Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Delta på webinar om masterstudier

Mer informasjon

Masterstudier i Storbritannia

Mange velger å ta mastergraden i Storbritannia for å kunne spisse kompetansen sin, ta mer spesialiserte mastergrader enn det som finnes i Norge, i tillegg til å få den internasjonale erfaringen og språkkunnskapen som arbeidsgivere søker. Den største fordelen med å ta mastergraden i Storbritannia, er at du mest sannsynlig vil bruke bare ett år på den, mot to i Norge. I Norge er vi vant med såkalte «integrerte mastergrader», altså et femårig masterstudie der man tar tilsvarende bachelor- og mastergrad i ett. Dette er ikke like vanlig i Storbritannia. Her tar de fleste først en bachelorgrad, for så å bygge på med en mastergrad etterpå. Det som er fordelen med et slikt system, er at det er mye mer fleksibelt, og du trenger IKKE ta en mastergrad i det samme faget som du tok en bachelorgrad i. 

Vi holder også egne webinarer om masterstudier. Se her for mer informasjon.

Et hav av studiemuligheter
Det finnes et hav av muligheter for masterstudier i Storbritannia, og det finnes studier du aldri har hørt om, og mange flere muligheter for spesialiseringer enn i Norge! Dette vil gi deg en unik kompetanse kanskje ingen andre i Norge har, så hvis du ønsker å skille deg ut på en jobbsøknad, så vil dette være en unik mulighet for deg.

Across the Pond hjelper deg med å finne mastergrader som er støttet av Lånekassen, så ta gjerne kontakt for hjelp med dette. Alle mastergrader på fulltid du søker gjennom Across the Pond er støttet av Lånekassen.

For masterstudenter går studieåret vanligvis fra september til september. Dersom man starter på mastergraden i januar/februar, så vil man mest sannsynlig være ferdig sommeren året etter, altså slik at studiet går over 15 mnd. (3 semestre) ettersom man da vil ha sommerferie mellom semester 1 og 2. 

Inntakskrav og søknadsfrister
For opptak til masterstudier i Storbritannia, så kreves det at du har en bachelorgrad, eller at du vil få en bachelorgrad før du starter studiene. Vi hjelper deg med ettersending av vitnemål og andre dokumenter også når du søker før du er ferdig med bachelorgraden din.

Det vil ikke være bare karakterene fra bachelorgraden din som teller for opptak på en mastergrad, men de vil også se på to akademiske anbefalingsbrev, motivasjonsbrev, CV og noen universiteter vil kreve at du tar en engelsktest med mindre bachelorgraden din har vært undervist på engelsk, eller du har en bachelorgrad fra et engelskspråklig land.

Universitetene i Storbritannia vil IKKE kreve at du tar en GRE-test, og GMAT-testen kreves kun for MBA-studier og noen veldig få andre masterstudier (f.eks. så spør noen få universiteter om dette for deres mastergrader i finans).

Masterstudier har ofte egne søknadsfrister, men de fleste har rullerende opptak. Spør oss gjerne om dette.

Hvordan søker jeg på masterstudier i Storbritannia?
Du fyller bare inn vårt online søknadsskjema (ta kontakt for å få dette aktivert), så ordner vi alt annet for deg. Du trenger bare å følge våre instrukser, så tar vi oss av alt det praktiske. Vi ordner med alle søknadene direkte til universitetene, og sender inn alle dokumenter fra deg. Vi hjelper deg selvsagt med alle dokumentene som må med i søknaden, alt fra anbefalingsbrev fra lærer til å skrive ditt eget motivasjonsbrev (som er en veldig viktig del av søknaden og kan være avgjørende for opptak). Så vi gjør søknadsprosessen så enkel for deg som overhodet mulig. Dette er for å sikre at det ikke blir gjort noen feil i søknaden som kan være til at du ikke kommer inn, da det ofte er komplisert å fylle ut disse skjemaene når man ikke er vant med dette. Det er ikke noe problem å søke på studier før man er ferdig med bacheloren, så lenge du går det siste året. 

Når må jeg svare på tilbudene jeg har fått?
Du vil få individuelle frister fra universitetene som du må forholde deg til, men mange har ingen bestemt frist. Men husk at du ikke får søkt på bolig eller støtte fra Lånekassen før du har bestemt deg og fått et ubetinget tilbud. 

