Mekanisk og maskiningeniør

​Mekanisk teknikk er en gren innenfor ingeniørfaget som bruker fysikk og materialteknologi for analyse, design, produksjon og vedlikehold av mekaniske systemer. Den omfatter produksjon og bruk av varme og mekanisk kraft for design, produksjon og drift av maskiner og verktøy. Mekaniske ingeniører arbeider med å forbedre design, sikkerhet og energieffektivitet av vindturbiner, klimaanlegg, skip, gruveutstyr, biler, heiser, fly og mye mer. De bruker sin kunnskap om den fysiske verden til å designe utstyr og prosesser som andre ingeniører benytter i sitt arbeid. Dette studiet tilbys på bachelor og masternivå.

Utdanning i mekaniske fag har som mål å utdanne kreative og miljøbevisste ingeniører som kan utvikle gode produkter og tekniske løsninger. Som maskiningeniør designer du produkter, utformer produksjonsutstyr og styrer produksjonsprosesser. Du kan også jobbe med drift eller salg av tekniske løsninger. Du arbeider også mye med å bedre funksjonalitet og effektivitet av de tekniske prosessene.

I løpet av studiet lærer du om de grunnleggende maskinfagene. Det inneholder vanligvis emner som mekanikk, maskindeler, teknisk varmelære, konstruksjonsteknikk og oljehydraulikk. I tillegg kombineres dette med fag som data, kjemi, fysikk, matematikk og statistikk. Du vil også lære å bruke ulike dataverktøy til beregning, tegning og styring av maskiner og prosesser. Som maskiningeniør kreves det kunnskaper og ferdigheter i valg av riktige materialer, utforming av produktet, beregning av styrke, tilrettelegging av produksjon og produksjonsledelse. Gjennom studiet har du ofte muligheten til å velge mellom ulike fag som gjør at du kan skreddersy studiet ditt til dine egne tekniske interesser og karriereintensjoner. Det er ofte mulig å spesialisere seg innenfor et bestemt område i det tredje året. Du vil også ha muligheten til å opparbeide deg praktisk erfaring og bli utplassert i en bedrift.

Lignende studier
Andre studier som kan passe for deg: 

Noen eksempler på mulige studier på masternivå er spesialisering innenfor avansert design, mekanikk, mekatronikk, motor og mye annet.

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Mekaniske ingeniører har gode jobbmuligheter, og det finnes et bredt spekter av ulike områder man kan spesialisere seg innenfor. Karrieremuligheter inkluderer design, bygging og igangkjøring av mekaniske systemer, håndtering av drift anlegg og prosjekter, og tilsyn og vedlikehold av produksjonsprosesser og automatiserte systemer. En maskiningeniør kan arbeide i industribedrifter som verkstedindustrien og prosessindustrien. Mange jobber i transportsektoren, i kommuner eller hos ingeniørfirmaer som driver med rådgivning. Maskiningeniører jobber også hos produsenter og leverandører av utstyr, i rederier og oljeselskaper eller hos kontrollmyndigheter.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Les mer andre ingeniørgrader her:

Tilbake til studieoversikten A-Å