Ingeborgs studenterfaring fra East Anglia

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Gode utvekslingsmuligheter

Studere i EnglandEtter at jeg fullførte en bachelorgrad i utviklingsstudier fra University of East Anglia dro jeg tilbake til de okkuperte palestinske områdene, der jeg hadde tilbragt et semester i løpet av studiene i Norwich. På UEA hadde jeg allerede utviklet en interesse for midtøsten, for sosiale bevelgelser og de nye protestbevelgelsene. På Vestbredden var jeg i sju måneder involvert i organisering av og deltakelse i ikke-voldelige aksjoner mot okkupasjonen. I tillegg studerte jeg arabisk.

Masteroppgaven min skrev jeg om sosiale bevegelser i Palestina. Mens jeg jobbet med oppgaven min ble jeg tilbudt en jobb i den multinasjonale observatørstyrken "Temporary International Presence in the city of Hebron" (TIPH), og var ansatt der i 16 måneder. Etter en tur til Brasil og Verdens Sosiale Forum, jobber jeg nå som personellkoordinator i beredskapsavdelingen til Flyktninghjelpen i Oslo. Jeg jobber særlig med sekunderinger og prosjekter relatert til midtøsten.

- Ingeborg

Les om andre som har studert ved East Anglia:

Få en veileder