Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Hvorfor er det gratis å bruke Across the Pond?

Gratis veiledning

Alle tjenestene vi tilbyr er gratis. UCAS (bachelorsøknader) tar et gebyr på rundt kr. 200 for å sende søknaden, og ved noen masterstudier må man betale et administrasjonsgebyr for å få søknaden behandlet (ca. kr. 500). Dette er gebyrer som de britiske institusjonene krever og ikke penger som vi tar. Disse betaler du personlig direkte til universitetet/UCAS. Noen universiteter (først og fremst for masterstudier med noen få unntak på bachelornivå) krever også et depositum for å sikre seg plassen man får tilbud om, men dette er penger som senere blir trukket fra skolepengene man betaler.
 
All hjelpen vi tilbyr norske studenter er gratis ettersom vi har et samarbeid med utvalgte universiteter for å hjelpe norske studenter med å søke dit. Universitetene har utpekt oss som deres representant i Norge, og betaler oss for at vi skal hjelpe dere med søknader som kommer inn til dem. Dette gjør de fordi de selv ikke har mulighet til å svare på spørsmål om Lånekassen, norske godkjenninger og de har ikke kapasitet til å hjelpe til med søknader (anbefalingsbrev fra lærer, motivasjonsbrevet som er en veldig viktig del av søknaden), spørsmål om studier/universiteter, og for å sørge for at dere fyller ut alt i søknaden riktig (slik at dere ikke får avslag fordi søknaden ikke er fylt inn korrekt). Universitetene ser også at søknadene som kommer via oss er av mye høyere kvalitet enn fra studenter som søker på egen hånd, og da kan de bruke tiden og ressursene sine på å vurdere søknader som faktisk er aktuelle kandidater. 

Tilbake til "Ofte stilte spørsmål"