Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Jeg vil ta et engelskkurs for å bli bedre i engelsk

Lær engelsk

Det er fullt mulig å ta engelskkurs på de fleste av våre universiteter, men det er viktig å være obs på at disse kursene IKKE er støttet av Lånekassen, og at nivået ikke er tilpasset norske studenter. Dersom du har hatt engelskundervisning i tråd med normal skolegang i Norge, så er det ingen grunn til at du skal trenge å ta et engelskkurs i Storbritannia. De fleste av disse kursene er beregnet på studenter som er helt på begynnerstadiet, og nordmenn blir regnet som nærmest flytende i det engelske språket. Grunnen til dette er at vi forstår alt som blir sagt og skrevet, vi klarer å sette sammen setninger og skrive språket nærmest plettfritt. De fleste nordmenn føler bare at de ikke klarer å uttrykke seg feilfritt, og har ikke den flyten i språket de ønsker. Dette kan man kun oppnå med øvelse!

Hvis du ønsker å studere engelsk for å bli bedre i språket, så kan det ofte være en god idé åstudere noe helt annet som du interesserer deg, for språket får du på kjøpet uansett. Når du kommuniserer på engelsk hver dag, så skal det mye til for og ikke bli god i engelsk etter hvert. De fleste nordmenn trenger bare noen få uker på seg før de ikke engang tenker over at de ikke lenger kommuniserer på norsk. Så et engelskkurs, eller å studere engelsk for å bli bedre i språket, er bortkastet tid og penger for de fleste nordmenn, det er kun øvelse de fleste trenger. Merk at engelskstudier i Storbritannia ikke er språkkurs, og som regel er basert på engelsk litteratur eller engelsk lingvistikk.

Universitetene vil også arrangere akademiske skrivekurs eller tilby hjelp med oppgaveskriving og lignende i løpet av skoleåret. Så det er ofte bedre å benytte seg av tilbudene man får som internasjonal student i Storbritannia!

Tilbake til "Ofte stilte spørsmål"