Image
work placement

Få arbeidserfaring som en del av studiet

I Storbritannia er det mange muligheter for å oppnå kompetanse og verdifull erfaring fra arbeidslivet under studiene. Universitetene er opptatt av at du som student fullfører bachelorgraden din mest mulig konkurransedyktig for fremtidige jobber, og tilbyr dermed muligheten for å kunne ta et år i arbeidslivet. Dette er en unik mulighet som mange burde benytte seg av ettersom det gir relevant arbeidserfaring. Her vil du få sjansen til å bygge et nettverk innenfor ditt felt, og du vil gå ut av universitetet med en bedre CV enn de som "bare" tar en bachelor uten arbeidserfaring. Tenk hvor mye sterkere du vil stille i jakten på jobb hvis du kommer som nyutdannet med relevant arbeidserfaring!

Utplasseringsåret legges som regel mellom år 2 og 3 i bacheloren din. Det vil si at du går to år på studiet – tar ett år i praksis – og kommer tilbake for å fullføre det siste året på bacheloren. Hvor du tar denne arbeidspraksisen er veldig variert. Det kan være i store selskaper som universitetet har samarbeid med, eller det kan for eksempel være i din hjemby i Norge. Våre universiteter holder et utrolig høyt nivå på hvor de kan tilby sine studenter arbeidspraksis. Gode eksempler på dette er selskaper som Shell, Bentley, Disney, Samsung, Paypal, Mini, Hewlett Packard, Nintendo, Warner Bros, Chelsea Football Club og mange flere! Spør veilederen din om detaljer rundt dette hvis du ønsker å vite mer.
 

Bruk karrieretjenestene 

Alle universitetene har en karrieretjeneste på universitetet som hjelper deg med hele prosessen: Hvor du søker, hvordan du søker, hvordan du forholder deg til universitetet gjennom praksisåret osv. Karrieretjenesten hjelper også om du ønsker kortere "internships" over sommeren, eller om du ønsker en deltidsjobb i løpet av studiet. De hjelper deg med å forberede deg til arbeidslivet etter studiet. De gir tips til hvordan skrive CV, gjennomføre intervjuer osv., og hjelper egentlig med alt som er relevant for karrieren din!

Å bygge en imponerende CV mens du studerer kan gi enorme fordeler, spesielt etter endt studie da mange jobber krever erfaring som er vanskelig å oppnå. Om du da har relevant erfaring i internasjonale selskaper, eller mindre bedrifter, er dette noe fremtidige arbeidsgivere vil sette pris på. Om du satser på en karriere innenfor et felt som for eksempel bruker spesielle programmer, design, eller teknisk utstyr, så vil du ha en stor fordel med å ha brukt dette utstyret gjennom arbeidspraksisen allerede. 
 

Nettverksbygging 

I jakten på drømmejobben er nettverksbygging et viktig aspekt i tillegg til arbeidserfaring og akademisk nivå. Gjennom arbeidspraksis eller via "internships" får du muligheten til å bli kjent med andre mennesker utenfor studiet, og gjerne innenfor den bransjen du sannsynligvis vil søke jobb i senere. Det kan vise seg å være av stor verdi senere i karrieren. Du vil i tillegg kunne delta på nettverksarrangementer som få andre i ung alder vil få mulighet til, og mange ender opp i en jobb i samme selskap der man var utplassert. 
 

Mange fordeler med arbeidspraksis 

Som allerede nevnt er det mange fordeler knyttet til å ta et år med arbeidspraksis mens du studerer i utlandet. 

Siden du kommer til å oppholde deg utenfor universitetet dette året, er det slik at du betaler reduserte skolepenger for det året du er i utplassering. Det er gode muligheter for at du får lønn fra arbeidsgiver gjennom arbeidspraksisen, så dette kan fort vise seg å være en økonomisk gunstig affære. Men vær obs på at ikke alle arbeidsgivere betaler lønn for dette året. 

