Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag

Ta kontakt

Ingeniørstudier

En ingeniør er en teknisk spesialist. Det finnes mange former for ingeniørutdanning, men alle ingeniørstudier består av tekniske fag som hovedsakelig bygger på matematikk, fysikk, kjemi og informasjonsteknologi. De fleste studier inkluderer også økonomiske fag og samfunnsfag. Våre partneruniversiteter tilbyr både bachelor- og masterstudier innen ingeniørfeltet, og mange skoler har både tre-, fire- og femårige studier (basert på om du vil ta bachelor, master eller ha med et år i arbeidspraksis som del av utdanningen). 

Det finnes en rekke forskjellige spesialiseringer innenfor ingeniørfeltet. Tradisjonelle yrkesretninger inkluderer maskiningeniør, elektroingeniør, bygningsingeniør og kjemiingeniør. Mer moderne studier er databehandlingsingeniør og ingeniørutdanninger innen petroleumsteknologi, prosess- og produktteknikk, by- og regionplanlegging, biofysikk og medisinsk teknologi.

Du kan studere ingeniørfag ved svært mange universiteter I Storbritannia. Enkelte skoler tilbyr også grader hvor man er et år i praksis. Hvis du allerede har en ingeniørgrad på bachelornivå kan du gå rett på en mastergrad i Storbritannia.

Sivilingeniør er en norsk tittel og de aller fleste i Storbritannia har ikke hørt om denne. Denne tittelen er også utgått i Norge. I Norge tilsvarer sivilingeniør rett og slett en mastergrad innenfor ingeniørfeltet. Civil Engineering i Storbritannia tilsvarer byggingeniør, altså ikke det vi på norsk kaller sivilingeniør.

Byggingeniør
En byggingeniør (eller civil engineer som det kalles i Storbritannia) jobber med oppføring av bygninger, oljeplattformer, byer, broer og veier. Byggingeniører er en viktig medspiller i enhver byggeprosess. Man får jobbe med planlegging og prosjektering av bygg og anlegg, forvaltning, drift og vedlikehold av eldre bygg og anlegg. Byggingeniører vil ofte være lederen på byggeplassen og samarbeider ofte med arkitekter. 

Dataingeniør
Dataingeniøren jobber med utbredelse av datateknologi, noe som er svært aktuelt og utbredt i vår IT-dominerte verden. Vanlige arbeidsområder vil omfatte drift og vedlikehold av datasystemer, oppdatering av programvare, utstyr og databaser. I moderne tid er informasjonssikkerhet veldig viktig og dataingeniøren er også involvert i systemutvikling og design. Andre fag som kan passe deg er rene data- og IT-studier som omhandler den realfaglige biten av informasjonsteknologi, og ikke har så mye fokus på den tekniske biten. Vi tilbyr også studier innenfor utvikling av spill. 

Elektroingeniør
Som elektroingeniør vil du kunne være med på å vedlikeholde og å finne nye løsninger for vår moderne hverdag. Du vil kunne fokusere på å forbedre gammel teknologi, eller med å utvikle nye, kreative ideer for fremtiden. Man kan spesialisere seg innen felt som elkraft, elektronikk, automatisering og kommunikasjonsteknologi. Du kan delta i prosjekter med planlegging, utvikling, konstruksjon, vedlikehold og drift. 

Kjemiingeniør
Kjemiingeniøren jobber med kjemiske prosesser som er viktig for produksjon innenfor mange industrier. Man er med på å planlegge hele produksjonsprosessen fra behovet for fabrikkanlegg til hvilke kjemiske prosesser og hvilke maskiner man skal bruke. Man er med helt fra oppstartsfasen til den daglige produksjonen, og har ansvar for å kontrollere råvarer og ferdige produkter for å sikre kvaliteten. Studiet inneholder mye laboratoriearbeid, og passer bra for deg som liker dette.

Mekanisk/maskiningeniør
Maskiningeniøren er svært allsidig, og kan jobbe innen flere spennende bransjer med alt fra bygging av skipsmotorer til utforming av sykehusutstyr. Som maskiningeniør arbeider du med eksiterende teknologi og bruker denne til å utvikle nye produkter og tjenester. Du kan også jobbe med design for forbedret funksjonalitet og effektivitet. 

Bioingeniør
Dette er et studie som er veldig likt biomedisinstudiet. Som ferdigutdannet vil du ta prøver av pasienter og testpersoner og utføre analyser ved hjelp av teknologisk utstyr for å kunne komme frem til en diagnose. En viktig del av studiet er å lære å bruke riktige instrumenter og redskaper til rett type arbeid. Man vil også lære å veilede brukere, pasienter og helsepersonell. Du vil jobbe side om side med leger og forskere. Studiet må godkjennes av Helsedirektoratet.

Petroleumsingeniør
Som petroleumsingeniør vil du være utdannet for å jobbe innen olje- og gassbransjen og gjerne med produksjon, boring eller reservoarer. Petroleumsteknologi er teknologisk kunnskap i sammenheng med leting, reservoarkategorisering og utvinning av petroleum fra olje- og gassreservoarer. Petroleumsindustrien er mye mer enn bare oljeselskaper; den omfatter også verfts-, service-, forsknings- og høyteknologiindustriene. 

Kombinasjoner med andre fag
Ingeniørstudier kan ofte kombineres med mange spennende studier. De vanligste kombinasjonene er to lignende ingeniørstudier eller med et språk, business eller samfunnsøkonomi. Det finnes også mange andre spennende kombinasjoner som romfart og –teknologi, fornybar energi, robotikk, kunstig intelligens, meteorologi og kartografi. Ta kontakt med oss for å finne ut om flere kombinasjonsmuligheter.

Mastergrad
Etter endt bachelorgrad i ingeniørfaget går mange videre til å ta en mastergrad. Ofte er en mastergrad innenfor det samme emnet, men mer spesialisert. Dette kan blant annet være fornybar energi, petroleumsutvinning, geofag, maritim transport eller innenfor økonomi eller ledelse. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.      

Jobbmuligheter
Med ingeniørutdannelse kan du jobbe med tekniske prosesser og utforming av nye løsninger for bedrifter og hele industrier. Du kan jobbe med data, musikk, underholdning, utforming av nye produkter og ideer, bygging av båtmotorer, veier, broer og mye annet. Du kan jobbe med miljøvennlige tiltak, nye vaksiner eller medisinsk utstyr til sykehusene.

Godkjenning
Sivilingeniørtittelen er utgått i Norge og er ikke lenger beskyttet. Det er ingen offisielle krav til godkjenning, men ingeniørutdanningen i utlandet må ha et visst fokus på tekniske fag for at utdanningen skal bli godkjent på linje med en norsk ingeniørutdanning. Les mer om godkjenning av utdanning i utlandet NOKUT.

Vil du vite mer?
Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.