Image
space

Luft- og romfartsstudier i Storbritannia

Ingeniørstudiet i luft- og romfartsvitenskap er for deg som har en interesse for luft og romfart, og ønsker å få kompetanse til å designe, konstruere eller operere luft- og romfartøy. 

Denne studieretningen tar for seg grunnleggende prinsipper innen aerodynamikk, aeroakustikk, romfysikk, romfartøysystemer og -software. Du har muligheten til å gå i dybden på det du selv er mest interessert i å studere og forske på, det være seg å minske rom-avfall, redusere drivstoffbruk og støynivå i luft- og romfart, øke vindturbinkraften, operere ubemannede luftfartøy eller studere aerodynamikk knyttet til racer-biler. 

Fasiliteter i verdensklasse
Undervisnings- og forskningsfasilitetene ved våre partneruniversiteter er i verdensklasse, og de tilbyr noen av de største og beste fasilitetene som finnes i undervisningssammenheng - inkludert vindtunneler, superdatamaskiner og toppmoderne laboratorium for astronautisk forskning. Det finnes også en spesialutdanning for deg som ønsker å drive med luft og romfart i militær sammenheng. 

Studiet i luft-og romfartsvitenskap omhandler både luftfart, romfart og andre aerodynamiske systemer. Dette varierte studiet, kombinert med et fleksibelt pensum, gir deg et bredt grunnlag og mange muligheter for videre veivalg og karriere, fortrinnsvis innen luft- og romfart, næringslivet, forskning, jordobservasjon, telekommunikasjon, satellittnavigasjon, men også mye annet. Du kan velge å studere videre til en mastergrad hvor du spesialiserer deg og får spisskompetanse innen retningen du ønsker, eller til en doktorgrad. 

Undervisningen foregår i form av forelesninger, bedriftsbesøk, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, prosjektarbeid, samt øvelser i laboratoriet og de øvrige forksningsfasilitetene. Forelesinger holdes av både akademiske eksperter og profesjonelle yrkesaktive som har lang erfaring med å jobbe innen luft- og romfartindustrien. Forskningsprosjekter gjennomføres av og til i samarbeid med luft- og romfartsorganisasjoner, hvilket gir deg mulighet til å knytte kontakter i industrien.

Jobbmuligheter
Luft- og romfartsindustrien er en av de mest vellykkede sektorene i Storbritannias næringsliv. Kompetansen som utvikles her har gjort Storbritannias luft- og romfartsindustri til den største i verden, etter USA. Med utdanningsbakgrunn fra et av våre partneruniversiteter vil du stille veldig sterkt for en karriere innen rom-og luftfart, men også innen andre industrier. Du vil ha gode muligheter for en internasjonal karriere, men du vil også være attraktiv på det norske arbeidsmarkedet da denne type utdannelse er sjelden her til lands, til tross for at industrien er voksende. 

Norge er en viktig aktør i den globale romindustrien, og leverer mye viktig data til NASA.  Romindustrien i Norge består av over 40 selskaper, og norsk forskning spiller en viktige rolle innen jordobservasjon og romforskning. 

Nylig uteksaminerte studenter ved våre partneruniversiteter blitt oppsøkt og rekruttert av ledende bedrifter innen luft-og romfartsindustrien som jakter på nye talenter. Andre studenter har gått ut i særdeles ulike deler av arbeidsmarkedet, eksempelvis ingeniørstillinger i NASA, Rolls Royce, Boeing, F1-racerbildesigner for McLaren og Red Bull, luftforsvaret, IT-konsulent, systemoperatør, softwareutvikler, pilot, forskning, undervisning, samt stillinger i statlige og private bedrifter, for å nevne noe. Med en slik utdannelse er mulighetene er mange og gode. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan vi deg mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Alle studier A-Å