Stipend og lån fra Lånekassen

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA Visit the World siteANDRE LAND

London skyline

 

 

Lån og stipend til levekostnader

Lån og stipend til skolepenger

Ekstra stipend til utvalgte universiteter

Reisestøtte til hjemreise

Stipend og lån fra Lånekassen

Her får du en oversikt over hva du kan få i lån og stipend fra Lånekassen:

BASISSTØTTE - lån/stipend til levekostnader (gjelder for skoleåret 2018/19)
Kr. 116 369 per år (40 % stipend og 60 % lån ved fullført studie). Man får alt som lån til å starte med, så blir det gjort om til stipend etter hvert som man sender inn dokumentasjon på at man har fullført etter hvert år (stipendandelen blir da 46 548 kr). Med levekostnader menes for eksempel mat, bolig, bøker, transport osv. Boligkostnadene varierer fra universitet til universitet så her er det viktig å sjekke hva de ulike koster, og det er ofte rimeligere å bo på campus enn å leie privat. Spør gjerne en veileder for mer informasjon dersom du ønsker det. 

SKOLEPENGESTØTTE - lån/stipend som dekker skolepenger (gjelder for skoleåret 2018/19)
Inntil 131 386 kr. per år. På bachelornivå gis skolepengestøtten med 50 prosent stipend og 50 prosent lån av de første 67 191 kronene du betaler i skolepenger per år. Det vil si at lånet vil ligge på 97 790,50 kroner, og stipendet på 33 595,50. For master- og Phd-studenter vil denne andelen være på 70 % stipend (tilsvarende 47 034 kroner). Resten vil være lån (84 352 kr).

Tilleggslån til dekking av skolepenger
Hvis du betaler mer i skolepenger enn den ordinære skolepengestøtten, som er på 131 386 kroner, kan du få et ekstra lån på inntil 101 800 kroner til dekking av skolepengene du skal betale. Tilleggslånet er et rent lån, som ikke kan gjøres om til stipend, hvor alt må betales tilbake.

Tilleggsstipend (gjelder for skoleåret 2019/20)
Dersom du skal starte på et universitet som kvalifiserer til tilleggsstipend fra Lånekassen, vil du få dekket skolepenger over 131 386 kr i form av stipend. Med andre ord, skulle skolepengene overskride 131 386 norske kroner så vil du få inntil 71 041 kr ekstra i rent stipend. 

Universitetene dette gjelder er (gjelder for skoleåret 2019/20):

  • Cardiff University
  • University of Edinburgh 
  • University of Exeter
  • King's College London 
  • University of Leeds
  • University of Manchester
  • University of Nottingham
  • Queen Mary University of London
  • University of Sheffield

REISESTØTTE:
Tilskudd til to reiser t/r. For reise til Storbritannia blir det gitt 4 928,- hvor 35 % utbetales som stipend og 65 % som lån. Mer informasjon rundt disse tallene finner du her.

STØTTE TIL NETTSTUDIER
Du kan også nå få støtte til å betale skolepenger til utdanning som er tilrettelagt som rene nettstudier ved et lærested i et annet EØS-land. Utdanningen må tilsvare utdanning på minimum bachelornivå i Norge. Du kan få inntil 64 206 kroner per undervisningsår i skolepengelån. Studerer du på deltid får du 50, 67 eller 75 prosent av det du ville fått til fulltidsstudier. Du får kun det beløpet du faktisk betaler i skolepenger og du kan ikke få lån til skolepenger dersom disse er dekket av andre. Du får ikke støtte til bo- og leveutgifter eller reisestøtte. Spør din veileder om mer informasjon dersom nettstudier er aktuelt for deg.

FLERE STIPENDMULIGHETER - når du søker gjennom Across the Pond
Det finnes også andre stipender som du kan søke på: 
1) Alle studenter som søker gjennom oss kan også søke på vårt eget Across the Pond-stipend på £2500.
2) Våre partneruniversiteter har generøse stipend for studenter som søker gjennom Across the Pond. 
3) I tillegg har mange universiteter egne stipender som internasjonale studenter kan søke på.

Dersom du ønsker mer informasjon om dette så spør din veileder så kan hun/han sende deg litt mer informasjon om de universitetene du er mest interessert i. Har du ikke veileder, ta kontakt med oss i dag, og vi hjelper deg med hele søknadsprosessen.

Tilbake til oversikten over stipend, lån og kostnader