Image

Stipend og lån fra Lånekassen

Her får du en oversikt over hva du kan få i lån og stipend fra Lånekassen.
Tallene nedenfor gjelder for studieåret: 2022/2023

‼️ Vi gjør oppmerksom på at informasjonen på denne siden er nyeste informasjon vi har fått oppgitt fra Lånekassen. Våre veiledere vil hjelpe deg med søknad og det som ellers trengs i forhold til Lånekassen, men husk at det er ditt ansvar å sørge for at du har satt deg inn i egen lånebyrde, samt regler og vilkår som gjelder for studiestøtte fra Lånekassen.

 

BASISSTØTTE - lån/stipend til levekostnader

Kr. 128 887 per studieår.

Med levekostnader menes for eksempel mat, bolig, bøker, transport osv. Boligkostnadene varierer fra universitet til universitet så det er viktig at du sjekker hva ting koster. Det er ofte rimeligere å bo på campus enn å leie privat ettersom alle kostnader er inkludert når du bor i universitetets studentboliger. Spør gjerne en veileder for mer informasjon dersom du ønsker det.

Studieåret 2020/21 innførte Lånekassen en ny omgjøringsordning for lån for søkere i høyere utdanning. Andelen lån som kan gjøres om til utdanningsstipend vil være den samme som tidligere, det vil si 40 prosent. Opptil 25 prosent av basisstøtten kan gjøres om til utdanningsstipend på grunnlag av beståtte studiepoeng, mens opptil 15 prosent av basisstøtten kan gjøres om til utdanningsstipend på grunnlag av fullført grad. Omgjøring på grunnlag av grad vil først skje når graden er fullført. Omgjøring på grunnlag av beståtte studiepoeng vil skje fortløpende som tidligere. Fullfører du graden din, vil da totalt 40 prosent av basisstøtten gjøres om til stipend, tilsvarende kr. 51 554,80.

 

SKOLEPENGESTØTTE - lån/stipend som dekker skolepenger 

 

Ordinær skolepengestøtte

Opptil kr. 252 411 per studieår.

Studiestøtten utbetales basert på hvor mye du betaler i skolepenger, og fordeles slik:

1️⃣  Kr. 0 → kr. 72 729 fordeles mellom lån og stipend

  • 50 prosent stipend og 50 prosent lån for bachelorutdanning
  • 70 prosent stipend og 30 prosent lån for utveksling, master- og Ph.D-utdanning

2️⃣ Kr. 72 730 → kr. 252 411 er lån

Eksempel: Skal du betale kr. 180 000 i skolepenger, så får du utbetalt kr. 180 000, og ikke kr. 252 411. Pengene blir fordelt på lån og stipend basert på oppsettet over. 
 

Skolepengestøtte ved utvalgte læresteder

Opptil kr. 329 308 per studieår.

Utvalgte læresteder (se liste under) gir mulighet for ekstra stipend på opptil kr. 76 896. Studiestøtten utbetales basert på hvor mye du betaler i skolepenger, og fordeles slik: 

1️⃣  Kr. 0 → kr. 72 729 fordeles mellom lån og stipend

  • 50 prosent stipend og 50 prosent lån for bachelorutdanning
  • 70 prosent stipend og 30 prosent lån for utveksling, master- og Ph.D-utdanning

2️⃣ Kr. 72 730 → kr. 142 220 er lån 
3️⃣ Kr. 142 221 → kr. 219 117 er stipend
4️⃣ Kr. 219 118 → kr. 329 308 er lån 

Eksempel: Skal du betale kr. 260 000 i skolepenger, så får du utbetalt kr. 260 000 og ikke kr. 329 308. Pengene blir fordelt på lån og stipend basert på oppsettet over. 

 

Utvalgte læresteder studieåret 2023/2024:

  • University of Edinburgh 
  • King's College London 
  • University of Manchester

Denne listen oppdateres i oktober hvert år. Den blir oppdatert neste gang i oktober 2023, og vil da gjelde for studieåret 2024/2025. 

 

TILLEGGSLÅN

30 år eller eldre
Du kan få tilleggslån på maks kr. 104 340 for studieåret – og opptil kr. 208 680 totalt. Lånet kommer i tillegg til andre lån og stipend. Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for deg som har barn.

Over 18 år eller eldre og med barn under 16 år
Du kan få tilleggslån på maks kr. 52 170 for studieåret – og opptil kr. 104 340 totalt. Lånet kommer i tillegg til andre lån og stipend. Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for deg som er 30 år eller eldre.
 

REISESTØTTE

For reisestøtte til Storbritannia utbetales kr. 5332. Dette er ment til å dekke to tur-/returreiser. 
35 prosent regnes som stipend og 65 prosent som lån på den første reisen. Den andre reisen regnes som rent lån.
 

STUDIESTØTTE TIL NETTSTUDIER

Vær oppmerksom på at støtte til nettstudier i Storbritannia ikke lenger gis som følge av Brexit. Nettstudier er et rimeligere alternativ enn vanlige studier, så spør oss gjerne om totalkostnad på nettstudier til sammenligning med andre studier. 
 

FLERE STIPENDMULIGHETER 

Det finnes også andre stipender du kan søke på: 

‼️ Noen av våre partneruniversiteter har generøse stipend for studenter som søker gjennom Across the Pond. 

‼️ tillegg har mange universiteter egne stipender som internasjonale studenter kan søke på.

Dersom du ønsker mer informasjon om dette så spør din veileder så kan hun/han sende deg litt mer informasjon om de universitetene du er mest interessert i. Hvis du ikke har en veileder hos oss, ta kontakt, og vi hjelper deg med hele søknadsprosessen.