Image
Beredskapsplan

Hva gjør jeg i en nødsituasjon i utlandet?

De aller fleste studentene som drar til Storbritannia koser seg og har en fantastisk opplevelse, får venner for livet og er kjempefornøyde! Men det kan likevel oppstå problemer, og dersom det skulle skje er det viktig at du er klar over at du har gode støttespillere! Det er kjempeviktig at du snakker med noen om det er ting du føler er et problem for deg.
 

Er Storbritannia et trygt land? 

De fleste opplever ingen uhell mens de studerer i utlandet, og Storbritannia er generelt et land som er lite rammet av naturkatastrofer, voldelige opptøyer og lignende. Så det er ingen grunn til at du ikke skulle føle deg trygg som norsk student i Storbritannia! Selv om Storbritannia er et relativt trygt land å reise til kan terrorisme og ulykker skje overalt. Ved store hendelser er det viktig at du forholder deg rolig og lytter til rådene som myndighetene gir. I utlandet er det lokale myndigheter og hjelpeapparat som for eksempel det lokale politiet som har det direkte ansvaret dersom norske borgere skulle oppleve å bli involvert i ulykker, voldsepisoder, opptøyer, naturkatastrofer eller andre hendelser. Dersom du eller andre skulle bli utsatt for en ulykke, er det viktig at du tar kontakt med noen med en gang. Ring hjem til dine og si at du har det bra, for nyheter spres raskt til Norge. 
 

Forsikring

Sørg for at du har gyldig forsikring gjennom hele studieperioden du befinner seg i Storbritannia! Vanlig reiseforsikring vil ikke dekke hele perioden, så du vil mest sannsynlig trenge en egen studentforsikring for studenter i utlandet.
 

Bistand fra britiske universitet i nødsituasjoner og i det daglige

Alle våre universiteter er akkreditert av nasjonale myndigheter i Storbritannia, ofte i tillegg til internasjonale akkrediteringer. Vi jobber kun med anerkjente og godkjente læresteder som har signe egne beredskapsplaner i tillegg til gode rutiner som vil sikre en trygg opplevelse ved eventuell krisehåndtering. 

Universitetenes International Office har beredskapsplaner og er tilgjengelig for deg uansett hva du måtte trenge. De har alltid noen i beredskap for å kunne hjelpe deg eller dine medstudenter. Det er ikke alle uhell eller situasjoner som er kritiske, men som du likevel vil ha behov for hjelp i. Det er viktig at du er klar over at du kan gå til International Office  for å ta opp problemer. Vi har en kontaktperson der som er ansvarlig for oppfølgingen av norske studenter, så spør oss i Across the Pond hvem du skal kontakte, eller gå dit og spør etter den personen som har ansvaret for norske studenter. 

I tillegg er også Student Services eller universitetenes velferdskontor i tillegg til Student Union alltid der for å støtte og hjelpe deg med det meste du vil trenge hjelp til! Der vil du få hjelp til problemer som måtte oppstå, enten det er bolig, studiet, penger, hjemlengsel eller annet. Det er ingen grunn til å være redd for å gå til dem med alt som du måtte bekymre deg over. 
 

Bistand fra Across the Pond, ANSA og Sjømannskirken

Vi i Across the Pond er også tilgjengelige for å kunne hjelpe deg med hvem du kan ta kontakt med, og har vi ansatte i nærheten bistår vi selvsagt ved behov. Vi har 5-10 ansatte boende på ulike steder i Storbritannia til enhver tid. 

Du kan ta kontakt med ANSA eller Sjømannskirken som har egen beredskapsplan for nordmenn i Storbritannia. 
 

