Stipend og lån fra Lånekassen

Hvor er du fra? Norway​ United States Canada  Latin America  Sweden​  Japan  Poland  India  Denmark  Portugal  Germany Italy  Spain

London skyline

 

 

Lån og stipend til levekostnader

Lån og stipend til skolepenger

Ekstra stipend til utvalgte universiteter

Reisestøtte til hjemreise

Stipend og lån fra Lånekassen

Her får du en oversikt over hva du kan få i lån og stipend fra Lånekassen.
Tallene nedenfor gjelder for studieåret: 2021/2022

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen på denne siden er nyeste informasjon vi har fått oppgitt fra Lånekassen. Våre veiledere vil hjelpe deg med søknad og det som ellers trengs i forhold til Lånekassen, men husk at det er ditt ansvar å sørge for at du har satt deg inn i egen lånebyrde, samt regler og vilkår som gjelder for studiestøtte fra Lånekassen.
 

BASISSTØTTE - LÅN/STIPEND TIL LEVEKOSTNADER

Kr. 126 357 per studieår.

Med levekostnader menes for eksempel mat, bolig, bøker, transport osv. Boligkostnadene varierer fra universitet til universitet så det er viktig at du sjekker hva ting koster. Det er ofte rimeligere å bo på campus enn å leie privat ettersom alle kostnader er inkludert når du bor i universitetets studentboliger. Spør gjerne en veileder for mer informasjon dersom du ønsker det. 

Studieåret 2020/21 innførte Lånekassen en ny omgjøringsordning for lån for søkere i høyere utdanning. Andelen lån som kan gjøres om til utdanningsstipend vil være den samme som tidligere, det vil si 40 prosent. Opptil 25 prosent av basisstøtten kan gjøres om til utdanningsstipend på grunnlag av beståtte studiepoeng, mens opptil 15 prosent av basisstøtten kan gjøres om til utdanningsstipend på grunnlag av fullført grad. Omgjøring på grunnlag av grad vil først skje når graden er fullført. Omgjøring på grunnlag av beståtte studiepoeng vil skje fortløpende som tidligere. Fullfører du graden din, vil da totalt 40 prosent av basisstøtten gjøres om til stipend, tilsvarende kr. 50 542,80.

 

SKOLEPENGESTØTTE - LÅN/STIPEND SOM DEKKER SKOLEPENGER 
 

ORDINÆR SKOLEPENGESTØTTE

Opptil kr. 247 460 per studieår.

Studiestøtten utbetales basert på hvor mye du betaler i skolepenger, og fordeles slik:

1️⃣  Kr. 0 → kr. 71 303 fordeles mellom lån og stipend

  • 50 prosent stipend og 50 prosent lån for bachelorutdanning
  • 70 prosent stipend og 30 prosent lån for utveksling, master- og Ph.D-utdanning

2️⃣  Kr. 71 304 → kr. 247 460 er lån

Eksempel: Skal du betale kr. 180 000 i skolepenger, så får du utbetalt kr. 180 000, og ikke kr. 247 460. Pengene blir fordelt på lån og stipend basert på oppsettet over. 
 

SKOLEPENGESTØTTE VED UTVALGTE LÆRESTEDER

Opptil kr. 322 849 per studieår.

Utvalgte læresteder (se liste under) gir mulighet for ekstra stipend på opptil kr. 75 389. Studiestøtten utbetales basert på hvor mye du betaler i skolepenger, og fordeles slik: 

1️⃣  Kr. 0 → kr. 71 303 fordeles mellom lån og stipend

  • 50 prosent stipend og 50 prosent lån for bachelorutdanning
  • 70 prosent stipend og 30 prosent lån for utveksling, master- og Ph.D-utdanning

2️⃣  Kr. 71 304 → kr. 139 430 er lån 

3️⃣  Kr. 139 431 → kr. 214 819 er stipend

4️⃣  Kr. 214 820 → kr. 322 849 er lån 

Eksempel: Skal du betale kr. 260 000 i skolepenger, så får du utbetalt kr. 260 000 og ikke kr. 322 849. Pengene blir fordelt på lån og stipend basert på oppsettet over. 
 

UTVALGTE LÆRESTEDER STUDIEÅRET 2022/2023:

  • University of Edinburgh 
  • King's College London 
  • University of Manchester

Denne listen oppdateres i oktober hvert år. Den blir oppdatert neste gang i oktober 2022, og vil da gjelde for studieåret 2023/2024. 
 

REISESTØTTE

For reisestøtte til Storbritannia utbetales kr. 5228. Dette er ment til å dekke to tur-/returreiser. 
35 prosent regnes som stipend og 65 prosent som lån på den første reisen. Den andre reisen regnes som rent lån.
 

STØTTE TIL NETTSTUDIER:

Lånekassen har tidligere gitt støtte til betaling av skolepenger på inntil kr. 66 604 til nettstudier i andre EU/EØS-land. Vær oppmerksom på at støtte til nettstudier i Storbritannia ikke lenger gis som følge av Brexit. 
 

STØTTE TIL NETTSTUDIER - SOM FØLGE AV COVID-19

For studieopptak til høsten 2020 ga Lånekassen støtte som vanlig til fulltidsstudenter som måtte følge undervisning digitalt grunnet Covid-19. Det er ikke avklart hvorvidt dette gjelder for studiestart høsten 2021. 
 

FLERE STIPENDMULIGHETER - når du søker gjennom Across the Pond
Det finnes også andre stipender du kan søke på: 

  • Våre partneruniversiteter har generøse stipend for studenter som søker gjennom Across the Pond. 
  • I tillegg har mange universiteter egne stipender som internasjonale studenter kan søke på.

Dersom du ønsker mer informasjon om dette så spør din veileder så kan hun/han sende deg litt mer informasjon om de universitetene du er mest interessert i. Har du ikke veileder, ta kontakt med oss i dag, og vi hjelper deg med hele søknadsprosessen.

Tilbake til oversikten over stipend, lån og kostnader