Hvordan skrive anbefalingsbrev for bachelorstudenter | Across the Pond

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Hvordan skrive anbefalings- brev for bachelor- studenter

Hvordan skrive anbefalingsbrev for bachelorstudenter

Du har blitt nøye utvalgt av en av dine elever for å hjelpe dem med å oppnå en av deres drømmer - nemlig en universitetsutdannelse i Storbritannia!

I den forbindelse er det fint om du kan gi et sammendrag på engelsk der du forklarer hvorfor du mener søkeren er en passende kandidat for høyere utdanning i Storbritannia. Der det er mulig, se om du kan inkludere følgende nøkkelelementer i teksten. Dette er ment som en liste over punkter som potensielt kan tas med, men andre ting du måtte finne relevant kan også tas med:

 • Elevens potensial, inkludert forventede resultater og prestasjoner
 • Motivasjon og engasjement for faget
 • Enhver relevant ferdighet eleven har
 • Allerede oppnådde resultater, spesielt innenfor de fag som er relevante for hvilket studie eleven har søkt seg til i Storbritannia.
 • Analytiske styrker hos eleven samt hans/hennes evne til å tenke selvstendig
 • Relevant pensum og relevante faglige aktiviteter
 • Relevant arbeidserfaring, utplasseringer og frivillig arbeid
 • Enhver faktor som har påvirket eller kan tenkes å påvirke elevens prestasjoner, slik som f.eks. personlige omstendigheter
 • Opplysninger om spesielle behov hos eleven. Merk, det er ikke ønskelig å gi ut opplysninger om elevens helse og/eller handikap uten deres samtykke
 • Gjør også oppmerksom på hvorvidt det har blitt undervist på engelsk i noen fag, og hvis dette er tilfellet, fortell gjerne litt om elevens engelskferdigheter
 • Unngå repetisjon av informasjon som eleven allerede har oppgitt i sin søknad, og ikke nevn noen spesifikke universiteter i teksten

Anbefalingsbrevet kan ikke være mer enn 4000 tegn (inkludert mellomrom).

Anbefalingsbrevet kan være bygget opp på følgende måte:

 • Avsnitt 1 – Introduksjon
 • Avsnitt 2 – Fortell om studenten både som person og student
 • Avsnitt 3 – Kvaliteter og ferdigheter studenten har i forhold til studiet
 • Avsnitt 4 – Arbeidserfaring, utplassering og frivillig arbeid
 • Avsnitt 5 – Oppsummering 

Dette er ment som retningslinjer som du kan ta utgangspunkt i når du skal skrive brevet. Bruk nøkkelelementene fra punktene over til inspirasjon til hva du kan skrive i de ulike avsnittene.

Her er et eksempel på hvordan et anbefalingsbrev kan starte:

‘’I am very pleased to be able to write to you about Maria, a student with tremendous potential and promise. Maria has been a student of my form class for the past two years. As such, I have had many opportunities to interact with her, to know her as a person and to observe her at work and in her interaction with her peers.’’  

Anbefalingsbrevet må skrives i Word, eller i inn selve e-post-teksten. Det britiske søknadssystemet er dessverre bygget opp slik at vi ikke kan laste opp vedlegg, og vi trenger derfor en kopierbar tekst slik at vi kan legge den rett over i søknaden uten å måtte skrive den inn ord for ord. På den måten sikrer vi at teksten du skriver blir kopiert 100% korrekt inn i søknaden som går til universitetene. Du trenger ikke signere anbefalingen, men du må inkludere kontaktdetaljer slik at universitetet kan kontakte deg dersom de skulle være i tvil om anbefalingen er ekte.

Husk å sende anbefalingsbrevet til eleven slik at de kan laste dette opp i vårt online søknadsskjema.

Hvis du ikke ønsker å sende brevet direkte til studenten, kan du også laste det opp i skjemaet nederst på denne siden. Vi vil bekrefte mottak til både deg og eleven, slik at dere begge vet at anbefalingsbrevet er mottatt av veileder.

Vær oppmerksom på at dersom studenten ber om det, så har de krav på å få en kopi av anbefalingsbrevet.

Dersom du har spørsmål er det bare å ta kontakt med oss!

Tusen takk for hjelpen!

Hilsen alle oss i Across the Pond

 

Hvis du ikke vil sende referansen direkte til studenten kan du bruke dette skjemaet:

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: doc docx.

Bruk dette skjemaet kun hvis du absolutt ikke ønsker å sende referansen direkte til studenten du har skrevet referanse for.