Image
cycle

Idrettsprestasjonstudier i Storbritannia

Hvis du er lidenskapelig opptatt av å hjelpe andre finne gleden ved idrett eller å arbeide med idrettsutøvere for å maksimere deres resultater, vil dette studiet hjelpe deg med å gjøre akkurat dette. Ved både teoretisk og praktisk læring vil du bli en dynamisk og innovativ trener i dette raskt voksende feltet. Studiet fokuserer på en tverrfaglig tilnærming som fokuserer på trenerledelse, analyse av ytelse og de teoretiske begrepene som ligger i grunn for sportslig suksess. Dette gir deg ett solid grunnlag for fremtidig ansettelse eller videre studier gjennom studiets akademiske og praktiske arbeid.

I studiet idrettsprestasjon vil du ta for deg viktige emner som psykologiske og sosiale grunnlaget i sport, praktisk kinesiologi (menneskelig bevegelse), motorisk læring og kunnskapsbygging, partnerskap, helsebasert treningstesting og prosjektledelse innenfor idrett.

Lignende studier
Andre studier som kan være relevante for deg som vurderer idrettsprestasjon, er utendørs aktivitetsledelse, idrettsutvikling og trening, forretningsledelse innenfor idrett, idrettsjus, trener for funksjonshemmede, lærer/pedagogikk eller vitenskapsfag som kjemi eller biologi.

Studier som også kan være relevante for deg som finner interesse i idrettsstudier:

Mastergrad på ett år
Du kan ta en mastergrad i idrettsstudier i Storbritannia selv om du ikke nødvendigvis har studert idrettsrelaterte studier på bachelornivå. I Storbritannia står du nemlig langt mer fritt i forhold til hvordan du ønsker å bygge opp utdannelsen din. Du følger ikke et rigid system som du ofte gjør i Norge. Det er også fullt mulig å søke seg videre på en mastergrad i Storbritannia etter at du har fullført en bachelorgrad i Norge. I Storbritannia kan du også fullføre en master på ett år, mot to i Norge.

Det finnes masterstudier som idrettsledelse, idretts- og treningspsykologi, og lignende. Det er videre mulig å ta 2-årig master i fysioterapi om du har tatt bachelor i idrettsvitenskap (Sports Science) og oppnådd gode karakterer.

Jobbmuligheter
Studiet gir et godt grunnlag for et bredt spekter av yrker innenfor idrettsutvikling, kroppsøving, undervisning, forskning, folkehelse, helse- og kondisjonsledelse, og profesjonell idrett.

Studenter som har tatt denne utdannelsen jobber blant annet med ledelse innenfor idrett, som kamp- og ytelseanalytikere, i undervisning, og med militære styrker og offentlige tjenester.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ikke nødvendigvis godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet. 

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om inntakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å