Image

Studiestøtte fra Lånekassen

Her får du en oversikt over hva du kan få i studielån og utdanningsstipend fra Lånekassen.
Tallene nedenfor gjelder for studieåret: 2023/2024

‼️ Vi gjør oppmerksom på at informasjonen på denne siden er nyeste informasjon vi har fått oppgitt fra Lånekassen. Våre veiledere vil hjelpe deg med informasjon rundt det som ellers trengs i forhold til Lånekassen, men husk at det er ditt ansvar å sørge for at du har satt deg inn i egen lånebyrde, samt regler og vilkår som gjelder for studiestøtte fra Lånekassen.

 

BASISSTØTTE - studiestøtte til levekostnader

Kr. 137 907 per studieår.

Med levekostnader menes for eksempel mat, bolig, bøker, transport osv. Boligkostnadene varierer fra universitet til universitet så det er viktig at du sjekker hva ting koster. Det er ofte rimeligere å bo på campus enn å leie privat ettersom alle kostnader er inkludert når du bor i universitetets studentboliger. Spør gjerne en veileder for mer informasjon dersom du ønsker det.

‼️ Studieåret 2020/21 innførte Lånekassen en ny omgjøringsordning for studielån for søkere i høyere utdanning. Andelen studielån som kan gjøres om til utdanningsstipend vil være den samme som tidligere, det vil si 40 prosent. Opptil 25 prosent av basisstøtten kan gjøres om til utdanningsstipend på grunnlag av beståtte studiepoeng, mens opptil 15 prosent av basisstøtten kan gjøres om til utdanningsstipend på grunnlag av fullført grad. Omgjøring på grunnlag av grad vil først skje når graden er fullført. Omgjøring på grunnlag av beståtte studiepoeng vil skje fortløpende som tidligere. Fullfører du graden din, vil da totalt 40 prosent av basisstøtten gjøres om til utdanningsstipend, tilsvarende kr. 55 162,80.

 

SKOLEPENGESTØTTE - studiestøtte til studieavgift 

 

Ordinær skolepengestøtte

Opptil kr. 270 080 per studieår.

Studiestøtten utbetales basert på hvor mye du betaler i skolepenger/studieavgift, og fordeles slik:

1️⃣ Kr. 0 → kr. 77 820: 40 prosent utbetales som utdanningsstipend og 60 prosent utbetales som studielån
2️⃣ Kr. 77 821 → kr. 270 080: studielån

Eksempel: Skal du betale kr. 180 000 i skolepenger/studieavgift, så får du utbetalt kr. 180 000, og ikke kr. 270 080. Pengene blir fordelt på studielån og utdanningsstipend basert på oppsettet over. 
 

Skolepengestøtte ved utvalgte læresteder

Opptil kr. 352 360 per studieår.

Utvalgte læresteder (se liste under) gir mulighet for ekstra utdanningsstipend på opptil kr. 82 280. Studiestøtten utbetales basert på hvor mye du betaler i skolepenger/studieavgift, og fordeles slik: 

1️⃣ Kr. 0 → kr. 77 820: 40 prosent utbetales som utdanningsstipend og 60 prosent utbetales som studielån
2️⃣ Kr. 77 821 → kr. 152 177: studielån 
3️⃣ Kr. 152 178 → kr. 234 457: utdanningsstipend
4️⃣ Kr. 234 458 → kr. 352 360: studielån 

Eksempel: Skal du betale kr. 260 000 i skolepenger/studieavgift, så får du utbetalt kr. 260 000 og ikke kr. 352 360. Pengene blir fordelt på studielån og utdanningsstipend basert på oppsettet over. 

 

Utvalgte læresteder studieåret 2023/2024:

  • University of Edinburgh 
  • King's College London 
  • University of Manchester

Denne listen oppdateres i oktober hvert år. Den blir oppdatert neste gang i oktober 2023, og vil da gjelde for studieåret 2024/2025. 

 

TILLEGGSLÅN

30 år eller eldre (og fulltidsstudent)
Du kan få tilleggslån på inntil kr. 111 640 per studieår – og opptil kr. 223 280 totalt. Tilleggslånet kommer i tillegg til andre studielån og utdanningsstipend. Tilleggslånet kan ikke kombineres med tilleggslån for deg som har barn (se punktet under).

Over 18 år eller eldre med barn under 16 år (og fulltidsstudent)
Du kan få tilleggslån på inntil kr. 55 820 for et studieår – og opptil kr. 111 640 totalt. Tilleggslånet kommer i tillegg til andre studielån og utdanningsstipend. Tilleggslånet kan ikke kombineres med tilleggslån for deg som er 30 år eller eldre (se punktet over).
 

REISESTØTTE

For reisestøtte til Storbritannia utbetales kr. 5704. Dette er ment til å dekke to tur-/returreiser. 35 prosent regnes som utdanningsstipend og 65 prosent som studielån på den første reisen. Den andre reisen regnes som rent studielån.
 

STUDIESTØTTE TIL NETTSTUDIER

Vær oppmerksom på at studiestøtte til nettstudier i Storbritannia ikke lenger gis som følge av Brexit. Nettstudier er et rimeligere alternativ til vanlige studier, så spør oss gjerne om totalkostnad på nettstudier til sammenligning med andre studier. 
 

Formue og inntektsgrense

Dersom du jobber under studietiden eller har oppsparte midler er det viktig at du er klar over at du kan få mindre utdanningsstipend utbetalt fra Lånekassen. Inntekten og formuen påvirker ikke andelen av studiestøtten som gis som studielån, men dersom beløpene er høyere enn grensene til Lånekassen vil du kunne få utbetalt mindre i utdanningsstipend. Stipendandelen blir gradvis redusert hvis du tjener over inntektsgrensen. 
 

Valutakursfastsettelse og -justering

Fra høsten 2015 valutajusterer Lånekassen støtten norske utenlandsstudenter får til innbetaling av skolepenger/studieavgift. Norske studenter i Storbritannia betaler skolepenger/studieavgift i britiske pund, mens studiestøtten fra Lånekassen utbetales i norske kroner. Valutakursen fastsettes i april hvert år og er basert på Norges Banks gjennomsnittkurs for mars. Ved utbetaling av studiestøtten sammenlignes utbetalingsmånedens kurs med aprilkursen, og ved en endring på 1 prosent eller mer beregnes et tillegg eller fratrekk på utbetalingsbeløpet. 

Basisstøtten utbetales i norske kroner og er lik for alle studenter uansett hvor i verden man studerer, så den påvirkes ikke av valutaendringer. Dette gjelder kun studiestøtte til skolepenger/studieavgift og man kan ikke søke om valutajustering.
 

FLERE STIPENDMULIGHETER 

Det finnes i tillegg andre stipender du kan søke på: 

‼️ Noen av våre partneruniversiteter har generøse utdanningsstipend for studenter som søker gjennom Across the Pond. 

‼️ Mange universiteter har egne utdanningsstipend som internasjonale studenter kan søke på.

👉🏼 Dersom du ønsker mer informasjon om stipendmuligheter, så spør din veileder så kan hun/han sende deg litt mer informasjon om de universitetene du er mest interessert i. Hvis du ikke har en veileder hos oss, ta kontakt, så hjelper vi deg med hele søknadsprosessen.

 

Lurer du på noe?
Send oss en melding