Dette er et studie som er veldig likt biomedisinstudiet. Som ferdigutdannet vil du ta prøver av pasienter og testpersoner og utføre analyser ved hjelp av teknologisk utstyr for å kunne komme frem til en diagnose. En viktig del av studiet er å lære å bruke riktige instrumenter og redskaper til rett type arbeid. Man vil også lære å veilede brukere, pasienter og helsepersonell. Du vil jobbe side om side med leger og forskere.​

Bioingeniørenes hovedfunksjon er å ta prøver av pasienter og utføre analyse av biologisk materiale ved hjelp av avansert teknologisk utstyr. I tillegg skal du evaluere metoder sammen med annet helsepersonell, som for eksempel leger og forskere. Bioingeniøren tar blodprøver og har ansvaret for rutiner og prosedyrer rundt prøvetaking. Studiet er veldig likt biomedisinstudiet, men det er ikke alle biomedisinstudier som kvalifiserer til å jobbe som bioingeniør (så spør oss om hvilke av studiene som er godkjent for dette). Du vil jobbe tett med leger og forskere og analysere prøver for å diagnostisere pasienten og sørge for at de riktige instrumentene og redskapene brukes til rett type arbeid. Bioingeniører er både helsearbeidere og ingeniører og er den største yrkesgruppen ved sykehusenes medisinske laboratorier.

På studiet lærer du blant annet å ta blodprøver å analysere blod, bakterier, celler og vev ved hjelp av avansert teknologisk utstyr. Du vil også lære å kvalitetssikre analysemetoder, og du vil lære om etikk og kommunikasjon. Formålet med utdanningen er å kvalifisere studentene for arbeid i de medisinske laboratoriene. Dette er veien til et spennende og variert yrke for deg som liker å jobbe med mennesker og medisinsk laboratorieteknologi. Det finnes muligheter for å studere bioingeniørstudiet i kombinasjon med mekanisk ingeniør. En annen lignende grad er medisinsk ingeniør, som er ganske likt bioingeniørstudiet på mange områder. Medisinsk ingeniørstudie omfatter anvendelsen av tekniske prinsipper på menneskekroppen og et bredt spekter av instrumenter brukt i moderne medisin. Faget er tverrfaglig, og kombinerer tekniske fag og medisin.
 

Lignende studier

Andre studier som kan passe for deg:

Ta en mastergrad på ett år
Visste du at du kan ta en mastergrad på ett år i Storbritannia? Mastergrader som kan være aktuelle for deg er blant annet et biomedisinsk ingeniørstudie, bioteknologi, bioingeniør og biomedisinsk fysikk og samt andre ingeniørstudier. Hvis du tar kontakt med oss kan vi hjelpe deg med enda flere studiemuligheter på masternivå.

Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Jobbmuligheter
Bioingeniører jobber hovedsakelig på medisinske laboratorium, både i offentlig og privat helsevesen. Du kan også jobbe i industrien, for eksempel med produksjon av medisiner eller mat. Det er muligheter for arbeid innenfor undervisning, forskning, veterinærmedisin, salg av medisinsk utstyr og på alle typer laboratorier med biologisk materiale.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjenning
Dette studiet krever godkjenning i Norge ettersom bioingeniører er autorisert som helsepersonell. Autorisasjon utstedes av Helsedirektoratet, og man må søke om autorisasjon. Ta kontakt med oss for mer informasjon om godkjenning av studiet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Les mer andre ingeniørgrader her:

Tilbake til studieoversikten A-Å