Er du en løsningsorientert person som er opptatt av miljøet som omgir oss i hverdagen? I så fall vil miljøingeniørstudier passe deg godt.

Miljøingeniører jobber med å finne energieffektive og miljøvennlige løsninger på utfordringer knyttet til dagens bruk av ressurser. Når miljøvennlige løsninger skal utredes og utbedres er miljøingeniørers kompetanse av stor betydning. Som miljøingeniør bidrar du med teoretiske løsninger, planlegger den praktiske utformingen, og ofte leder du prosjekter fra start til slutt. Det sier seg selv at miljøingeniører blir stadig viktigere i dagens samfunn og i fremtiden når utfordringer knyttet til ressursbruk skal løses. Dette gjelder særlig i nybygg, forbedringer av eksisterende bygg og samfunnets infrastruktur, men også på andre områder.  

I Storbritannia kan du studere til å bli miljøingeniør ved noen av de beste universitetene som tilbyr slike studier. Våre partneruniversiteter tilbyr miljøingeniørstudier både på bachelor- og masternivå.

Studiet
I et typisk studieløp vil du kunne velge mange ulike fag som tillater deg å bygge spisskompetanse for den karriereveien du ønsker å satse på. Du kan velge blant en rekke forskjellige fag  innen ingeniørvitenskap, lavutslipp-, vind-, atom- og solenergi, design og konstruksjon, matematikk, fysikk, kjemi, klimaendringer, byggelov og elektronikk, for å nevne noe. Felles for fagene er at de er rettet mot ingeniørstillinger og er tilpasset de nødvendige kompetanseområdene energi- og miljøingeniører vil trenge i dag og i fremtiden. 

Du vil stå relativt fritt ti å sette sammen dine egne fagkombinasjoner, slik at du kan spesialisere din kompetanse for drømmejobben under utdanningen. Du har også mulighet til å ta ett ekstra år i utlandet eller tilegne deg praktisk erfaring gjennom praksisutplassering i arbeidslivet. 

Lignende studier og kombinasjoner
Du kan kombinere miljøingeniørstudiet med andre ingeniørstudier. Spør oss om hvilke kombinasjonsmuligheter som finnes. 

Lignende studier som kan passe for deg:

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Miljøingeniører er ettertraktet på dagens arbeidsmarked og kan forvente god startlønn. Etter fullførte miljøingeniørstudier er det å velge en karriere som miljøingeniør innen byggindustrien, men ettersom kompetansen du har utviklet er anvendelig også innen andre næringer og yrkesretninger har du et bredt spekter av karrieremessige valgmuligheter, både i næringslivet og offentlig sektor i Norge eller utland. Eksempelvis kan du søke deg til stillinger innen avfallshåndtering, gjenvinning og ressurshåndtering, vann- og avløp, energiproduksjon, organisasjoner som jobber med helse- miljø og sikkerhet, konsulentvirksomheter, offentlige etater og direktorater, forskning, undervisning, eller lignende. 

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere.

Les mer andre ingeniørgrader her:

 

 

Tilbake til studieoversikten A-Å