Image
sdf

Kybernetikkstudier i Storbritannia

Kybernetikk er læren om styremekanismer og styringsproblemer. I dag blir begrepet benyttet for å beskrive styring og regulering i maskiner og levende systemer. Styring og regulering skjer ofte ved hjelp av tilbakekobling. Ved å måle systemets tilstand kan man regnet ut hvilke endringer som er nødvendig for at systemet skal holde seg stabilt rundt en referanseverdi. Studiet tilbys på bachelor- og masternivå.

Teknisk kybernetikk er vitenskapen om hvordan dynamiske systemer som fartøyer, roboter og industrielle prosesser oppfører seg, og hvordan man kan styre slike systemer automatisk. Det benyttes avanserte datatekniske og elektroniske virkemidler til måling, overvåkning og kontrollering. Kybernetikk er et tverrfaglig og spennende studie som omhandler systemer og deres kontroll. Dette kan være teknologiske systemer som roboter, biologiske systemer som menneskekroppens temperaturer, eller miljømessige slik som Gaia-hypotesen om jorden som et selvregulerende kybernetisk system.  Studiet bringer sammen flere akademiske disipliner og inkluderer fag som robotikk, biomedisin, informatikk, informasjonsteknologi og ingeniørfag. Noen vanlige moduler inkluderer programmering, systemdesign, innebygde mikroprosesser og digitale systemer. I tillegg kan du velge mellom en rekke valgfrie moduler som juss og ledelse, bildeanalyse, maskiner i bevegelse og målesystemer.

Man kan spesialisere seg innen ulike områder, dette kan være temaer som autonome roboter, kunstig intelligens, terahertz-stråling og kunstig virkelighet. Når du kjenner til de underliggende prinsippene for hvordan ting fungerer kan du implementere nye systemer. Prinsippene for kybernetikk kan brukes i mange sammenhenger som fra hjerterytme til produksjon av autonome kjøretøy.

Lignende studer
Andre studier som kan passe for deg:

Mastergrad på ett år
Det som er så fantastisk med Storbritannia er at du kan ta en mastergrad på ett år, i tillegg til at du kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Noen eksempler på mulige studier på masternivå er videre fordypning i intelligente systemer, robotikk, kunstig intelligens og mekatronikk. Vi i Across the Pond sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.    

Jobbmuligheter
Jobbmulighetene innen kybernetikk er spredt over forskjellige fagfelt. Det finnes ulike jobbmuligheter i store og små teknologibedrifter, og i større prosessindustri. Utdanningen kvalifiserer for jobber innen forskning og produktutvikling, og gir god bakgrunn for etablering av egen virksomhet. Konsulent- og rådgivende ingeniørvirksomhet er andre populære arbeidsfelt.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.           

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.

Alle studier  A-Å