En luftfartsingeniør jobber med utvikling av raketter, romfartøy og fly som brukes til å transportere varer og mennesker. Innenfor dette feltet er det også spesialiserte ingeniører som jobber med bestemte områder innen forskning og utvikling av luftfart. Dette studiet tilbys på bachelor- og masternivå.

Et yrke som luftfartsingeniør vil blant annet innebære arbeid med alt fra kommersielle fly til romskip. Det er et enormt spekter av karrieremuligheter og luftfartsingeniør er en spennende og variert jobb som ofte innebærer mye reising. Arbeidet kan gi mye ansvar for forskjellige produkter og man jobber ofte med både det mekaniske og designet. Her er det muligheter for å jobbe med å forme, utvikle og teste fly, romfartøy og missiler. Yrket og studiet krever at man kombinerer problemløsning med vitenskapelig rutinearbeid og kreativitet for å løse utfordringer.

Studiet
Gjennom studiet vil du få et solid fundament i ingeniørvitenskap og praktiske ferdigheter ved å studere tekniske moduler som stressanalyse, design og væskemekanikk. Du vil utvikle viktige grunnleggende kunnskap og ferdigheter som gjelder for alle grener av ingeniørfaget, slik som matematikk, termodynamikk, strukturer og ledelse.  Du vil kunne velge mellom ulike moduler som gjør at du kan skreddersy utdanningen din til å samsvare med dine egne tekniske interesser og karriereplaner. Det er ofte mulig å spesialisere seg innenfor et bestemt område i det tredje året på universitetet. Studiet er ofte lagt opp med en kombinasjon av forelesninger, seminarer, laboratorieøvelser, problembasert læring og en rekke andre kurs og utplasseringer.

Lignende studier

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Og i Storbritannia kan du ta en mastergrad på ett år!                

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Les mer andre ingeniørgrader her:

Tilbake til studieoversikten A-Å