Facebook pixel

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA Visit the World siteANDRE LAND

London skyline

 

 

Ledig stilling som eventkoordinator/studentveileder

Ser du for deg å være en del av ATP Team Norge de neste årene?
Trives du i jobben, men ønsker en ny utfordring innenfor ATP?
Liker du å ha mye å gjøre og å koordinere flere oppgaver på en gang?
Synes du det hadde vært spennende å være en del av det som skjer på ”baksiden” av eventene og messeperioden?

Stillingen som eventkoodrinator opprettes da det er har vist seg å være et behov for to personer på marketing og event (i stedet for en). Stillingen som eventkoordinator/studentveileder vil være en delt stilling som vil jobbe tett i team med Marketing Manager Norway. Hovedansvaret for event vil ligge på eventkoordinatoren, men marketing og event vil jobbe i et tett team og hjelper hverandre ved behov.

Stillingen vil også innebære samarbeid med Advising Team Leader (leder for veiledningsteamet) og admin.

Vi søker etter en fulltidsansatt i form av en kombinasjonsrolle mellom studentveileder og eventkoordinator (Student Adviser and Event Coordinator); og vi trenger en positiv, resultatorientert og ansvarsbevisst person som har evne til selvstendig tenkning og et ønske om å planlegge og gjennomføre våre arrangementer gjennom året. Stillingen vil mest sannsynlig være ca. 50/50 fordelt, men vil variere i perioder. 

Vi tilbyr:

 • Nye utfordringer
 • Mer ansvar
 • Innsikt i andre deler av ATP
 • Mulighet for å gå over i en Manager stilling

Arbeidsoppgaver i tillegg til veilederrollen: 

 • Planlegge og gjennomføre føravreisemøter, Kick Off, Destinasjon Storbritannia og messene
 • Ansvar for at alle veilederne booker og gjennomfører skolebesøk og holde en oversikt over dette
 • Ansvar for å skrive guider/rapporter etter hver event

Kvalifikasjoner:

 • Studiebakgrunn fra Storbritannia (krav)
 • Kunne anbefale å studere i Storbritannia
 • Erfaring med bruk av data og forskjellige datasystemer (Microsoft Office o.l.)
 • Erfaring med å holde presentasjoner og jobbe mot deadlines
 • Interesse og erfaring med å hjelpe andre mennesker
 • Bakgrunn som veileder i Across the Pond

Personlige egenskaper: 

Vi ser etter en person som har gode ideer og forslag og som ikke er redd for å dele dette. Vi ser etter en som synes det virker spennende å se nye sider av ATP og som særlig synes eventene vi har er spennende. Vi ser derfor etter følgende kvaliteter:

 • Være en tydelig kommunikator
 • Evne til å forutse situasjoner og dermed ha en plan B (og C i bakhodet)
 • Evne til å tenke helhetlig, men samtidig være detaljorientert
 • Ønske om å gjøre en best mulig jobb
 • Være interessert i å finne best løsning
 • Evne til å arbeide nøyaktig, strukturert og effektivt
 • Evne til selvstendig tenkning
 • Resultat- og løsningsorientert særlig når det er hektisk
 • Takle utfordringer på stående fot
 • Lederegenskaper
 • Profesjonell mot kolleger, studenter og samarbeidspartnere
 • Evne til å holde humøret oppe og spre godt humør i stressede situasjoner
 • Evne til å lett kunne sette seg inn i, samt lære nye ting
 • Kontaktskapende, serviceinnstilt, initiativrik
 • Ikke redd for å ta i et tak
 • Glad i å reise, og evne til å ta seg frem/orientere seg
 • Ikke redd for utfordringer
 • Stå på-vilje og høy arbeidsmoral
 • Fleksibilitet og evne til å takle tidvis store arbeidsmengder
 • Flink til å lytte og sette seg inn i andres situasjon/ønsker
 • Evne til å spørre om hjelp når man trenger det

Send oss følgende på epost innen 1. mars dersom du er interessert i en ny utfordring i ATP:

Søknad der du forteller oss om:

 • Hvorfor du vil passe som vår eventkoordinator
 • Hvilke egenskaper/ kvalifikasjoner du har som du mener er relevante for denne stillingen
 • En kort oppsummering om hva som kan forbedres for eventene våre neste år

Ansettelse fra 1. september, men vi ønsker at den som blir tildelt stillingen skal begynne opplæringen allerede fra Destinasjon Storbritannia i april. Det vil være en gradvis overgang med support fra Siri  (og Anja og admin), men ønsket er at eventkoordinator allerede tar ansvar fra føravreisemøtene sommeren 2015. Videre opplæring vil avtales nærmere med Siri og Anja.

Søkere vil kontaktes kort tid etter fristen går ut og intervju vil foregå på Skype med Anja og Siri i løpet av mars. Det må påberegnes å bli igjen i Oslo for møter etter DS i april.

Har du noen spørsmål så ta kontakt med Siri.

Søknad sendes på epost til Siri og Anja.