Viktige nødnummer mens du studerer i Storbritannia

Nasjonalt nødnummer i Storbritannia: 999 (112 kan også brukes)
NHS hjelpetelefon: 111
UDs døgnoperative senter i Norge: + 47 23 95 00 00
Sjømannskirkens beredskapstelefon: + 47 951 19 181
Den norske ambassaden i London: +44 (0) 20 7591 5500
ANSAs nødnummer: + 47 906 51 156
Forsikringsselskap: Sjekk opp telefonnumret til ditt forsikringsselskap!
Banken din i Norge: Telefonnummer for sperring av kort
🔺 Sørg for at du har viktige telefonnumre lageret på telefonen din. 
 

Innbrudd, ran eller lignende

Dersom du skulle være så uheldig å oppleve å bli ranet eller frastjålet dine eiendeler bør du anmelde dette til politiet. Dersom du har blitt frastjålet kort, telefon eller lignende bør disse sperres så fort som mulig. 
 

Mistet eller blitt frastjålet pass

Dersom du mister eller blir frastjålet passet ditt må du anmelde dette til politiet og få en politirapport som du videre bruker ved kontakt med forsikringsselskap, men også den norske ambassaden i London for å kunne få nytt pass. Du kan få utstedt nødpass i påvente av nytt pass, men vær obs på det eneste du kan bruke nødpass til mest sannsynlig bare er en enkeltreise hjem til Norge. 
 

Ved sykdom

Hvis du blir syk under studietiden så vil du ha en fastlege i Storbritannia som blir tildelt når du ankommer universitetet (GP, General Practitioner). Fastlegen benyttes på samme måte som i Norge. Hvis du bli akutt syk eller om sykdom skulle oppstå i helgen når legekontorene mest sannsynligvis er stengt, så anbefaler vi at du ringer hjelpetelefonen til NHS (åpen 24/7) på telefonnummer 111. De skal bistå med å kartlegge situasjonen din og hjelpe deg basert på hvor syk du er, og hva som bør gjøres videre. Mer informasjon om hjelpetelefonen til NHS. 

Utenrikstjenesten bidrar rundt sykehusopphold dersom studenten er medlem av Folketrygden. Ansatte ved ambassaden kan besøke skadede på sykehus, formidle kontakt med pårørende og kan organisere hjemtransport av syke. 

🔺 Pass på at du på forhånd har satt deg inn i hva helsetjenestene fra NHS dekker gjennom International Health Surcharge som du betaler som en del av studentvisumet ditt. 
 

Ved dødsfall

Ikke ring avdødes familie før de er blitt varslet av politiet. UDs utenriksstasjoner i utlandet har ansvaret for å overbringe dødsbudskap, via politi eller prest. Sjømannskirkens studentprest kan komme raskt til stedet og bistå med samtaler, kontakt med familie eller eventuelt minnestund. De kan dessuten bistå med råd og veiledning rundt sorg, sorgbearbeiding og sorgreaksjoner. 

Utenrikstjenesten hjelper med å organisere det praktiske rundt hjemsendelse hvis dødsfall finner sted. Nødvendige utgifter knyttet til hjemsendelse av kiste eller urne dekkes av Folketrygden (gitt at avdøde var pliktig medlem i folketrygden). Studenter som har lån i Lånekassen for å studere utenlands har derfor rett på båretransport dersom det verst tenkelige skulle oppstå. De som er frivillige studentmedlemmer av Folketrygden (altså de som ikke har lån i Lånekassen for å studere utenlands) har ikke rett til båretransport, det vil si hjemsendelse av kiste eller urne til Norge. 
 

Kontakt med media

Vær varsom med sensitiv og uverifisert informasjon på sosiale medier. Det er viktig at ingen bekrefter at en alvorlig ulykke, dødsfall, katastrofe eller lignende har funnet sted til media før  informasjonen er offisiell, eksempelvis gitt av UD. Uttalelser i media kan oppleves uheldig av pårørende til avdøde/ofre. Støtt hverandre og bearbeid opplevelsene sammen med dine medstudenter før du eventuelt reiser hjem hvis du ønsker det. 
 

Lurer du på noe?
Send oss en melding