Godkjenning av psykologistudier fra utlandet/Storbritannia | Across the Pond

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Psykologi- studier i Storbritannia

Les mer

Godkjenning av psykologistudier fra utlandet/Storbritannia

Når du studerer psykologi i utlandet og ønsker å kunne jobbe som psykolog i Norge senere må studiet du har tatt godkjennes av Helsedirektoratet før du kan få lisens eller autorisasjon i Norge. Helsedirektoratet kan ikke forhåndsgodkjenne studier, så alt av godkjenning skjer først etter fullført studie. Det Helsedirektoratet vil se er at studiet du har tatt i utlandet er så likt det norske profesjonsstudiet som mulig.

Across the Pond hjelper deg med alle spørsmål du måtte ha knyttet til punktene under i forbindelse med våre universiteter, så ta kontakt dersom du har spørsmål.

Krav til studieoppbyggingen
Det foreligger en del krav i forhold til fagfelt og antall studiepoeng som må oppfylles som del av studiet. Her finner du Nasjonal Plan for profesjonsutdanning i Psykologi som er gjeldende i Norge. Det er veldig viktig at du, dersom du ønsker å jobbe som psykolog, setter deg inn i denne og sammenligner den med studiet på universitetene du vurderer. Det er denne nasjonale planen psykologistudiet (Psychology Training Pathway for Norwegian Students) ved et av våre universiteter bygger sitt undervisningsopplegg rundt. 

Selv om studiet er godkjent av Lånekassen, så betyr ikke det at man automatisk får linsens eller autorisasjon. Dette avhenger av studieoppbygningen og hvilke valgfag du tar som del av studiet.  

Du bør sikte deg inn på å bli autorisert psykolog i Storbritannia, da dette vil være en fordel når du skal søke om autorisasjon i Norge. Den norske psykologiutdannelsen er veldig generell, for å kunne forberede studenter på å kunne tre inn i alle typer situasjoner/jobber som psykolog. Så du må være forsiktig med å spesialisere deg for mye, spesielt på bachelornivå. For eksempel å ta en bachelorgrad i nevropsykologi er ikke så lurt om du vil ha godkjenning i Norge. Når alt kommer til alt, så er det aller viktigste hvorvidt du oppfyller den nasjonale planen eller ikke.

Velg et studie som er godkjent av BPS
Det er veldig viktig at du velger et studie i Storbritannia som er godkjent av BPS (British Psychological Society)

For å få autorisasjon spiller det ingen rolle hvilket universitet du har studert ved. Det eneste som har noe å si er at graden du har tatt er BPS-godkjent, samt at fagene du har tatt i løpet av studiet passer overens med den norske nasjonale planen (dvs. ligner mest mulig på det norske studieforløpet). Et generelt tips er at i løpet av bachelorstudiet bør du velge valgfag som er mest mulig kliniske og passer inn med den nasjonale planen. Det er kanskje fristende å ta valgfag i noe helt annet, men det kan straffe seg i det lange løp dersom du ønsker å gå den kliniske veien videre.  

Viktig om videreutdanning i Danmark
Tidligere har det vært muligheter for norske studenter å ta en bachelorgrad i Norge eller Storbritannia for så å søke seg videre på en to-årig master (“kandidaten”) i Danmark. Denne ruten stenges mer og mer, og sannsynligheten for å komme inn der er nå forsvinnende liten. Du kan på ingen måte regne med å komme inn, ettersom de fleste av disse studieplassene er forbeholdt dansker. Du må ha tatt en bachelorgrad som er eksakt lik den de danske universitetene tilbyr, og det er ikke mulig å ta opp fag for å tilpasse. Dersom du har vurdert dette alternativet er det altså viktig at du setter deg godt inn i hva de danske universitetene krever.

Ta praksis hvis du kan
Hvis du har mulighet til å ta praksis som en del av studiet, så er det å anbefale! En del universiteter har fireårige bachelorgrader med et år i praksis, men en del universiteter tilbyr også et praksisår selv om de ikke annonserer det som en del av graden. For å få godkjennelse i Norge må du ha tatt ett år med veiledet praksis. Dette er ikke tilgjengelig hvis du tar praksis utenfor et lærested, og privat kan dette fort koste mye penger. Et annet tips er å evt. vurdere utveksling til land/universiteter hvor du kan få ta ekstra fag som du trenger i forhold til den nasjonale planen. Helsedirektoratet opplever f.eks. at veldig mange mangler erfaring fra behandling av familier/barn. Dette kan være noe å tenke på som student.    

Hvis du tar en bachelorgrad i psykologi i Storbritannia kan du søke på profesjonsutdanningen i Norge, men du må da starte på nytt. Det kan være muligheter for å få godskrevet fag gjennom studiet, slik at du slipper å ta samme fag igjen. Det er veldig vanskelig å komme inn på det norske profesjonsstudiet, og hvorvidt det er mulig å få godskrevet fag man allerede har tatt er en avgjørelse som tas av det norske lærestedet.