Facebook pixel

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA Visit the World siteANDRE LAND

London skyline

 

 

Tekniske og ingeniørfag

Har du en ingeniørspire i deg? Tekniske- og ingeniørfag er for deg med praktisk sans og alltid ser muligheter. Våre partneruniversiteter er blant de verdensledende utdanningsinstitusjonene for slike studier. Du kan studere blant annet:

De forskjellige universitetene tilbyr ulike studieprogrammer, fagkombinasjonsmuligheter og muligheter for økonomisk støtte. Ta kontakt med oss for hjelp til å finne det perfekte studieprogrammet og universitetet for deg!