Når du velger å gjennomføre arbeidspraksis som en del av utdanningen din, legger du et godt grunnlag for å skille deg ut på arbeidsmarkedet når du skal søke jobb. Arbeidspraksis kan gi deg innsikt og erfaring fra store, internasjonale selskaper som kan være veldig verdifullt for andre potensielle arbeidsgivere. Du vil få innsikt i arbeidslivet som mange med fersk utdanning mangler. Dette året vil forberede deg på arbeidslivet i en trygg og pedagogisk omgivelse, hvor du kan bruke utdanningen din i arbeidssammenheng uten å være redd for å gjøre feil. Dette vil gi deg selvtillit når du senere starter i din første jobb. 
 

Ulike måter for arbeidspraksis 

En bachelor med arbeidspraksis integrert i graden er den ryddigste formen for utplassering. Da søker du på en bachelorgrad som allerede inkluderer ett år med arbeidserfaring, slik at graden går over totalt fire år. Arbeidspraksisen blir da gjennomført i det tredje året av studiene. Du betaler reduserte skolepenger til universitetet dette året, vanligvis rundt 10 prosent av hva det normalt koster i året. Lånekassen vil utbetale støtte for dette året som normalt, så fremt du fremlegger en bekreftelse fra universitetet på at arbeidspraksisen er en del av utdanningen din, og at du fremdeles er å regne som student på heltid. Du må i tillegg legge ved en bekreftelse på hva du betaler i skolepenger, slik at Lånekassen kan justere støtten du mottar fra dem dette året. I majoriteten av utplasseringer som blir gjennomført på denne måten, vil du som student motta lønn for arbeidet du utfører. Lånekassen vil for øvrig gi full støtte og stipend til levekostnader, men vær obs på at du ikke må overstige inntjeningsgrensen dersom du vil ha maksimalt stipend. Hvis du er så heldig å tjene mer enn dette i løpet av arbeidspraksisen, vil Lånekassen redusere stipendandelen av lånet ditt for dette året. 

Et "internship" er forskjellig fra arbeidspraksis som er innbakt i studiet, da dette vanligvis foregår på sommeren, og ikke over et helt år. Et "internship" kan være både betalt og ubetalt arbeid, men er normalt sett relevant til studiet man tar. "Internship" må du søke på selv, men karrieresenteret på universitetet kan hjelpe til gjennom hele prosessen – fra å finne "internship" og hvordan søkeprosessen fungerer. Siden dette går over sommeren og ikke er en del av studiet, er det som regel ingen kostnader knyttet til det via universitetet, og du får ikke støtte av Lånekassen.

Arbeidspraksis i løpet av en vanlig treårig bachelorgrad er en annen mulighet for å skaffe seg arbeidserfaring. Da er du ikke i jobb i et helt år, men enten i en kortere periode, eller gjennom flere etapper i løpet av studiet. Dette kan være i lokale bedrifter eller organisasjoner som universitetet har opprettet et samarbeid med, og vil være en unik mulighet til å få en praktisk forståelse for faget samtidig som du studerer. Mange universiteter tilbyr å bruke arbeidspraksisen som en kilde til oppgaver du jobber med underveis i studiene, noe som bidrar til økt forståelse av faget. Da denne formen for arbeidspraksis foregår parallelt med studiene vil du motta støtte fra Lånekassen som normalt, men du vil ikke få noen ekstra form for støtte, og det er sjelden du får betalt for denne formen for utplassering. 
 

Arbeidspraksis på masternivå

Noen universiteter tilbyr egne mastergrader som inneholder et ekstra år med arbeidspraksis, slik at graden totalt går over to år i stedet for ett. Dette vil være dekket av Lånekassen, og du betaler reduserte skolepenger for det året du er i praksis. Dersom du velger dette alternativet kan du selv velge om du skriver masteroppgaven før eller etter arbeidspraksisen. De fleste universiteter lar studentene selv ordne med utplassering, men med god støtte underveis fra karrieresenteret. Dette kan være en unik mulighet for deg som student til å selge deg inn hos bedrifter som en potensiell nyansatt, da du kan friste med en potensiell masteroppgave som blir utformet etter bedriftens behov.