Britisk historie i et nøtteskall

Britisk historie du burde kunne før du starter studiene i Storbritannia

Når man tar tittelen i betraktning, så er det lett å bli litt skremt. Storbritannia har en lang og rik historie, så det er noe optimistisk å tro at man skal få samlet alt i et lite blogginnlegg, men vi har gitt det et forsøk! Målet med dette innlegget er å gi deg en grov oversikt over epokene som har definert britisk historie. Dette vil definitivt komme godt med for enhver student som har tenkt seg til et britisk universitet den kommende høsten.
 

Prehistorisk og bondesteinalder (før Kristi fødsel)

Tenk: Stonehenge. 

Menneskene som levde på de britiske øyer for flere tusen år siden etterlot seg noen fantastiske spor for ettertiden. Den egentlige funksjonen til steinsirkelen vi kjenner som Stonehenge er et mysterium for oss i dag, men man heller mot at byggverket hadde en spirituell betydning for samfunnet rundt.

Steinene som er reist på utsiden av Salisbury i England, ble fraktet hundrevis av kilometer før de ble satt i formasjon, en helt vanvittig prestasjon når man tenker over hjelpemidlene disse menneskene hadde til rådighet.

Steinsirkler, gravhauger, og andre arkeologiske bevis på menneskelig aktivitet er spredt godt rundt hele Storbritannia. Sammen gir de oss et bilde av samfunnet som en gang eksisterte på de britiske øyene.
 

Romertid (42 til 400-tallet e.Kr.)

Tenk: Romerske bad og Hadrian’s Wall

Romerriket hadde en fascinasjon for det de kalte «Britannia», og prøvde ved flere anledninger å erobre øya. Den notoriske Julius Cæsar var selv delaktig i flere forsøk på erobring. Likevel var det en annen keiser som virkelig skulle sette sitt preg på det britiske landskapet. Under keiser Hadrian tok romerne seg lengre nord enn noen gang.

Ved dagens grense mellom Skottland og England ble det bygget et enormt forsvarsverk som vi kjenner som «Hadrian’s Wall», som fremdeles står som et monument på romernes aktivitet.

Byen Bath, som romerne døpte til «Aquae Sulis», var et område med mye aktivitet på denne tiden. Her finnes det fremdeles naturlig oppvarmede vannkilder som romerne bearbeidet med sin spektakulære byggeskikk, et fantastisk reisemål!
 

Anglosaksisk og vikingtid (500-1066 e.Kr.)

Tenk: Kong Arthur og vikinger på tokt

Da romerne begynte å trekke seg ut av Storbritannia, ble vakuumet fylt av reisedyktige anglosaksere fra det vi i dag kjenner som Nederland, Tyskland og sørlige Danmark. Dette folkeslaget ble raskt den dominerende faktoren som formet det britiske landskapet, hvor keltere ble underlegne og ofte skjøvet til utkanten av øya. 

Det er nettopp i denne konteksten at legenden om Kong Arthur finner sted. Som en keltisk konge skal han ha forsvart sitt folk mot fremadstormende anglosaksere. Legendene om Arthur oppstod først rundt 1100-tallet, og det er lite som tyder på Kong Arthur faktisk var en historisk skikkelse, men heller et symbol for keltisk stolthet. Likevel er historiene om denne legendariske kongen en fin måte å skape seg et bilde av denne perioden av britisk historie på.

Senere i denne perioden blir også Storbritannia hyppig besøkt av vikinger. Anglosaksiske kongedømmer ble ofte offer for vikinger på tokt, og det hele startet med angrepet på Lindisfarne i 793. Vikingtiden regnes som avsluttet i 1066, året hvor vår egen Kong Harald Hardråde taper slaget ved Stamford Bridge, og William Erobreren fra Normandie angriper Storbritannia og tar over makten.  Dette er et stort vendepunkt i britisk historie.
 

Høymiddelalder (1066-1485)

Tenk: Riddere, Robin Hood og korsfarere, William Erobreren

Av alle engelske konger, så vil nok Vilhelm Erobreren være en av de man husker best. Som enehersker i Normandie (Frankrike) ledet han et spektakulært angrep på Storbritannia som ville sette preg på de neste 1000 årene. William var ikke bare en angriper, han var en erobrer. Etter slaget ved Hastings i 1066, så sørget han for å bli kronet til konge av England, og gikk i gang med å bygge massive festninger rundt om i Storbritannia. Hans etterfølgere sørget for å legge under seg Wales, og senere ble også Skottland innlemmet i det forente kongedømmet vi kjenner i dag.

I årene som fulgte William, kommer det også flere kjente konger og dronninger. Mange har nok hørt om Rikard Løvehjerte som var besatt av tanken på Jerusalem. Han var borte i årevis på korstog til det hellige landet. Broren hans er best kjent som erkefienden til Robin Hood, kong Johan. Det var også kong Johan som skrev under Magna Carta etter press fra sine baroner. Dokumentet har en sentral plass i britisk historie, og regnes som det første museskrittet mot et moderne demokrati.

