En byggingeniør (eller "Civil Engineer" som det kalles i Storbritannia) jobber med oppføring av bygninger, oljeplattformer, byer, broer og veier. Byggingeniører er en viktig medspiller i enhver byggeprosess. Man får jobbe med planlegging og prosjektering av bygg og anlegg, forvaltning, drift og vedlikehold av eldre bygg og anlegg. Byggingeniører vil ofte være lederen på byggeplassen og samarbeider ofte med arkitekter. 

Gjennom studiet vil du utvikle ferdigheter innenfor ingeniørvitenskap, materialer, stressanalyse, strukturer, ingeniørtegning og kommunikasjon. Studiet er ofte tre- eller fireårig. Den fireårige graden inkluderer som regel ett års utplassering i en relevant bedrift, hvor du kan bygge deg opp massevis av relevant arbeidserfaring. Utplasseringen blir ofte etterfulgt av et utvidet prosjekt i det tredje studieåret, som bygger rundt og er tilpasset utplasseringen og arbeidserfaringen din. Dette studiet tilbys på bachelor- og masternivå. Du kommer også til å arbeide mye med matematikk, databehandling, konstruksjon, bygging og bærekraftige problemer.

I de første to årene studerer man gjerne en felles kjerne som dekker de grunnleggende prinsippene innenfor alle grener av ingeniørfaget. I det tredje året blir studiet mer spesialisert. Eksempler på typiske moduler og fag er mekanikk, geomekanikk, konstruksjonsmekanikk, konseptuell design, vitenskapelig og tekniske ferdigheter, oppmåling, vann og miljøteknikk, profesjonell praksis og materialer og design. Fag og studieinnhold vil variere litt fra universitet til universitet.

Lignende studier

Andre studier som kan passe for deg er ulike typer ingeniør, fysikk og matematikk. Ta kontakt med oss for å finne ut hvilke studiemuligheter og spesialiseringer som er mulig på masternivå.

Jobbmuligheter

En karriere som byggingeniør krever en kombinasjon av teknisk kunnskap og kreativitet for å løse problemer. Det finnes et bredt spekter av karrieremuligheter etter endt studie. Byggingeniører arbeider med planlegging og prosjektering hos rådgivende ingeniører, i entreprenørfirmaer, private eiendomsfirmaer og -forvaltere og i kommunene. Du kan jobbe i bedrifter og entreprenørselskaper som driver med bygging av hus, broer, oljeplattformer, veier, vann og avløp. Som byggingeniør kan du jobbe på prosjekter både i privat og offentlig sektor.

Byggingeniører fungerer ofte som ledere på arbeidsplassen og det er generelt gode muligheter for å avansere til høyere stillinger. Byggingeniører kan også jobbe i offshorevirksomhet.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Mastergrad på ett år

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan ta en mastergrad på ett år. I mange tilfeller kan man søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å ha en bachelorgrad innenfor samme felt. En mastergrad innenfor byggingeniør vil imidlertid kreve en relevant bachelorgrad. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.                

Godkjent i Norge

Studiet skal ikke kreve noen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring, egenskaper og forståelsen du tilegner deg ved å studere i utlandet. I tillegg vil du få et internasjonalt nettverk som kan være verdifullt i senere jobbsituasjoner og søknader. Engelskkunnskapene du får vil også være til stor fordel for din egen karriere og CV. Har du mulighet, så er det lurt å prøve å skaffe seg arbeidserfaring både før, under og etter studieløpet.

Vil du vite mer?

Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav) og hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå. Vi kan også hjelpe deg med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Les mer andre ingeniørgrader her:

Tilbake til studieoversikten A-Å