Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Tekniske og ingeniørfag

Har du en ingeniørspire i deg? Tekniske- og ingeniørfag er for deg med praktisk sans og alltid ser muligheter. Våre partneruniversiteter er blant de verdensledende utdanningsinstitusjonene for slike studier. Du kan studere blant annet:

De forskjellige universitetene tilbyr ulike studieprogrammer, fagkombinasjonsmuligheter og muligheter for økonomisk støtte. Ta kontakt med oss for hjelp til å finne det perfekte studieprogrammet og universitetet for deg!