Image
student

Hvordan er en bachelorgrad i Storbritannia bygget opp?

Det tar vanligvis tre år å fullføre en bachelorgrad i England, Nord-Irland og Wales, mens en skotsk bachelorgrad er fireårig. Man kan i teorien avslutte en bachelorgrad i Skottland etter 3 år, men man vil da ikke nødvendigvis kunne gå videre på en mastergrad. Mange bachelorgrader har tilleggstittelen  "Honours" (forkortet "Hons"), og ved de fleste universiteter betyr dette at du da vil ha en avsluttende bacheloroppgave som del av studiet, mens andre steder kan det bety at du har fullført hele studieforløpet uten å ta opp igjen eksamener. Dette vil ha liten betydning for opptak til mastergrader eller når du søker jobb i Norge. 

En bachelorgrad er som regel bygget opp på en av følgende tre måter: 

  1. Du kan velge å spesialisere deg i ett fag gjennom hele studiet, f.eks. BA Journalism.
  2. Du kan fordype deg like mye i to fag gjennom studiet, f.eks. BA Journalism with English Literature med like stor vekt på begge studier.
  3. Du kan fordype deg i to ulike fag gjennom studiet, men med overvekt på det ene faget, f.eks. BA Psychology and Sociology.  

Mange universiteter tilbyr også arbeidserfaring som en del av sine bachelorstudier. Dette innebærer at du i løpet av studiet tar et praksisår, og vil som regel vare ett år lenger enn normalt. Dette praksisåret vil være lønnet arbeid, og universitetet vil hjelpe deg med å finne utplasseringsplasser, men du kan også ordne dette på egen hånd (hvis du f.eks. ønsker å ha utplasseringsåret i Norge). Dette er en fin måte å oppnå relevant yrkeserfaring på mens du er i utdanning, noe som vil være en stor fordel når du skal søke jobb etter studiene. Vi forteller deg selvsagt gjerne hvor du har mulighet til å ta dette som en del av studiet.
 
Universitetene tilbyr også utveksling til andre land som en del av studiet. De aller fleste studier kan du kombinere med et språk, enten som en del av studiet eller som tillegg på universitetet. For å lære dette tredjespråket flytende vil det være en stor fordel å bo et år i et land hvor dette språket snakkes. Utveksling til andre land er ikke kun for de som studerer språk som en del av studiet sitt, men det er for alle som ønsker å få erfaring fra et annet land i tillegg til Storbritannia. De fleste universitetene har samarbeidspartnere rundt omkring i hele verden, og du kan også ordne med utveksling på egen hånd dersom ikke universitetet du går på samarbeider med et universitet på det stedet du ønsker å reise. Hvis du reiser på et års utveksling, så vil ofte studieforløpet forlenges med et år, men det vil variere fra universitet til universitet og fra studie til studie. 

Tilbake til "Ofte stilte spørsmål"

Lurer du på noe?
Send oss en melding