Depositum
På masternivå er det normalt at man må betale depositum på skolepengene, så det må man belage seg på. Depositum vil bli tilbakebetalt hvis du ikke klarer kravene de stiller for opptak, men ikke hvis du finner ut at du ikke vil komme likevel (etter å ha fått ubetinget opptak). Noen universiteter krever også et administrasjonsgebyr for behandling av noen mastersøknader. Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om dette, og hvilke universiteter dette eventuelt gjelder. 

Kan jeg dra på utveksling under mastergrad?
På masternivå er det sjelden mulighet for utveksling siden mastergradene bare er ettårige, men det finnes en del mastergrader som er lagt opp slik at man tar deler av studiet i andre land. Ta kontakt med oss for spørsmål om dette og hvilke muligheter du har for utveksling på både bachelor- og masternivå. 

Bachelorgrad i Storbritannia, master i Norge?
Dersom det er en bestemt mastergrad du ønsker å komme inn på i Norge etter en bachelorgrad i Storbritannia, så er det veldig viktig at du sjekker opp med den skolen om de har noen bestemte opptakskrav for dette studiet. En del mastergrader i Norge vil kreve at du har tatt visse fag, fått visse karakterer eller fått et bestemt antall studiepoeng innen gitte fagfelt i løpet av bachelorgraden. Derfor er det viktig at du undersøker dette med den norske skolen, slik at du får muligheten til å ta disse fagene de eventuelt krever (enten som del av bachelorgraden eller i form av valgfag i graden din). Bachelorgradene i Storbritannia er veldig fleksible og har mange valgfag du kan ta som del av studiet ditt, og du kan dermed i stor grad skreddersy din egen bachelorgrad slik at du oppfyller kravene en eventuell mastergrad i Norge. Veldig mange velger å heller ta en mastergrad i Storbritannia ettersom dette bare blir ett år ekstra.

Mastergrad i Storbritannia, doktorgrad i Norge?
Dersom du drømmer om en doktorgrad i Norge bør du sjekke ut kravene for opptak med den norske utdanningsinstitusjonen. Det kan foreligge krav om en toårig mastergrad, men dette må du sjekke med det studiestedet du vurderer. For doktorgradsstudier i Storbritannia foreligger ikke krav til mastergrad.

Godkjenning av britisk mastergrad
Mastergradene i Storbritannia er anerkjent i hele verden og de fleste krever ingen godkjennelse når du skal tilbake til Norge. Noen lovregulerte yrker vil kreve norsk autorisasjon/godkjenning, f.eks. lærer, eiendomsmegler, advokat (ikke jurist), veterinær eller helsefaglige utdanninger (Helsedirektoratet). 

Det er frivillig å søke generell godkjennelse fra NOKUT. Dette er ikke en faglig vurdering, men en generell vurdering opp mot det norske utdanningssystemet, og sier noe om utdanningen du har tatt tilsvarer en norsk bachelor-, master- eller doktorgrad. Dette er en vurdering som i de aller fleste tilfeller ikke er nødvendig når man skal søke jobb i Norge. Noen arbeidsgivere vil kreve godkjenning fra NOKUT generelt eller i forbindelse med lønnsfastsettelse. Dersom du har en bestemt arbeidsgiver i tankene vil det være lurt å sjekke ut dette i forkant. Så langt kjenner vi kun til at dette gjelder:

  • lektorlønninger
  • ansettelse hos NAV 

Hvis du kjenner til flere arbeidsgivere eller situasjoner som krever NOKUT-godkjennelse, gi oss beskjed så oppdaterer vi listen vår!

Vi hjelper deg
Mange av våre universiteter er blant de aller beste i Storbritannia på de studiene de tilbyr, og du har mulighet til å få deg en virkelig kvalitetsutdannelse ved å studere i utlandet. Dersom du ikke helt hva du vil studere, så er dette noe vi også kan hjelpe deg med, da vi kan komme med forslag hvis du forteller oss litt om hva du liker å drive med, hva som interesserer deg og kanskje litt om hvilke fag du liker/ikke liker på skolen.

Vi har alle fag på alle nivå! Ikke fortvil hvis du ikke finner det studiet du ønsker å studere her på disse sidene, ta kontakt med oss for mer detaljer rundt dette studiet, eller de andre fagfeltene som er nevnt på denne siden. Vi har valgt å skrive litt om de mest populære studiene for norske studenter, men tilbyr også mange andre studier.

ANDRES ERFARING: