Image
ark

Teknisk baserte arkitekturstudier i Storbritannia

Vil du studere arkitektur i utlandet? I Storbritannia kan du velge mellom en rekke universiteter som tilbyr teknisk arkitektur. 

Arkitektur omhandler kunsten å planlegge, utforme og oppføre byggverk, og tar for seg hele prosessen fra tegneblokken til bygget er ferdig. Det handler også om kunnskapen rundt det å bygge, og med årene har begrepet blitt bredere og omfatter også utforming av menneskers fysiske miljø, både når det gjelder landskap, byer, interiør og møbler. Det handler egentlig om den estetiske organiseringen av vår praktiske virkelighet. 

Arkitektur handler om å løse en byggeoppgave ved at man først må analysere og finne frem til hvilke løsninger man bør ta basert på behovene og kravene som finnes, for eksempel innen tomtens og stedets karakter. Deretter må man prøve å fremstille bygget ved å gi den helhet og en visuell form. Man må også legge til grunn tekniske, konstruktive, økonomiske, samfunnsmessige og symbolske verdier i avgjørelsene man tar. Hvordan passer menneskenes liv og virke inn i denne oppgaven? 

To ulike arkitekturstudier
Det finnes to former for arkitektur i Storbritannia, og dette er to veldig ulike studier som har helt ulike inntakskrav, men det de begge har til felles er at de er begge vanskelige fag å komme inn på, fordi de er begge populære fag.  Det «ingeniørbaserte» eller mer tekniske arkitekturstudiet har større fokus på prosjektering av bygninger og bygningsmiljøet for industri og næringsliv basert på de tekniske og økonomiske sidene ved virksomheten og vil fokusere mer på byggteknikk, tekniske installasjoner og datateknikk. Det vil også være muligheter for å lære mer om vern, fornyelse og utbedring av eksisterende bygninger og steder. I dette studiet vil du ofte jobbe tett på byggingeniører i tverrfaglige team. 

Studiet vil hjelpe deg med å utvikle deg kreativt, og du vil få jobbe med ulike prosjekter og få hjelp med å videreutvikle egenskapene dine. Målet er at du skal utvikle en tenkning som er rettet mot arkitektur og få en forståelse av menneskelig natur og oppleve rom på en ny måte. Du vil også få identifisert hva arkitektur er for deg, og du vil gjennom teori lære om arkitekturens historie, samt se på nåtidens arkitektur med nye øyne.

Inntakskrav
Den ingeniørbasert varianten av arkitekturstudiet vil kreve et høyt karaktersnitt og gode karakterer i relevante fag som fysikk og matematikk (og dette bør være på høyest mulig nivå).  Denne typen arkitektur vil også se at du har kreative evner, og at du kan tegne, så du vil også muligens bli spurt om å sende inn en portfolio med arbeid du har gjort, men den vil ikke være like omfattende som på designbaserte arkitekturstudier. Dette er to ulike studier som har helt forskjellige inntakskrav, men det de begge har til felles er at de er begge vanskelige fag å komme inn på, fordi de er begge populære fag. 

Denne utdannelsen består av 5 års fulltidsstudier, basert på to utdanninger. Først vil du vanligvis ta en treårig bachelorgrad i arkitektur etterfulgt av en toårig grad som er godkjent av Architects Registration Board (og ofte samtidig godkjent som RIBA del 1 og 2). Det er også normalt å ha et år med arbeidserfaring etter bachelorstudiet i regi av universitetet. Dette vil gjøre deg bedre rustet for å gå videre på studiet, og vil gjøre at du stiller sterkere når du søker jobb senere. Spesielt sammenlignet med nyutdannede arkitekter i Norge uten arbeidserfaring.

Godkjent i Norge
Norske arkitekters landsforbund jobber for å fremme god arkitektur i Norge, og som medlem hos dem vil du kunne bruke initialene MNAL i din tittel som arkitekt. Du kan bli medlem i NAL dersom du har avlagt mastergrad i arkitektur (altså ren arkitektur og ikke ingeniør), og de har også egne studentmedlemsskap. Arkitekturstudiet krever ingen godkjennelse i Norge, og tittelen "sivilarkitekt" deles ikke lenger ut (kun de som startet utdannelsen før 2006) og studenter vil bruke den tittelen de får fra studiet/utdannelsen de tar. 

Lignende studier og kombinasjoner
Andre studier som også kan være interessante dersom du vurderer en slik utdannelse:

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav, hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis og uforpliktende.

Alle studier A-Å