Image
engineering

Ingeniørstudier i Storbritannia

En ingeniør er en teknisk spesialist. Det finnes mange former for ingeniørutdanning, men alle ingeniørstudier består av tekniske fag som hovedsakelig bygger på matematikk, fysikk, kjemi og informasjonsteknologi. De fleste studier inkluderer også økonomiske fag og samfunnsfag. Våre partneruniversiteter tilbyr både bachelor- og masterstudier innen ingeniørfeltet, og mange har både tre-, fire- og femårige studier (basert på om du vil ta bachelor, master eller ha med et år i arbeidspraksis som del av utdanningen). 

Du kan studere ingeniørfag ved svært mange universiteter i Storbritannia. Enkelte universiteter tilbyr studier hvor man er ett år i arbeidspraksis. Hvis du allerede har en ingeniørgrad på bachelornivå kan du gå rett på en mastergrad i Storbritannia.

Det finnes en rekke forskjellige spesialiseringer innenfor ingeniørfeltet. Tradisjonelle yrkesretninger inkluderer maskiningeniør, elektroingeniør, bygningsingeniør og kjemiingeniør. Mer moderne studier er databehandlingsingeniør og ingeniørutdanninger innen petroleumsteknologi, prosess- og produktteknikk, by- og regionplanlegging, biofysikk og medisinsk teknologi. 

Les mer om ulike ingeniørgrader her:

Sivilingeniør
Merk at sivilingeniør er en norsk tittel og de aller fleste i Storbritannia har ikke hørt om denne. Civil Engineering i Storbritannia tilsvarer byggingeniør, altså ikke det vi på norsk kaller sivilingeniør.

Kombinasjoner med andre fag
Ingeniørstudier kan ofte kombineres med mange spennende studier. De vanligste kombinasjonene er to lignende ingeniørstudier eller med et språk, business eller samfunnsøkonomi. Det finnes også mange andre spennende kombinasjoner som romfart og –teknologi, fornybar energi, robotikk, kunstig intelligens, meteorologi og kartografi. Ta kontakt med oss for å finne ut om flere kombinasjonsmuligheter.

Mastergrad
Etter endt bachelorgrad i ingeniørfaget går mange videre til å ta en mastergrad. Ofte er en mastergrad innenfor det samme emnet, men mer spesialisert. Dette kan blant annet være fornybar energi, petroleumsutvinning, geofag, maritim transport eller innenfor økonomi eller ledelse. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.      

Jobbmuligheter
Med ingeniørutdannelse kan du jobbe med tekniske prosesser og utforming av nye løsninger for bedrifter og hele industrier. Du kan jobbe med data, musikk, underholdning, utforming av nye produkter og ideer, bygging av båtmotorer, veier, broer og mye annet. Du kan jobbe med miljøvennlige tiltak, nye vaksiner eller medisinsk utstyr til sykehusene.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Vil du vite mer?
Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.