Image
girl

Godkjenning av høyere utdanning fra utlandet

I Norge er det HK-dir (Direktoratet for høyre utdanning og kompetanse) som godkjenner utdannelse tatt i utlandet. De aller fleste utdanninger i Storbritannia krever ingen godkjenning for praktisering i Norge, Storbritannia eller andre steder i verden. Frem til 1. januar 2023 var det NOKUT som godkjente alle typer utdannelse, enten den er fra Norge eller utlandet. De har tidligere kunnet gi en frivillig, generell godkjennelse av studiene, men i de aller fleste tilfeller er ikke dette nødvendig for å jobbe i Norge. Husk at det ikke er noen sammenheng mellom godkjennelse og hvorvidt man får studiestøtte fra Lånekassen.
 

Ta kontakt med mulige arbeidsgivere!

Vi i Across the Pond vil oppfordre deg til å ta kontakt med mulige arbeidsgivere for å høre om de har noen spesifikke krav, tips eller anbefalinger til utdanning dersom du vet hva du ønsker å jobbe med. Kanskje du har mulighet til å observere noen som praktiserer det du ønsker å jobbe med slik at du kan få et innblikk i hvordan de arbeider. Slik erfaring vil gjøre søknaden til en rekke studier sterkere og øke sjansen for opptak (spør oss gjerne om dette gjelder deg).
 

Særskilt faglig godkjenning av lovregulerte yrker

Noen studier krever særskilt faglig godkjennelse i Norge ettersom dette er lovregulerte yrker. Dette gjelder kun dersom du skal praktisere dette yrket i Norge. Mange har yrkesfaglig bakgrunn uten å praktisere yrket, men har andre jobber innenfor samme fagfelt eller helt andre arbeidsområder. Dersom du ønsker å praktisere yrkesfaglig bør du som tommelfingerregel sørge for at studiet du tar i utlandet er innholdsmessig mest mulig likt det norske og at det er godkjent av relevant instans for å kunne praktisere i Storbritannia. Noen eksempler på dette er:

🎓 Advokatutdanning: advokat er et lovregulert yrke og dersom du ønsker å praktisere som advokat (eller rettshjelper) i Norge må du ha bevilling fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Jurist er derimot ikke et lovregulert yrke, og med jussutdannelse fra Storbritannia kan du søke på juriststillinger i Norge. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere din stillingssøknad opp mot virksomhetens behov. 

🎓 Arkitektutdanning: selv om arkitekt ikke et lovregulert yrke i Norge og derfor ikke krever godkjenning, må du ha fullført utdanning tilsvarende en femårig mastergrad i Norge dersom du ønsker å bli anerkjent som arkitekt av Norske arkitekters landsforbund. Du kan da bruke tittelen arkitekt MNAL. NAL godkjenner i utgangspunktet britiske utdannelser som er akkreditert av den britiske arkitektforeningen RIBA. Du kan bli medlem i NAL dersom du har avlagt mastergrad i arkitektur, og de har i tilegg egne studentmedlemsskap. Arkitekturstudiet krever altså ingen godkjennelse i Norge, og tittelen "sivilarkitekt" deles ikke lenger ut (kun for de som startet utdannelsen før 2006) og studenter vil bruke den tittelen de får fra studiet/utdannelsen de tar.

🎓 Bergteknisk ansvarlig: godkjennes av Direktoratet for mineralforvaltning.

🎓 Diakon: dersom du ikke har en mastergrad i diakoni kan du få faglig godkjenning som diakon via Kirkerådet. De gir godkjenning basert på søknad. Det forutsettes at du har utdanning på masternivå. 

🎓 Dyrepleier og veterinær (inkl. fiskehelsebiolog): må autoriseres av Mattilsynet og de tar utgangspunkt i dyrehelsepersonalloven og utdanningen må være jevngod med den som tilbys av NMBU.

🎓 Eiendomsmegler: må godkjennes av Finanstilsynet ettersom dette er et lovregulert yrke i Norge.

🎓 Flygeleder: dersom du ønsker å jobbe som flygeleder må dette godkjennes av Luftsfartstilsynet.

🎓 Helsefaglig utdanning (inkludert bioingeniør og psykologi dersom du ønsker å praktisere som psykolog): må godkjennes av Helsedirektoratet dersom du ønsker lisens eller autorisasjon for å praktisere i Norge. Les mer om godkjenning av psykologi dersom du ønsker å praktisere som psykolog.

🎓 Interiørakitekt eller møbeldesigner: selv om dette ikke er lovregulerte yrker i Norge som krever godkjennelse, må du ha fullført utdanning tilsvarende kravene fra den europeiske fagorganisasjonen ECIA dersom du ønsker å bli anerkjent av Norske Interiørarkitekters- og møbeldesigneres Landsforbund og kunne bruke MNIL i tittelen din.

🎓 Lærerutdanning: hvis du studerer til lærer i utlandet må utdanningen vurderes av HK-dir. Dersom du ønsker å praktisere som faglærer og bygger på med pedagogikk (f.eks. ettårig PPU) ved et norsk lærested trenger du ingen godkjenning.

🎓 Maritime fag: dersom du ønsker å praktisere innenfor et av følgende områder kreves sertifikat eller tjenestebevis fra Sjøfartsdirektoratet: dekksoffiser, fritidsskipper, maskinoffiser, assessor og hurtigbåtassossor, IGF, polarkoden, tankermann, brovakt, maskinvakt, matros, motormann, H-MOB, MOB, skipselektriker, skipselektrikeroffiser, fiskeskipper, maskinist på fiskefartøy og ofte maskinsjef.

🎓 Pedagogisk leder i barnehage: utdanningen må vurderes av HK-dir.

🎓 Prest: hvis du ønsker å praktisere som prest i Norge, trenger du teologisk embetseksamen. Det er mulig å bli prest etter å ha tatt en master i teologi kombinert med ettårig praktisk-kirkelig utdanning. Du må søke evalueringsnemnda til kirken om godkjennelse til å kunne praktisere som prest dersom du ikke har embetseksamen i teologi. 

🎓 Regnskapsfører: må godkjennes av Finanstilsynet hvis du ønsker å praktisere som autorisert regnskapsfører ettersom dette er et lovregulert yrke i Norge.

🎓 Statsautorisert translatør: må godkjennes av NHH, Norges Handelshøgskole.

 

Forhåndsgodkjenning av studier i utlandet

Merk at det ikke er mulig å få studier forhåndsgodkjent, og det er du selv som er ansvarlig for å søke om godkjenning av studiet. Regelverk og utdanninger utvikles stadig og kan endres både i Norge og Storbritannia. Struktur, innhold i studiene, pensum og fagplaner kan endres i løpet av studietiden. Det er derfor viktig at du holder deg oppdatert på hva som kreves dersom du ønsker å praktisere i Norge. Across the Pond kan verken godkjenne eller garantere godkjenning av studier. 
 

Lurer du på noe?
Send oss en melding