Image
arsstudium

Årsstudium

Ønsker du å studere ett år i Storbritannia? Begrepet årsstudium er norsk, og det tilsvarer 60 studiepoeng på introduksjonsnivå innen et bestemt fag, det vil si første året på bachelornivå.

De aller fleste ettårige studier i Storbritannia (bortsett fra ettårige mastergrader) er ikke støttet av Lånekassen. For å ta et årsstudium i Storbritannia, så velger derfor de fleste å starte på en bachelorgrad og avslutte denne etter et år. Så lenge du da har fullført dette første året, så vil du ha tatt tilsvarende et årsstudium. Fordelen med å gjøre dette i Storbritannia, er at du har kommet inn for alle 3 (eller 4) årene, slik at hvis du ønsker å fortsette på studiet, så kan du bare gjøre det! Det er mange som ønsker å prøve livet som utenlandsstudent før de binder seg for et helt studieforløp.
 

Lånekassens gradsomgjøring

Det er ikke noe problem å avslutte studiene etter et år så lenge du har bestått og fullført. Det skaper ingen problemer i forhold til Lånekassen, men pass på at du setter deg inn i reglene hos Lånekassen når det gjelder omgjøring av lån til stipend på denne type studier. Lånekassen innførte fra og med studieåret 2019/20 en ny omgjøringsordning for lån for søkere i høyere utdanning, som gjør at man får gjort om en mindre andel dersom man ikke fullfører en grad. Dette må man ta ta med i betraktningen dersom man ønsker å avslutte studiene etter et år. Veilederen din i Across the Pond hjelper deg gjerne med å sette opp et regnestykke slik at du kan se hvilken ekstra kostnad dette betyr for deg. 
 

Visum og gebyr for helsetjenester

Fra 1. januar 2021 ble det innført studentvisum for alle ikke-britiske studenter i Storbritannia. Dette medfører at man må betale for helsetjenester for hele studieløpet man har kommet inn på før man reiser over for å starte studiene. Når det gjelder årsstudium må man da være klar over at man må betale helsetjenester for hele bachelorgraden.
 

Fortsette studiene i Norge

Dersom du ønsker å søke deg inn på år 2 i Norge etter å ha tatt et år i Storbritannia, så er det helt opp til de norske lærestedene hva de krever for opptak. Dette er det derfor viktig at du avklarer direkte med aktuelle læresteder i Norge. 
 

Inntakskrav på årsstudium i Storbritannia

Inntakskravene for et år på bachelornivå vil være de samme som for en full bachelorgrad. 

Lurer du på noe?
Send oss en melding