Som petroleumsingeniør vil du være utdannet for å jobbe innen olje- og gassbransjen og gjerne med produksjon, boring eller reservoarer. Petroleumsteknologi er teknologisk kunnskap i sammenheng med leting, reservoarkategorisering og utvinning av petroleum fra olje- og gassreservoarer. Petroleumsindustrien er mye mer enn bare oljeselskaper; den omfatter også verfts-, service-, forsknings- og høyteknologiindustriene. Dette studiet tilbys på bachelor- og masternivå.

Studiet og yrket omhandler utvinning av olje og gass fra bakken og videre kjemisk behandling for å gi nyttig drivstoff. Realfag er sentralt i dette studiet, og som petroleumsingeniør er det nyttig med interesse for geologi, matematikk, fysikk og kjemi.

Studiet er ofte fire- eller femårig, avhengig av hvilken rute du velger. I de første to årene studerer man gjerne en felles kjerne av fag som dekker de grunnleggende prinsippene innenfor alle grener av ingeniørfaget. I de to siste årene har du mulighet til å spesialisere deg innenfor ulike disipliner og områder. Typiske moduler er matematikk, kjemi, transportprosesser, væsker og termodynamikk, konstruksjoner, elektroniske systemer, geologi og elektriske og mekaniske systemer.

Gjennom studiet vil du få kunnskap om både ingeniørfaget og de geologiske prosessene som ligger til grunn for utnyttelse av oljereservene. Du vil blant annet bygge deg opp evnen til å løse petroleumsteknologiske problemer i både akademiske og industrielle miljøer. Du vil også lære hvordan steinenes egenskaper varierer i sedimentologiske miljøer. Du vil også bruke petrofysiske teknikker for å karakterisere dem. Du vil lære å forstå de grunnleggende prosessene og styringen av væskestrømmen gjennom bergarter.

Petroleumsteknologien deles gjerne inn i flere arbeidsfelt med spesifikke arbeidsoppgaver. Produksjonsingeniøren jobber med det som gjerne omtales som optimalisering, og målet vil være å få mest mulig ut av reservene på både kort og lang sikt. Boreingeniøren arbeider gjerne med boreoperasjoner og ferdigstillelse av brønnene, mens reservoaringeniøren sitt hovedansvar er å beregne og definere hvor boring skal foregå og hvordan man skal gjennomføre produksjonen.

Lignende studier
Andre studier som kan passe for deg: 

Noen eksempler på mulige studier på masternivå er innenfor petroleum, geofag, geokjemi, utvinningsstudier og petroleumsgeologi. Ta kontakt med oss for å høre om flere muligheter på masternivå.

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Som petroleumsingeniør vil du kunne arbeide nasjonalt og globalt, eller på en installasjon med oljevirksomhet som i Nordsjøen.  Bransjen er i stadig forandring og utviklingen skjer fort. Det er derfor viktig å holde seg oppdatert og være i stand til å arbeide i et miljø som krever samarbeid og tverrfaglig forståelse.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Les mer andre ingeniørgrader her:

Tilbake til studieoversikten A-Å