolepengestøtten skal bli valutajustert. Den nye valutajusteringen vil bli gjort både når den er til gunst og ugunst for studentene. Den nye ordningen vil gjelde fra undervisningsåret 2015/2016.

Les mer på Lånekassens nettside.

FLERE NYHETER