Student i England

Bedre forberedt til å møte studiet

Studere i DurhamDa jeg bestemte meg for å studere Philosophy, Politics and Economics (PPE) ved Durham University fikk jeg muligheten til å søke på tre ulike forkurs. Forkursene er på 12, 8 og 4 uker, og alle fokuserer, i noe ulik grad, på metode, språk og studieteknikk. De fleste som tar kurset gjør det fordi det er obligatorisk gjennom deres "conditional offer", og de fleste er masterstudenter. Kursene koster en del, så jeg var usikker på om det var verdt det – vi nordmenn er jo som regel ganske gode i engelsk. Til tross for dette, bestemte jeg meg for å delta på det fire uker lange forkurset.

Forkurset jeg deltok på kalles PARSE (Preparatory Academic Research Skills & English). I år var kursets oppbygning er slik at man studerer tre emner, avhengig av hvilket studie man skal ta ved Durham. Man går ikke i dybden slik man vil gjøre senere i studiet, men man får en grei innføring. Som PPE-student var mine emner “Microfinance”, “The financial Crisis in Iceland” og “The Uber Business model”. Andre studier, som Finance og Business, hadde samme emner som meg, mens andre studier hadde forskjellige emner.

Durham ønsker at kursets vinkling er at vi først og fremst studerer emnene (Microfinance, ect.), men at vi gjennom disse studiene skal lære vurderingsformene (assessments), studieteknikk og ulike læringsformer som er relevante.
 

Evaluering

Vi hadde tre ulike evalueringer: Timed essay, Managed Essay og Presentation. Det vil variere litt hvor relevante disse vurderingene er avhengig av hvilket studie man har, men de er alle relevante til en viss grad.

Timed Essay gjennomføres ved å besvare en problemstilling eller et spørsmål i form av et essay i løpet av en gitt tid (vi fikk én time). Man møter opp i klasserommet uten hjelpemidler og må skrive for hånd. Vi skrev to slike Timed essays.

Managed Essay er også et essay som svarer på et spørsmål eller en problemstilling, men dette er en lengre tekst (vi skrev 15 000 ord) og er en innlevering som man gjerne jobber med over en lengre periode (vi hadde én uke). Emnet man studerer her, i vårt tilfelle “The financial Crisis in Iceland”, studerer man litt mer i dybden enn de andre. Vi hadde ett Managed essay.

Presentation er en god gammeldags powerpoint-presentasjon. Man innleder om et tema eller besvarer et spørsmål gjennom en muntlig presentasjon. Vi hadde én Presentation.

Vi fikk opplæring i alle vurderingene, med hadde spesielt fokus på Essays. Her går man i dybden på struktur, argumentasjon og akademisk skriving. Som nordmann går Presentation greit, de fleste av oss er ganske vant til dette fra skolen, men essay synes jeg var spesielt nyttig. Engelskmennene virker betydelig mer opptatt av struktur og akademisk skriving enn det vi er vant med.

Gjennom disse ukene har vi også blitt kjent med ulike læringsformer som benyttes gjennom studiet, som lectures, seminars og tutorials. De forklarer hensikten med de ulike læringsformene, hvordan man bør opptre for å få mest mulig ut av dem, og så har man praktisk trening i alle sammen. De vektlegger også studieteknikk, blant annet lese- og notatteknikk, samt bruk av referanser.
 

Basic, men nyttig

Generelt vil jeg si at innholdet i kurset er ganske basic. 9 av 10 deltakere er kinesere, og vi nordmenn ligger en del foran når det kommer til språk. Likevel har jeg opplevd at deler av kurset har vært veldig nyttig. Det er godt å føle seg trygg på metoden, spesielt hvordan man bygger opp et essay, som er annerledes enn det vi er vant med i Norge. I tillegg blir man kjent med strukturen i studiet og hvordan man liker å jobbe.

Dette vil vi nok kanskje jobbe mer med når studiet starter, og kanskje ville det vært tilstrekkelig å bare være litt ekstra aktiv da. Likevel er det deilig å føle at man har kommet et stykke på vei i overgangen mot det nye studentlivet. Man blir vant til å snakke engelsk, man har kjent mer på studiehverdagen og hvordan det er å leve i en ny kultur. Da kan man fokusere mer på fag når det starter for alvor.

Lærerne sier at man som regel ser forskjell på dem som har tatt dette kurset og dem som ikke har det. De som har tatt kurset ser ut til å være mer bevisste på metode og struktur. Selv har jeg lest en del essays av folk som har gått her før, men som ikke deltok på kurset, og jeg ser også forskjell på hvordan man bygger opp argumentene sine og strukturerer teksten.

Man vil nok klare seg godt uansett om man tar kurset eller ikke. Jeg er glad jeg tok forkurset, og føler at det har gjort meg bedre forberedt til å møte studiet når det starter. Først og fremst fordi jeg har blitt bevisst på metode og struktur, men også fordi det har gitt meg trygghet og selvtillit i språket.

- Ola 
 

Tilbake til studentopplevelser
Send oss din studentopplevelse

Send meg mer informasjon

Lurer du på noe?
Send oss en melding