Hvordan skrive anbefalingsbrev for bachelorstudenter | Study Across the Pond in Norway

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA Visit the World siteANDRE LAND

London skyline

 

 

Hvordan skrive anbefalings- brev for bachelor- studenter

Hvordan skrive anbefalingsbrev for bachelorstudenter

Du har blitt nøye utvalgt av en av dine elever for å hjelpe dem med å oppnå en av deres drømmer - nemlig en universitetsutdannelse i Storbritannia!

I den forbindelse er det fint om du kan gi et sammendrag på engelsk der du forklarer hvorfor du mener søkeren er en passende kandidat for høyere utdanning i Storbritannia. Hvor det er mulig, se om du kan inkludere følgende nøkkelelementer i teksten. Dette er ment som en liste over punkter som potensielt kan tas med, men andre ting du måtte finne relevant kan også tas med:

 • Elevens potensiale, inkludert forventede resultater og prestasjoner
 • Motivasjon og engasjement i forhold til faget
 • Enhver relevant ferdighet eleven har
 • Allerede oppnådde resultater, spesielt innenfor de fag som er relevante i forhold til hvilket studie eleven har søkt seg til i Storbritannia.
 • Analytiske styrker hos eleven samt hans/hennes evne til å tenke selvstendig
 • Relevant pensum og relevante faglige aktiviteter
 • Relevant arbeidserfaring, utplasseringer og frivillig arbeid
 • Enhver faktor som har påvirket eller kan tenkes å påvirke elevens prestasjoner, slik som f.eks. personlige omstendigheter
 • Opplysninger om spesielle behov hos eleven. Merk, det er ikke ønskelig å gi ut opplysninger om elevens helse og/eller handikap uten deres samtykke
 • Gjør også oppmerksom på hvorvidt det har blitt undervist på engelsk i noen fag, og hvis dette er tilfellet, fortell gjerne litt om elevens engelskferdigheter

Her er et eksempel på hvordan et anbefalingsbrev kan starte:

‘’I am very pleased to be able to write to you about Maria, a young woman with tremendous potential and promise, currently in her second year of senior studies at XYZ school.  Maria has been a student of my form class for the past two years.  As such, I have had many opportunities to interact with her, to know her as a person and to observe her at work and in her interaction with her peers.’’  

Anbefalingsbrevet kan være bygget opp på følgende måte:

 • Paragraf 1 – introduksjon
 • Paragraf 2 – fortell mer om studenten som person og student
 • Paragraf 3 – kvaliteter og ferdigheter studenten har til studiet
 • Paragraf 4 – arbeidserfaring, utplassering og frivillig arbeid
 • Paragraf 5 – oppsummering 

Dette er ment som retningslinjer som du kan ta utgangspunkt i når du skal skrive brevet. Bruk nøkkelelementene fra punktene over til inspirasjon til hva du kan skrive i de ulike paragrafene.

Anbefalingsbrevet må skrives i Word, eller i inn selve e-post-teksten. Det britiske søknadssystemet er dessverre bygget opp slik at vi ikke kan laste opp vedlegg, og vi trenger derfor en kopierbar tekst slik at vi kan legge den rett over i søknaden uten å måtte skrive den inn ord for ord. Men på den måten sikrer vi at teksten du skriver blir kopiert 100% korrekt inn i søknaden som går til universitetene. Du trenger ikke signere anbefalingen, men du må inkludere kontaktdetaljer slik at universitetet kan kontakte deg dersom de skulle være i tvil om anbefalingen er ekte.

Når du skriver anbefalingsbrevet er det viktig å merke seg at søkeren i henhold til det britiske datatilsynets regelverk, kan be om en kopi av anbefalingen samt av den informasjon som Across the Pond er i besittelse av.

Husk å sende anbefalingsbrevet til eleven slik at de kan laste dette opp i vårt online søknadsskjema, eller det kan sendes direkte til oss i Across the Pond: info@studyacrossthepond.com. Vi vil bekrefte mottak til både deg og eleven, slik at dere begge vet at anbefalingsbrevet er mottatt av veileder.

Dersom du har spørsmål er det bare å ta kontakt med oss!

Tusen takk for hjelpen!

Hilsen alle oss i Across the Pond