Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder!

Ta kontakt

Studere psykologi (arbeids)

Arbeidspsykologi er en samlebetegnelse på de mer samfunnsvitenskapelig rettede psykologistudiene. Det vil si at studiet ikke er helserettet eller klinisk rettet. I Storbritannia finnes det veldig mange spennende kombinasjoner av psykologistudier som ikke vil føre til at du kan jobbe som klinisk psykolog, men som gjør at du kan jobbe med mennesker og psykologi i enormt mange andre sammenhenger! Her er det bare fantasien som setter stopper for de uendelige karrieremulighetene som finnes. 
 

Dette kan f.eks. være bruken av psykologiske metoder og kunnskap på problemstillinger innenfor bedriftsledelse og arbeidsliv. Disse metodene brukes til opplæring og rådgiving av personale og ledere, og hvordan ta gode valg i forhold til å velge arbeidskraft til bestemte oppgaver. Dette gjøres ved hjelp av tester og analyse av oppgavene som skal utføres, samt bruk av psykologiske metoder og teori. 
 
Studere psykologi i utlandet
En annen side av arbeidspsykologi er rådgivning mot yrkesvalg/karrierevalg, og veiledning rundt skifte av yrke. En arbeidspsykolog har fokus på individers ressurser og utviklingsmuligheter for å fremme forholdet mellom en arbeidstaker og arbeidslivets krav, og hvordan forberede denne arbeidstakeren best mulig på å komme seg tilbake til arbeidslivet etter avbrekk grunnet sykdom eller lignende. 
 
Kombinasjonsmulighter og lignende studier
Når du kombinerer psykologi med andre fag så kan dette brukes aktivt videre som arbeidspsykologi. Kombinerer du for eksempel psykologi med sosiologi (en veldig vanlig kombinasjon), så får du to spesialfelt som du kan jobbe videre med. Dette er en kjempefin løsning for deg som ønsker å jobbe med mennesker og psykologi, men som ikke ønsker å gjøre det i en klinisk setting, men ute i samfunnet eller i andre forbindelser. Kombinasjonsmulighetene innenfor psykologi er uendelige. For å nevne noen så kan du kombinere det med business, data/IT, sosiologi, historie, språk, kriminologi, idrett, filosofi, samfunnsøkonomi, antropologi, juss, markedsføring, matematikk og biologi.
 
Andre studier som kan være aktuelle for deg som er interessert i psykologi:
 
Mastergrad
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg. 
 
Jobbmuligheter
Mulighetene innenfor dette faget er veldig store, og det er normalt å gå videre å jobbe med psykologi og problemstillinger innen det sidefeltet man velger sammen med psykologi. Hvis du derimot tenker at du ønsker å bli psykolog og gå tilsvarende profesjonsstudiet hjemme i Norge, ta en titt på klinisk psykologi.  
 
Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.
 
Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!
 

Tilbake til studieoversikten A-Å​

Få stipend når du studerer i utlandet