Jeanettes studenterfaring fra London

Hvor er du fra? Visit the Norway siteNORGE Visit the USA siteUSA Visit the Canada siteCANADA Visit the Latin America siteVisit the Columbia siteVisit the Mexico siteLATIN-AMERIKA

London skyline

 

 

Hjelpen jeg fikk i søknadsprosessen var ekstremt god

Studere i LondonEtter å ha fullført bachelorstudier på Rena søkte Jeanette nye utfordringer i et internasjonalt miljø. Løsningen ble studier ved Kingston University i London, der hun tar en MSc i Investment and Financial Risk Management. Med en mastergrad på 12 måneder, sier det seg selv at dette er hektisk, forteller Jeanette. - Men det er helt klart at flere burde prøve dette. Man er nødt til å gå utenfor komfortsonen sin noen ganger, sier Jeanette, og legger til at hun halvveis i studiet ser at studieopplegget gjør at hun må jobbe jevnt med fagene hele tiden. 
 
Studiet
- Første halvår tok jeg fagene Corporate Finance, Bank Financial Risk Management, Financial Accounting og Portfolio Theory and Investment. Det er flere innleveringer underveis som teller på sluttkarakteren i hvert fag, så coursework og eksamen teller normalt 50 % hver. Jeanette beskriver også en hverdag med flere og lengre forelesninger enn hun var vant til fra Norge.  Og det er ikke bare fag som står i fokus.
 
- I tillegg til det faglige arrangerer universitetet en rekke events som f.eks. Retail Career Uncovered, der potensielle arbeidsgivere presenterer bedriften sin og gir mindre foredrag. Noe av det viktigste med disse eventene er at de gir studentene konkrete tips om hvordan de kan skaffe seg drømmejobben. Det var ganske interessant å se at mange av dem vektla veldig sterkt arbeidserfaring, selv om den ikke var 100 % relevant for jobben, forteller Jeanette. 
 
God hjelp
En annen ting hun synes er spesielt bra på Kingston University er universitetets arbeid med å hjelpe studentene med arbeidssøking, gjennom kurs og praktisk hjelp med søknader og CV. -Dette er noe norske universitet kan lære av, fastslår Jeanette.
 
Jeanette søkte på studieplassen gjennom Across the Pond. -Hjelpen jeg fikk i søknadsprosessen var ekstremt god. Og gratis, legger Jeanette til.
 
Kingston University er det største universitetet i sørvest-London med ca. 23 000 studenter, hvorav ca. 18 % er internasjonale studenter. - Jeg blir kjent med folk fra alle verdenshjørner. Og som en av mine forelesere sa: «Da har man ett sted å bo når man reiser, men også like viktig for forretningsforbindelser». En ulempe med å være student på et stort universitet er at nærheten mellom student og lærer blir litt annerledes. 
- Jeanette

Andre som har studert ved Kingston:

Få en veileder