Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Lån og stipend til levekostnader

Lån og stipend til skolepenger

Ekstrastipend til eliteuniversiteter

Reisestøtte til hjemreise

Stipend og lån fra Lånekassen

Her får du en oversikt over hva du kan få i lån og stipend fra Lånekassen:

 

1) Basisstøtte - Lån/stipend til levekostnader (gjelder for skoleåret 2017/18)
Kr. 108 999 per år (40 % stipend og 60 % lån ved fullført studie). Man får alt som lån til å starte med, så blir det gjort om til stipend etter hvert som man sender inn dokumentasjon på at man har fullført etter hvert år (stipendandelen blir da 43 599 kr). Med levekostnader menes for eksempel mat, bolig, bøker, transport etc. Boligkostnadene varierer også fra universitet til universitet så her er det viktig å sjekke hva de ulike koster også. Det er rimeligere å bo på campus enn å leie privat, spør gjerne en veileder for mer informasjon dersom du ønsker det. 
2) Lån/stipend som dekker skolepenger (gjelder for skoleåret 2017/18)
Inntil 129 062 kr. per år. På bachelornivå gis skolepengestøtten med 50 prosent stipend og 50 prosent lån av de første 66 003 kronene du betaler i skolepenger per år. Det vil si at lånet vil ligge på 96 061 kroner, og stipendet på 33 001. For master- og Phd-studenter vil denne andelen være på 70 % stipend (tilsvarende 46 202 kroner). Resten vil være lån (82 860 kr).

3) Tilleggslån til dekking av skolepenger (NYTT for skoleåret 2017/18)
Hvis du betaler mer i skolepenger enn den ordinære skolepengestøtten, som er på 129 062 kroner, kan du få et ekstra lån på inntil 100 000 kroner til dekking av skolepengene du skal betale. Tilleggslånet er et rent lån, som ikke kan gjøres om til stipend, hvor alt må betales tilbake.

4) Tilleggsstipend (gjelder for skoleåret 2017/18)
Dersom du skal starte på et såkalt ”eliteuniversitetet”, vil du også få dekket skolepenger over 129 062 kr, og alt over dette vil bli gitt som rent stipend (maks 69 784 kr i ekstrastipend). 

Universitetene dette gjelder er (gjelder for skoleåret 2017/18):

  • University of Exeter
  • University of Leeds
  • University of Manchester
  • University of Nottingham
  • University of Sheffield
  • Queen Mary University of London
  • King's College London 
  • University of Edinburgh 

Med andre ord, skulle skolepengene koste mer enn 129 062 norske kroner så vil du få opptil 69 784 kr ekstra i rent stipend til å betale skolepengene dine. 

Across the Pond har nylig inngått avtaler med flere av våre partnere som gir ekstra rabatter til norske studenter som søker gjennom oss. Flere universiteter ligger dermed innenfor det du vil få fra Lånekassen. Les mer her.

3) Reisestøtte: tilskudd til to reiser t/r. For reise til Stobritannia blir det gitt 4 840,- hvor 35% utbetales som stipend og 65% som lån.

Mer informasjon rundt disse tallene finner du her.

Flere stipendmuligheter når du søker gjennom Across the Pond
Det finnes også andre stipender som du kan søke på. Alle studenter som søker gjennom oss er automatisk med i trekningen av et Across the Pond-stipend på £1,000. Våre partneruniversiteter har også generøse stipender for studenter som søker gjennom Across the Pond. I tillegg har mange universiteter egne stipender som internasjonale studenter kan søke på. Totalt har du da 4 stipendmuligheter når du søker studier i Storbritannia gjennom Across the Pond, som kan gjøre at skolepengesummen blir betraktelig lavere. I tillegg får du nå ekstrarabatter ved enkelte av våre partneruniversiteter dersom du søker gjennom oss. 

Dersom du ønsker mer informasjon om dette så spør din veileder så kan hun/han sende deg litt mer informasjon om de universitetene du er mest interessert i. Har du ikke veileder, ta kontakt med oss i dag, og vi hjelper deg med hele søknadsprosessen - helt gratis!

Tilbake til oversikten over stipend, lån og kostnader