Stipend og lån fra Lånekassen

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India

London skyline

 

 

Lån og stipend til levekostnader

Lån og stipend til skolepenger

Ekstra stipend til utvalgte universiteter

Reisestøtte til hjemreise

Stipend og lån fra Lånekassen

Her får du en oversikt over hva du kan få i lån og stipend basert på den nyeste informasjonen vi har fra Lånekassen:

BASISSTØTTE - lån/stipend til levekostnader (gjelder for skoleåret 2020/21)
Kr. 123 519 per år 

Med levekostnader menes for eksempel mat, bolig, bøker, transport osv. Boligkostnadene varierer fra universitet til universitet så her er det viktig å sjekke hva de ulike koster, og det er ofte rimeligere å bo på campus enn å leie privat. Spør gjerne en veileder for mer informasjon dersom du ønsker det. 

Merk at fra og med skoleåret 2019/20 så innførte Lånekassen en ny omgjøringsordning for lån for søkere i høyere utdanning. Andelen lån som kan gjøres om til utdanningsstipend, vil være den samme som i dag, det vil si 40 prosent. Opptil 25 prosent av basisstøtten kan gjøres om til utdanningsstipend på grunnlag av beståtte studiepoeng, mens opptil 15 prosent av basisstøtten kan gjøres om til utdanningsstipend på grunnlag av fullført grad. Omgjøring på grunnlag av grad vil først skje når graden er fullført. Omgjøring på grunnlag av beståtte studiepoeng vil skje fortløpende, som tidligere. Fullfører du graden din, vil da totalt 40 prosent av basisstøtten gjøres om til stipend, tilsvarende 49 408 kroner.

SKOLEPENGESTØTTE - lån/stipend som dekker skolepenger (gjelder for skoleåret 2020/21)
Inntil 136 294 kr. per år. På bachelornivå gis skolepengestøtten med 50 prosent stipend og 50 prosent lån av de første 69 700 kronene du betaler i skolepenger per år. Resten vil være lån. Det vil si at lånet vil ligge på 101 444 kroner, og stipendet på 34 850. For master- og Phd-studenter vil denne andelen være på 70 % stipend av de første 69 700 kronene. Resten vil være lån.

Tilleggslån til dekking av skolepenger
Hvis du betaler mer i skolepenger enn den ordinære skolepengestøtten, som er på 136 294 kroner, kan du få et ekstra lån på inntil 105 601 kroner til dekking av skolepengene du skal betale. Tilleggslånet er et rent lån, som ikke kan gjøres om til stipend, hvor alt må betales tilbake.

Tilleggsstipend
Dersom du skal starte på et universitet som kvalifiserer til tilleggsstipend fra Lånekassen, vil du få dekket skolepenger over 136 294 kr i form av stipend. Med andre ord, skulle skolepengene overskride 136 294 norske kroner så vil du få inntil 73 694 kr. ekstra i rent stipend. 

Universitetene dette gjelder er (gjelder for skoleåret 2020/21):

 • Cardiff University
 • University of Edinburgh 
 • University of Exeter
 • King's College London 
 • University of Leeds
 • University of Manchester
 • University of Nottingham
 • Queen Mary University of London
 • University of Sheffield
 • University of Sussex

REISESTØTTE:
Tilskudd til to reiser t/r. For reise til Storbritannia blir det gitt 5112 kroner, hvor 35 % utbetales som stipend og 65 % som lån. Mer informasjon rundt disse tallene finner du her.

STØTTE TIL NETTSTUDIER:
Lånekassen har også tidligere gitt støtte til betaling av skolepenger på inntil 66 604 kroner til nettstudier i andre EU/EØS-land. Vær obs på at det kan skje forandringer rundt støtte til nettstudier i Storbritannia som følge av Brexit. 

For opptak høsten 2020 ga Lånekassen støtte som vanlig til fulltidsstudier som måtte følge undervisning digitalt grunnet Covid-19. 

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte er nyeste informasjon vi har fått oppgitt fra Lånekassen. Våre veiledere vil hjelpe deg med søknad og det som ellers trengs i forhold til Lånekassen, men husk at det er ditt ansvar å sørge for at du har satt deg inn i egen lånebyrde samt regler og vilkår som gjelderfor Lånekassen.

FLERE STIPENDMULIGHETER - når du søker gjennom Across the Pond
Det finnes også andre stipender du kan søke på: 

 • Våre partneruniversiteter har generøse stipend for studenter som søker gjennom Across the Pond. 
 • I tillegg har mange universiteter egne stipender som internasjonale studenter kan søke på.

Dersom du ønsker mer informasjon om dette så spør din veileder så kan hun/han sende deg litt mer informasjon om de universitetene du er mest interessert i. Har du ikke veileder, ta kontakt med oss i dag, og vi hjelper deg med hele søknadsprosessen.

Tilbake til oversikten over stipend, lån og kostnader