Image
kan

Kan jeg ta med barnet mitt?

Dersom du ønsker å ta med barnet ditt til utlandet, skal du være oppmerksom på følgende:

Når du har foreldreansvaret alene:

  • kan du i utgangspunktet flytte til utlandet uten samtykke fra den andre forelderen.
  • når det er tvist om foreldreansvaret eller fast bosted, kan barnet ikke flytte ut av landet.

Når foreldreansvaret er felles:

  • må begge foreldrene være enige dersom barnet skal flytte til et annet land.
  • kan hver av foreldrene ta barnet med på kortere utenlandsopphold, uten samtykke fra den andre forelderen.

Selv om én forelder har foreldreansvaret alene, har barnet rett til samvær med begge foreldre. Hvis barnet flytter utenlands, kan dette få stor betydning for utøvelsen av samværet, og dermed for barnets kontakt med den forelderen som fortsatt skal bo i Norge. Før barnet flytter utenlands bør foreldrene derfor avtale en ny samværsordning som tar hensyn til at barnet nå bor utenlands.

Ønsker du mer informasjon rundt dette, se her.

(Kilde: Regjeringen)

Lurer du på noe?
Send oss en melding