Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Kan jeg fortsette studiene i Norge?

fortsette studiene i norge

Det kan du, men det er litt ulikt hvordan man da skal gå frem for å få dette til. Det vil ofte kreve at du selv gjør litt undersøkelser i forhold til mulighetene de ulike norske skolene tilbyr:
 
Utvekslingsstudier:
Dersom du ønsker å reise på utveksling fra et norsk universitet til Storbritannia, så hjelper vi deg gjerne med dette, men du må selv ta ansvar for å sjekke med skolen din i Norge om de har noen bestemte krav til hvilke fag du må ta, eller antall studiepoeng du må ha innen visse fagfelt. 
 
Bachelorgrad:
Dersom du ønsker å ta ett år av en bachelorgrad i Storbritannia for så å fortsette på lignende bachelorgrad i Norge, så er det viktig at du sjekker med skolen i Norge som du ønsker å fortsette studiene dine på tilfelle de har bestemte krav i forhold til fag, karakterer eller studiepoeng innen visse fag for at du skal kunne fortsette på år 2 i Norge. Dette vil variere fra skole til skole og fra studie til studie, og det er derfor ikke mulig for oss å gi noe generelt svar på dette på vegne av de norske skolene, da det er helt opp til dem å avgjøre om du kan komme inn på år 2 hos dem. 
 
Mastergrad:
Dersom det er en bestemt mastergrad du ønsker å komme inn på i Norge etter en bachelorgrad i Storbritannia, så er det veldig viktig at du sjekker opp med den skolen om de har noen bestemte inntakskrav for dette studiet. En del mastergrader i Norge vil kreve at du har tatt visse fag, fått visse karakterer eller fått et bestemt antall studiepoeng innen gitte fagfelt i løpet av bachelorgraden for at du skal kunne komme inn på deres mastergrad. Derfor er det viktig at du undersøker dette med den norske skolen, slik at du får muligheten til å ta disse fagene de eventuelt krever (enten som del av bachelorgraden, eller i form av valgfag i graden din) og kan sørge for at du har riktig antall studiepoeng innen de fagfeltene de eventuelt måtte kreve. Bachelorgradene i Storbritannia er veldig fleksible og har mange valgfag du kan ta som del av studiet ditt, og du kan dermed i stor grad skreddersy din egen bachelorgrad slik at du oppfyller kravene en eventuell mastergrad i Norge. Veldig mange velger å heller ta en mastergrad i Storbritannia ettersom dette bare blir ett år ekstra. Mastergrader i Storbritannia er nemlig som regel er ettårige (12 mnd., dvs. 3 semester) og ikke toårige (4 semester) slik som i Norge. Mastergradene i Storbritannia er anerkjent i hele verden og de fleste krever ingen godkjennelse når du skal tilbake til Norge, med mindre du studerer helsefag. Disse krever alltid særskilt godkjenning, i tillegg til noen veldig få studier som eiendomsmegler, veterinær, lærer og lignende. Mange velger å ta mastergraden i Storbritannia for å kunne spisse kompetansen sin, ta mer spesialiserte mastergrader enn det som finnes i Norge i tillegg til å få den internasjonale erfaringen og språkkunnskapen som arbeidsgivere søker.

Doktorgrad:
Dersom du ønsker å ta en doktorgrad ved et norsk lærersted, så vil vi anbefale deg å kontakte dette lærerstedet før du drar til Storbritannia for å ta en mastergrad for å undersøke om de vil godkjenne en master fra Storbritannia (og hvilke krav de eventuelt har), eller om de krever at du har tatt en mastergrad i Norge.

Tilbake til "Ofte stilte spørsmål"