Image
dsf

Brann- og sikkerhetsvitenskap i Storbritannia

Ønsker du å få ledende spisskompetanse innenfor brann- og sikkerhetsarbeid? Som brann-og sikkerhetsingeniør redder du liv og sikrer store, viktige verdier. Folk med kunnskap innenfor brann-og sikkerhetsvitenskap spiller en uvurderlig rolle i  å trygge samfunnet og sikkerheten i folks hverdag. Verdens etterspørsel etter profesjonelle folk med spesialkompetanse i denne disiplinen er økende. Ettersom det er få steder i Norge som tilbyr denne utdanningen, vil din kompetanse være etterspurt i privat og offentlig næring i Norge såvel som i utlandet. 

Across the Pond samarbeider med noen av de beste institusjonene innenfor dette fagfeltet, og kan vise til forskningsfasiliteter i verdensklasse. Her undervises man av de fremste akademiske ekspertene innenfor sine respektive teoretiske fagfelt, men også av fagfolk med stor erfaringsbasert kompetanse fra yrkeslivet. 

Bachelor- og mastergrad
Ingeniørstudiet i brann- og sikkerhetsvitenskap er tilgjengelig på bachelor- og masternivå. Det er også mulig å velge et studieprogram hvor universitetet tilbyr utvekslingmuligheter med andre universiteter som har ekspertise innen brannsikkerhet. 

På bachelorstudiet vil du utvikle dine evner og forståelse for de teoretiske og praktiske sidene ved brann- og sikkerhetsarbeid og være rustet for denne karriereveien. På masternivå vil du virkelig gå i dybden, og det inngår mye spennende laboratoriearbeid hvor forskjellige materialer og branndynamikk studeres. Et selvstendig forskningsarbeid skal også gjennomføres.

Undervisningen
Undervisningen foregår i form av forelesninger, bedriftsbesøk, seminarer, gruppearbeid, individuelt arbeid, prosjektarbeid samt en del eksperimentering og øvelser i laboratoriet. Som branningeniørstudent får du både generell kompetanse i brannvitenskap, men også spesialkompetanse innenfor brann- og sikkerhetsarbeid. Du vil innom fag som tar for seg brannsikkerhet i design, brannsikkerhet i bygg og infrastruktur, brannfysikk, risikoanalyser, slukkesystemer, giftspredning, miljøpåvirkning, juridiske forskrifter knyttet til brann- og sikkerhet, og mye mer.  Gjennom å velge ut fag du vil fordype deg i innen slike emner, kan du utvikle unik spisskompetanse som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. 

Du vil stå relativt fritt til å velge retning om du ønsker spesialkompetanse som brann-og sikkerhetsingeniør, det være seg innenfor kjemi, fysikk, elektronikk, mekanikk, bygninger, offshore,  jernbane, vei og tunnel, demninger, eller olje- og gass.

Denne utdannelsen utstyrer deg med den nødvendige bakgrunnen for å arbeide med å forebygge brann og eksplosjoner, samt iverksetting av tiltak som begrenser menneskelige, miljømessige og økonomiske skadeomfang av brann og eksplosjoner. I tillegg til kompetansen du får innenfor brannvitenskap, vil du også utvikle dine evner innen analytisk og kritisk tenkning, samt egenskaper innen IT og design, hvilket er overførbar kunnskap som kommer godt med i andre yrker også.

Jobbmuligheter
Som brann- og sikkerhetsingeniør vil du ha gode jobbutsikter for en karriere innen sikkerhetsrelaterte stillinger. Dette finnes for eksempel innen brannvesenets avdelinger, byggenæring, offentlige etater, energi, næringslivet – særlig i olje- og gassindustrien. Du kan blant annet jobbe som brann- og sikkerhetskonsulent, innenfor brannsikring og bygningskontroll eller med  utvikling av brannsystemer. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Alle studier A-Å