Hvor er du fra? NORGE USA CANADA LATIN-AMERIKA ANDRE LAND

 

 

Hvordan er en bachelorgrad i Storbritannia bygget opp?

Det tar vanligvis tre år å fullføre en bachelorgrad i England og Wales, mens en skotsk bachelorgrad er fireårig. Man kan i teorien avslutte en bachelorgrad i Skottland etter 3 år, men man vil da ikke nødvendigvis kunne gå videre på en mastergrad. Mange bachelorgrader har tilleggstittelen  «Honours» (forkortet Hons), og ved de fleste universiteter betyr dette at man da vil ha en avsluttende bacheloroppgave som del av studiet, mens andre steder kan det også bety at man har fullført hele studieforløpet uten å ta opp igjen eksamener. Dette vil ha liten betydning for opptak til mastergrader eller når man søker jobb i Norge. 

En bachelorgrad er som regel bygget opp på en av følgende tre måter: 

  1. Du kan velge å spesialisere deg i ett fag gjennom hele studiet (Single Degree). F.eks. BA Journalism.
  2. Du kan fordype deg like mye i to fag gjennom studiet (Joint Degree) F.eks. BA Journalism with English Literature med like stor vekt på begge studier.
  3. Du kan fordype deg i to ulike fag gjennom studiet, men med overvekt på det ene faget (Major/Minor) f.eks. BA Psychology and Sociology.  

Mange universiteter tilbyr også arbeidserfaring som en del av sine bachelorstudier. Dette innebærer at man i løpet av studiet tar et praksisår (Placement Year), og en slik grad kalles da for en «Sandwich Degree» og vil som regel vare ett år lenger enn normalt. Dette praksisåret vil være lønnet arbeid, og universitetet vil hjelpe studentene med å finne utplasseringsplasser, men man kan også ordne dette på egenhånd (hvis man f.eks. ønsker å ha utplasseringsåret i Norge). Dette er en fin måte å oppnå relevant yrkeserfaring på mens man er i utdanning, noe som vil være en stor fordel når man skal søke jobb etter studiene. Vi forteller deg selvsagt gjerne hvor du har mulighet til å ta dette som en del av studiet.
 
Universitetene tilbyr også utveksling til andre land som en del av studiet. De aller fleste studier kan man kombinere med et språk, enten som del av studiet eller som tillegg på universitetet. For å lære seg dette tredjespråket flytende vil det være en stor fordel å bo et år i et land hvor dette språket snakkes. Utveksling til andre land er ikke kun for de som studerer språk som en del av studiet sitt, men det er for alle som ønsker å få erfaring fra et annet land i tillegg til Storbritannia. De fleste universitetene har samarbeidspartnere rundt omkring i hele verden, og man kan også ordne med utveksling på egenhånd dersom ikke universitetet man går på samarbeider med et universitet på det stedet man ønsker å reise. Hvis man reiser på et års utveksling, så vil ofte studieforløpet forlenges med et år, men det vil variere fra universitet til universitet og fra studie til studie. 

Tilbake til "Ofte stilte spørsmål"