Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Studietyper

Er jeg kvalifisert? Du lurer kanskje på om du er kvalifisert til å studere i Storbritannia? Hva som kreves for å komme inn på de ulike studiene og universitetene vil variere veldig, så det beste er å ta kontakt med oss for å få informasjon om hvor du har mulighet til å komme inn basert på din bakgrunn, dine ønsker og karakterer. Vi vil sende deg forslag til studier som vil passe for deg og som du har mulighet til å komme inn på. Når man søker på studier i Storbritannia, så ser ikke universitetene kun på karakterene dine, men anbefalingsbrev fra lærer og motivasjonsbrev vil være vel så viktig. Dette hjelper vi deg selvsagt med, og vår jobb er å gjøre søknaden din så god som mulig for å øke sjansene dine for å komme inn!

Merk deg også at noen studier vil kreve audition, skriveprøver, portfolio eller andre tester for opptak. Spør oss om hva de ulike studiene vil kreve fra deg! Dersom du er usikker på hva du vil studere, så hjelper vi deg selvsagt også med å finne frem i jungelen blant studier og universiteter for å finne det perfekte studiet og universitetet for deg. Her kan du lese litt om de generelle opptakene for de ulike studienivåene:

Bachelorgrad
En bachelorgrad er et tre- eller fireårig studie og våre universiteter tilbyr alle typer studier, så vi finner alternativer til deg innenfor ditt fagfelt nesten uansett hva du vil studere.

For opptak til en bachelorgrad trenger du å ha fullført norsk videregående, International Baccalaureate (IB) eller tilsvarende, før du starter på studiene. Det er viktig at du har studiekompetanse slik at du kan få støtte fra Lånekassen. Dersom du ikke har eller vil få studiekompetanse, men f.eks. vil gå under 23/5-regelen, så husk at dette er en norsk regel som gjelder for opptak til norske skoler, og vil derfor ikke gjelde på samme måte i utlandet. Dersom du derimot er over 21 år og har relevant arbeidserfaring, så vil du kunne søke til Storbritannia på grunnlag av dette og hvis du da samtidig går under 23/5 regelen i Norge, vil du mest sannsynlig kunne få støtte fra Lånekassen.

Du trenger IKKE Ex.phil eller Ex.fac for opptak til universitetsstudier i Storbritannia, dette er kun krav i Norge. Du trenger ikke å være ferdig på videregående når du søker på bachelorstudier i Storbritannia. Du kan søke mens du går det siste året på videregående. Vi hjelper da med ettersending av vitnemål når du er ferdig på skolen. Merk deg at noen universiteter og noen studier krever at du har vitnemål på engelsk, men de fleste godtar at du søker med vitnemål på norsk så lenge det kommer gjennom oss.

Alle internasjonale studenter som vil studere i Storbritannia trenger å vise til engelskkvalifikasjoner, og de fleste av våre universiteter godtar 4 i engelsk fra videregående for de studiene som krever IELTS 6,0. Vær obs på at det finnes noen studier som stiller høyere krav til engelskkvalifikasjon, så spør oss gjerne om dette. Noen studier vil kreve engelsktest uansett hvilken karakter du har i engelsk. Mange av skolene vil også se på hvor lenge det er siden du hadde engelsk på skolen, og ta det med i betraktningen når det gjelder hvorvidt de ønsker å se en engelsktest fra deg. Dersom du går IB eller har gått videregående i et engelskspråklig land, skal du ikke bli spurt om en engelsktest.

Mange studier innen Art&Design krever også en portfolio for opptak, Ta kontakt med oss så kan vi fortelle deg hvordan vi kan hjelpe deg med dette. For studier innenfor medisin og tannlege kreves det også egne tester, og noen studier vil kreve skriveprøver eller at du stiller på en audition/sender inn dvd.

De aller fleste bachelorgradene vil også gi deg mulighet til å reise et år på utveksling til et annet land, eller å ha et år utplassering i bedrift for å få arbeidserfaring. Alle universitetene har også karrieresentere som vil hjelpe deg med utplasseringer, og det er også mulighet for å ta utplasseringer eller ha praksis i ferier eller ved siden av studiene hvis du ønsker å få litt ekstra arbeidserfaring. Relevant arbeidserfaring vil alltid komme deg til fordel når du søker jobb senere. 

Årsstudium
Ønsker du å studere et år i Storbritannia? Begrepet «årsstudium» er et norsk begrep, og det tilsvarer 60 studiepoeng på introduksjonsnivå innen et bestemt fag, det vil si første året på bachelornivå. Så for å ta et årsstudium i Storbritannia, så starter man på en bachelorgrad og slutter etter et år. Så lenge man da har fullført dette første året, så vil man ha tatt tilsvarende et årsstudium. Fordelen med å gjøre dette i Storbritannia, er at man har kommet inn for alle 3 (eller 4) årene, slik at hvis man ønsker å fortsette på studiet så kan man bare gjøre det!

Det er ikke noe problem å avslutte studiene etter et år så lenge man har bestått og fullført. Det skaper da ingen problemer i forhold til Lånekassen eller noen andre. Dersom du ønsker å søke deg inn på år 2 i Norge etter å ha tatt et år i Storbritannia, så er det helt opp til de norske skolene hva de krever for opptak.

Inntakskravene for et år på bachelornivå vil være de samme som for en bachelorgrad. 