På denne tiden er det også kirken som står i sentrum, og paven var den høyeste autoriteten i det europeiske verdensbildet. I Storbritannia ble det bygget enorme katedraler i denne perioden som fremdeles står den dag i dag. Gode eksempler på disse er katedralene i Winchester, Salisbury og York.

På slutten av denne perioden går Storbritannia, som de fleste andre land, gjennom en stor pandemi vi kjenner som svartedauden. Dette er en periode hvor man har regnet ut at omtrent en tredjedel av befolkningen i Europa døde. Dette skulle få dramatiske konsekvenser for britisk historie.
 

Tudor- og Stuart-periodene (1485-1714)

Tenk: Henrik den åttende og hans mange koner, Elizabeth I, William Shakespeare, oppdagelsesferder, opplysningstiden

Tudorperioden begynte med en stor konflikt mellom de aristokratiske husene Lancaster (rød rose) og York (rød rose), også kjent som rosekrigene. Det er fra denne krigen mye av handlingen fra Game of Thrones er inspirert, så det burde gi deg et visst inntrykk av det politiske klimaet i Storbritannia på denne tiden.

Perioden som følger blir karakterisert med mye konflikter rundt arverekkefølge, Henrik VIIIs mange skilsmisser, religionskonflikt (protestantismen blir en kraftig bevegelse), litteratur, teknologiske fremskritt og oppdagelsesferder.

William Shakespeare beriker perioden med sine enestående dramaer, samtidig som britene utvikler seg til å bli en fremragende sjøfartsnasjon. Ved hjelp av teknologiske nyvinninger som sekstanten, begynner en omfattende kolonisering av den nye verden, noe som la grunnlaget for et imperium verden aldri har sett maken til.
 

Georgiansk tid (1714-1837)

Tenk: Den amerikanske revolusjon, den franske revolusjon, Napoleons-krigene, Jane Austen

Mellom 1714 og 1820 bar alle konger av Storbritannia navnet Georg, derav georgiansk tid. I denne perioden er Wales, Skottland og England et forent kongedømme slik vi kjenner det i dag. Når man ser på historien, kan det virke som at Storbritannia var konstant involvert i krigføring i denne perioden, men veldig få konflikter ble utkjempet på hjemmebane.

Jane Austen levde i denne perioden, og hennes bøker involverer ofte aktuelle temaer fra perioden, slik som Napoleons-krigene. Samfunnet i Storbritannia ble preget av internasjonale konflikter, som de lange kampene på den iberiske halvøya, uroligheter i Frankrike og kulmineringen av Napoleons-krigene i slaget ved Waterloo i 1815.

I det britiske samfunnet var det fremdeles et voldsomt klasseskille, og på motefronten gikk damenes kjoler fra å være bokseformet til bjelleformet.
 

Viktoriatiden (1837-1901)

Tenk: Industriell revolusjon, Charles Dickens, Brontë-søstrene

Av alle periodene som kjennetegner Storbritannia, er dette den eneste som har blitt oppkalt etter en og samme monark, dronning Viktoria. Hun inntok tronen i en alder av 18 år og ble sittende til hun var 81.

Den industrielle revolusjonen totalforandret samfunnet og hvordan man levde, arbeidet og døde. Det blir et økende søkelys på sosiale rettigheter, både innenfor litteraturen og politikken. De første fagorganisasjonene blir til, og man begynner å forstå at godene i samfunnet kan fordeles annerledes.

Storbritannia fortsetter å bygge imperiet sitt, og det er i denne perioden man kan snakke om et imperium hvor solen aldri går ned. Viktoria holder den første verdensutstillingen som en hyllest til teknologiske fremskritt og interessante objekter fra hele verden. Det er også i denne perioden mye av den mest toneangivende arkitekturen i London blir til, som for eksempel Big Ben.
 

Edvardiansk tid, verdenskriger og veien videre (1901-nåtid)

Tenk: Downton Abbey, Titanic, verdenskriger

Det er vanskelig å beskrive dette århundret i et lite avsnitt. Bare det faktum at århundret startet med at man brukte hest og kjerre og endte med bruk av mobiltelefoner er direkte skremmende. For Storbritannia markerer verdenskrigene en overgang fra å være verdens desidert største militærmakt, til at de blir underlegne USA, som vokser til å bli den første virkelige supermakt. 

Jeg håper denne raske gjennomgangen av britisk historie har gitt deg en bedre oversikt over periodene som har vært med på å forme dette fantastiske landet. Med alt det har å by på, så håper jeg din studietid i Storbritannia blir helt fantastisk!


 

Skrevet av Henrik - 03. mai 2020

<< Tilbake til bloggoversikten

Send meg mer informasjon

Send oss forslag til bloggtemaer
Lurer du på noe?
Send oss en melding