Hvorfor studere utenlands

En tid for å studere med hjertet og hodet

For mange er utdanning en investering man ønsker en trygg avkastning på. Dersom du ønsker en allsidig utdanning som gir gode utsikter for en trygg plass i arbeidslivet, er det noen fagområder som skiller seg ut.
 

Viktig med god utdanning i nedgangstider

Vi befinner oss i en nedgangstid for verdensøkonomien, og historien viser at lite har mer påvirkning på høyere utdanning enn usikkerhet i arbeidslivet. Det er i nedgangstider det er særlig viktig med kompetanseutvikling som kan bidra til å reise samfunnet på lang sikt, og mange anser dette som en gylden tid for å studere. Det er nå du kan forberede deg til oppgangstider og gjøre deg attraktiv i et nytt arbeidsmarked som vil reise seg fra dagens situasjon.  

Vi ser at politikere stimulerer til at flere skal velge høyere utdanning ved å sette søkelys på studenters velvære og gjennomføringsevne. Vi i Across the Pond jobber mye med å veilede våre søkere til å følge både hjertet og hodet i valg av utdanning, og dette rådet står seg godt i dagens situasjon.
 

Trygge utdanninger

Den mest utrygge karriereplanen er den du ikke tar utdannelsen til. I et usikkert arbeidsmarked er det kanskje på tide å tenke på å ta den bachelorgraden eller mastergraden du har vurdert i det siste. En utdannelse vil legge et grunnlag for videre utdanning, arbeidserfaring og personlig utvikling.
 

Teknologi

Teknologi er et fagområde som kommer til å oppleve mye etterspørsel i tiden fremover. Under Covid-19 fikk vi se hvor lite av det digitale potensialet vi egentlig har fått utløp for. Dersom du er glad i å tenke deg frem til tekniske løsninger, effektivisere, programmere, og ser verdi i å gjøre en samfunnsnyttig oppgave, så er dette et godt valg for fremtiden.

Universiteter i Storbritannia har et enormt mangfold av teknologiske utdanninger. Du kan finne særdeles spesialiserte utdanninger som ofte ikke finnes i Norge. Det er også et stort fokus på arbeidserfaring, og flere av de britiske gradene tilbyr opp til ett år med betalt arbeidserfaring integrert i utdannelsen. Dette gjelder både på bachelor- og masternivå.
 

Helse

Nå som verden utvikler seg mot en stadig mer digital hverdag, så ligger det en ubeskrivelig verdi i det medmenneskelige, spesielt for mennesker i en sårbar situasjon.

Utdanninger innenfor sykepleie og relaterte yrker som har som formål å ivareta menneskers psykiske og fysiske helse, vil være en bjelke i samfunnet fremover og et trygt studievalg.
 

Kan være trygt å følge hjertet

Det er ikke sånn at man må være en aspirerende sykepleier eller programmerer for å gå en trygg fremtid i møte. Så lenge man er tilpasningsdyktig, så er det gode muligheter for å velge utdanning med hjertet.

Har du en drøm om å bli kunstner, danser eller skuespiller, så er det fremdeles et arbeidsmarked der for deg, men det er viktigere enn før å tenke langsiktig med utdannelsen din. Tenk med hjertet og start på drømmeutdannelsen din, men bruk hodet og sørg for at du også vil ha noe å falle tilbake på. For eksempel vil det være et stort behov for lærere fremover, også innenfor kunstnerfag. Legg til rette for at du kan oppnå lærerkompetanse i faget ditt før du er ferdig med studiene, så vil du alltid ha et sterkt kort i bakhånd.

I Storbritannia er det gode muligheter for å kombinere studier, noe som ofte presenterer unike muligheter. Ved å kombinere studier kan du rent praktisk følge hjertet og hodet i utdannelsen din. Du kan kombinere et fag som gir gode arbeidsmuligheter med et fag som inspirerer deg til å stå opp av sengen med et smil om munnen.
 

Skrevet av Henrik - 03. juli 2020

<< Tilbake til bloggoversikten

Send meg mer informasjon

Send oss forslag til bloggtemaer
Lurer du på noe?
Send oss en melding