Kortere studier
I Storbritannia finnes det mange korte studier, sommerkurs, ettårige og toårige studier. Felles for disse er at de IKKE er støttet av Lånekassen fordi de ikke regnes som å være på bachelornivå. Så dersom du ønsker å dra til Storbritannia for en kortere periode, f.eks. et år eller et semester uten at det er utveksling fra en norsk skole, så anbefaler vi deg å starte på en bachelorgrad og deretter avslutte studiene etter et semester eller et år. Så lenge du har bestått og fullført det semesteret/året så vil du få full støtte fra Lånekassen og det vil ikke skape noen problemer for deg hvis du skal søke videre støtte fra Lånekassen.

Opptakskravene vil da være de samme som for en bachelorgrad. 

Utvekslingsstudier
Dersom du ønsker å dra på utveksling fra et norsk universitet/høgskole for 1 eller 2 semester, er det fullt mulig. Det er da viktig at du undersøker hvilke fag skolen din i Norge krever at du tar, slik at vi kan hjelpe deg med å finne fag og universitet som passer inn med de kravene din norske skole har, og dine ønsker. Husk at det er opp til deg og undersøke om skolen i Norge godkjenner de fagene du ønsker å ta i utlandet. Når du drar på utveksling fra et norsk universitet, så kalles dette som regel «Study Abroad» hos de ulike universitetene i Storbritannia. Det finnes muligheter for å dra på utveksling nesten uansett hva du ønsker å gjøre. Vær obs på at det ikke finnes utvekslingsmuligheter i Storbritannia på masternivå, men hvis du tar en femårig mastergrad i Norge, så vil du kunne dra på utveksling ved å ta fag som vil tilsvare år 3 eller 4 på bachelornivå.

Opptakskravene for utveksling er de samme som for opptak til bachelorstudier, men man må i tillegg regne med at man må ta en engelsktest, man må ha anbefalingsbrev fra 2 lærere og det ofte er ønskelig at man legger ved CV. 

Mastergrad
I Norge er vi vant med at mange skoler og universiteter har såkalte «integrerte mastergrader», altså et femårig masterstudie der man tar tilsvarende bachelor- og mastergrad i ett. Dette er ikke like vanlig i Storbritannia, men det finnes noen slike studier innenfor noen få fag. Disse vil da ha samme krav til opptak som bachelorstudier. Derimot er det vanlig å først ta en bachelorgrad, for så å bygge på med en mastergrad etterpå. Det som er fordelen med et slikt system, er at det er mye mer fleksibelt, og du trenger IKKE ta en mastergrad i det samme faget som du tok en bachelorgrad i.

En vanlig mastergrad i Storbritannia går over 1 år, det vil si 12 måneder av 3 semester. Det finnes et hav av muligheter for masterstudier i Storbritannia, og det finnes studier du aldri har hørt om, og mange flere muligheter for spesialiseringer enn i Norge! Dette vil gi deg en unik kompetanse kanskje ingen andre i Norge har, så hvis du ønsker å skille deg ut på en jobbsøknad så vil dette være en unik mulighet for deg.

Det finnes også toårige mastergrader som fokuserer på forskning dersom du ønsker å gå videre med en doktorgrad, eller masterstudier som går over 15 måneder (3 semester) hvis du ønsker å starte på mastergraden din etter jul.

For opptak til masterstudier i Storbritannia, så kreves en bachelorgrad, eller at du vil få en bachelorgrad før du starter studiene. Vi hjelper deg med ettersending av vitnemål og andre dokumenter også når du søker før du er ferdig med bachelorgraden din.

Det vil ikke være bare karakterene fra bachelorgraden din som teller for opptak på en mastergrad, men de vil også se på to akademiske anbefalingsbrev, motivasjonsbrev, CV og de aller fleste universitetene vil kreve at du tar en engelsktest med mindre bachelorgraden din har vært undervist på engelsk, eller du har en bachelorgrad fra et engelskspråklig land.

Universitetene i Storbritannia vil IKKE kreve at du tar en GRE-test, og GMAT-testen kreves kun for MBA-studier og noen veldig få andre masterstudier (f.eks. så spør noen få universiteter om dette for deres mastergrader i finans). 

Doktorgrad
Dersom du ønsker videre studier, og gå dypere inn i ditt fagfelt, så kan du ta en doktorgrad. Dette er vanligvis et treårig studie hvor du jobber med forskning etter et bestemt felt du ønsker å utforske videre. Du vil da gjøre undersøkelser, skrive en doktorgradsavhandling og jobbe med undervisning, publikasjon av dine funn og lignende. Det er mulig å gå rett inn på doktorgradsstudier etter en bachelorgrad i Storbritannia, men det kreves selvsagt veldig gode karakterer i tillegg til gode kontakter og erfaring. Så de fleste tar en mastergrad før de søker på doktorgrad. Det er derfor størst sjanse for å kunne gå videre på doktorgrad etter å ha tatt bachelorgraden din på samme universitet, blitt kjent med fagmiljøet og fått gode kontakter og arbeidserfaring innen forskningsmiljøet ved skolen (ved f.eks. å jobbe som «research assistant» for andre forskere i løpet av bachelorgraden din).

For opptak til doktorgradsstudie kreves det gode karakterer fra tidligere studier. Hvis du har tatt en mastergrad og spesielt en forskningsbasert mastergrad vil dette selvsagt telle positivt på søknaden din. Du bør ha relevant arbeidserfaring eller annen erfaring innenfor dette fagfeltet, gode akademiske anbefalinger og du bør ha en klar tanke om hva du ønsker å forske på, samt at dette må være noe som passer inn med universitetets forskningsprofil. Vi hjelper deg med å komme i kontakt med skolene og finne forskere som vil være din veileder gjennom doktorgraden, noe som vil være avgjørende dersom du ønsker å ta en doktorgrad.