Hvordan skrive anbefalingsbrev for bachelorstudenter | Across the Pond

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA Visit the World siteANDRE LAND

London skyline

 

 

Hvordan skrive anbefalings- brev for bachelor- studenter

Hvordan skrive anbefalingsbrev for bachelorstudenter

Du har blitt nøye utvalgt av en av dine elever for å hjelpe dem med å oppnå en av deres drømmer - nemlig en universitetsutdannelse i Storbritannia!

I den forbindelse er det fint om du kan gi et sammendrag på engelsk der du forklarer hvorfor du mener søkeren er en passende kandidat for høyere utdanning i Storbritannia. Der det er mulig, se om du kan inkludere følgende nøkkelelementer i teksten. Dette er ment som en liste over punkter som potensielt kan tas med, men andre ting du måtte finne relevant kan også tas med:

 • Elevens potensial, inkludert forventede resultater og prestasjoner
 • Motivasjon og engasjement for faget
 • Enhver relevant ferdighet eleven har
 • Allerede oppnådde resultater, spesielt innenfor de fag som er relevante for hvilket studie eleven har søkt seg til i Storbritannia.
 • Analytiske styrker hos eleven samt hans/hennes evne til å tenke selvstendig
 • Relevant pensum og relevante faglige aktiviteter
 • Relevant arbeidserfaring, utplasseringer og frivillig arbeid
 • Enhver faktor som har påvirket eller kan tenkes å påvirke elevens prestasjoner, slik som f.eks. personlige omstendigheter
 • Opplysninger om spesielle behov hos eleven. Merk, det er ikke ønskelig å gi ut opplysninger om elevens helse og/eller handikap uten deres samtykke
 • Gjør også oppmerksom på hvorvidt det har blitt undervist på engelsk i noen fag, og hvis dette er tilfellet, fortell gjerne litt om elevens engelskferdigheter
 • Unngå repetisjon av informasjon som eleven allerede har oppgitt i sin søknad, og ikke nevn noen spesifikke universiteter i teksten

Anbefalingsbrevet kan ikke være mer enn 4000 tegn (inkludert mellomrom).

Anbefalingsbrevet kan være bygget opp på følgende måte:

 • Avsnitt 1 – Introduksjon
 • Avsnitt 2 – Fortell om studenten både som person og student
 • Avsnitt 3 – Kvaliteter og ferdigheter studenten har i forhold til studiet
 • Avsnitt 4 – Arbeidserfaring, utplassering og frivillig arbeid
 • Avsnitt 5 – Oppsummering 

Dette er ment som retningslinjer som du kan ta utgangspunkt i når du skal skrive brevet. Bruk nøkkelelementene fra punktene over til inspirasjon til hva du kan skrive i de ulike avsnittene.

Her er et eksempel på hvordan et anbefalingsbrev kan starte:

‘’I am very pleased to be able to write to you about Maria, a student with tremendous potential and promise. Maria has been a student of my form class for the past two years. As such, I have had many opportunities to interact with her, to know her as a person and to observe her at work and in her interaction with her peers.’’  

Anbefalingsbrevet må skrives i Word, eller i inn selve e-post-teksten. Det britiske søknadssystemet er dessverre bygget opp slik at vi ikke kan laste opp vedlegg, og vi trenger derfor en kopierbar tekst slik at vi kan legge den rett over i søknaden uten å måtte skrive den inn ord for ord. På den måten sikrer vi at teksten du skriver blir kopiert 100% korrekt inn i søknaden som går til universitetene. Du trenger ikke signere anbefalingen, men du må inkludere kontaktdetaljer slik at universitetet kan kontakte deg dersom de skulle være i tvil om anbefalingen er ekte.

Når du skriver anbefalingsbrevet er det viktig å merke seg at søkeren, i henhold til det britiske datatilsynets regelverk, kan be om en kopi av anbefalingen samt av den informasjon som Across the Pond er i besittelse av.

Husk å sende anbefalingsbrevet til eleven slik at de kan laste dette opp i vårt online søknadsskjema, eller det kan sendes direkte til oss i Across the Pond: info@studyacrossthepond.com. Vi vil bekrefte mottak til både deg og eleven, slik at dere begge vet at anbefalingsbrevet er mottatt av veileder.

Dersom du har spørsmål er det bare å ta kontakt med oss!

Tusen takk for hjelpen!

Hilsen alle oss i Across the Pond