Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Få en personlig veileder og søk i dag!

Ta kontakt

Studere Nuclear Materials Manufacturing

Studiet i Nuclear Materials Manufacturing (kjernefysisk materiale og produksjon) tar for seg atomkjernens fundamentale egenskaper og hvordan disse kan anvendes innenfor energiforsyning, vitenskap og medisin. Som ingeniør eller tekniker innenfor kjernefysisk teknologi vil man arbeide med å videreutvikle energiløsninger og materialegenskaper for atomkraftverk, industriproduksjon og medisinsk teknologi. Den økte etterspørselen for kompetanse innenfor kjernekraft gir også nye muligheter for bruk av kjernefysisk teknologi innenfor prosessindustri og miljøovervåkning, og åpner dermed opp for videreutvikling innenfor alternative og bærekraftige bruksområder.

Ved å studere kjernefysisk teknologi vil man opparbeide seg erfaring og kompetanse som kan brukes i flere felt innenfor kjernefysiske industrier og bruksområder. Disse feltene inkluderer planlegging, drift og dekommisjonering av kjernekraftverk, evaluering og produksjon av kjernefysiske materialer til energiutvinning og industrier, helse- og sikkerhetsvurdering, forskning innenfor kjernekraft, bærekraftige energiløsninger, og bruk av kjernefysisk teknologi i medisin og biovitenskap.

Lignende studier og kombinasjoner
Lignende studier inkluderer: 

Mastergrad på ett år
Med unntak av noen integrerte bachelor-og mastergrader, tilbys studiet kun som mastergrad i Storbritannia

Jobbmuligheter
Som ingeniør eller tekniker innenfor kjernefysikk kan man arbeide innenfor planlegging eller drift av kjernekraftverk, anlegg for fornybar energi, materiellproduksjon, helse- og sikkerhet, rådgivning, miljøplanlegging og utforming av nye løsninger for både privat og offentlig sektor. Noen velger også å studere videre med research og doktorgrader eller undervisning.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen formell godkjennelse i Norge, og en utdannelse fra Storbritannia vil gi deg gode forutsetninger for jobb eller videre studier i en internasjonal sammenheng.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om inntakskrav, hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg med din bakgrunn og ønsker. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivå er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Tilbake til studieoversikten A-Å

Få stipend når du studerer i utlandet