Image
psykol

Godkjenning av psykologistudier fra utlandet/Storbritannia

Når du studerer psykologi i utlandet og ønsker å kunne praktisere som psykolog i Norge senere, må studiet du har tatt godkjennes av Helsedirektoratet før du kan få lisens eller autorisasjon i Norge. Helsedirektoratet kan ikke forhåndsgodkjenne studier, så alt av godkjenning skjer først etter fullført studie. Det Helsedirektoratet vil se, er at studiet du har tatt i utlandet er så likt det norske profesjonsstudiet som mulig. Les mer om godkjennelse av lovregulerte yrker i Norge. 
 

Krav til studieoppbyggingen

Det foreligger en del krav når det kommer til fagfelt og antall studiepoeng som må oppfylles som del av studiet. Det er veldig viktig at du, dersom du ønsker å praktisere som psykolog, setter deg inn i dette og sammenligner den med studiet på universitetene du vurderer.

Selv om studiet er godkjent av Lånekassen, så betyr ikke det at man automatisk får lisens eller autorisasjon. Dette avhenger av studieoppbygningen og hvilke valgfag du tar som del av studiet.  

Du bør sikte deg inn på å bli autorisert psykolog i Storbritannia, da dette vil være en fordel når du skal søke om autorisasjon i Norge. Den norske psykologiutdannelsen er veldig generell, for å kunne forberede studenter på å kunne tre inn i alle typer situasjoner/jobber som psykolog. Så du må være forsiktig med å spesialisere deg for mye, spesielt på bachelornivå. For eksempel å ta en bachelorgrad i nevropsykologi er ikke så lurt om du vil ha godkjenning i Norge. Når alt kommer til alt, så er det aller viktigste hvorvidt du oppfyller kravene i den nasjonale planen eller ikke.
 

Velg et studie som er godkjent av BPS

Det er veldig viktig at du velger et studie i Storbritannia som er godkjent av BPS (British Psychological Society)

For å få autorisasjon spiller det ingen rolle hvilket universitet du har studert ved. Det eneste som har noe å si, er at graden du har tatt er BPS-godkjent, samt at fagene du har tatt i løpet av studiet passer overens med den norske nasjonale planen (dvs. ligner mest mulig på det norske studieforløpet). Et generelt tips er at i løpet av bachelorstudiet bør du velge valgfag som er mest mulig kliniske og passer inn med den nasjonale planen. Det er kanskje fristende å ta valgfag i noe helt annet, men det kan straffe seg i det lange løp dersom du ønsker å gå den kliniske veien videre.  
 

Viktig om videreutdanning i Danmark

Tidligere har det vært muligheter for norske studenter å ta en bachelorgrad i Norge eller Storbritannia for så å søke seg videre på en to-årig master (“kandidaten”) i Danmark. Denne ruten stenges mer og mer, og sannsynligheten for å komme inn der er nå forsvinnende liten. Du kan på ingen måte regne med å komme inn, ettersom de fleste av disse studieplassene er forbeholdt dansker. Du må ha tatt en bachelorgrad som er eksakt lik den de danske universitetene tilbyr, og det er ikke mulig å ta opp fag for å tilpasse. Dersom du har vurdert dette alternativet, er det altså viktig at du setter deg godt inn i hva de danske universitetene krever.
 

Ta praksis hvis du kan

Hvis du har mulighet til å ta praksis som en del av studiet, så er det å anbefale! Noen universiteter har fireårige bachelorgrader med et år i praksis selv om de ikke annonserer det som en del av studiet. For å få godkjennelse i Norge må du ha tatt ett år med veiledet praksis. Dette er ikke tilgjengelig hvis du tar praksis utenfor et lærested, og privat kan dette fort koste mye penger. Et annet tips er å vurdere utveksling til land/universiteter hvor du kan få ta ekstra fag som du trenger i forhold til den nasjonale planen. Helsedirektoratet opplever at veldig mange mangler erfaring fra behandling av familier/barn. Dette kan være noe å tenke på som student, og du prøve å tilpasse praksisen din mest mulig opp mot kravene fra Helsedirektoratet. 

Hvis du tar en bachelorgrad i psykologi i Storbritannia, kan du søke på profesjonsutdanningen i Norge, men du må da starte på nytt. Det kan være muligheter for å få godskrevet fag gjennom studiet, slik at du slipper å ta samme fag igjen. Det er veldig vanskelig å komme inn på det norske profesjonsstudiet, og hvorvidt det er mulig å få godskrevet fag man allerede har tatt, er en avgjørelse som tas av det norske lærestedet. Hvis du ønsker å fortsette studiene i Norge, er det viktig at du tar kontakt med de aktuelle lærestedene i Norge for å få mer informasjon om hvilke opptakskrav de har. 

Lurer du på noe?
Send oss en melding