Image
asdf

Dansestudier i Storbritannia

Dette studiet vil gi deg muligheten til å utfolde deg praktisk i forskjellige typer dans, og kan også gi deg en trygg teoretisk bakgrunn i koreografi og kultur innen dans. Du vil lære om forskjellige typer dans, som for eksempel klassisk ballett, jazz, street dance, tap dance og contemporary dance. Du vil lære teknikk og balanse, samt å kommunisere og uttrykke deg via dansen. Du vil også etter hvert få muligheten til å lage dine egne koreografier og oppsett. Du vil også lære om det psykologiske bak dansen; hva den kan gi deg som danser, og andre, som publikum. I tillegg vil du lære mer om den kulturelle bakgrunnen for dans, og om stilarter fra andre deler av verden, samt deres betydning for samtiden. Et bachelorstudie vil i hovedsak være praktisk, men noen studier har mer teori enn andre.
 
Avhengig av hvilket studie og studiested du satser på, vil du kunne velge fra mer akademiske eller praktiske kurs. Dersom du ønsker å fremføre dans og opptre, bør du satse på et av de mer praktiske kursene. Dersom du er interessert i dans, men målet ikke nødvendigvis er å opptre på en scene, bør du se mer på de akademisk-orienterte kursene, særlig dersom du er interessert i å kombinere dans med noe annet om ikke er av praktisk/utøvende art. Du kan kombinere dans med f.eks., musikkteknologi, musikk, drama, kommunikasjon, engelsk litteratur, film, Performing Arts eller f.eks. idrett.
 
Lignende studier
Andre studier som kan passe for deg som er interessert i dans kan være:

Dette kan også være aktuelle studier for deg å ta etter en bachelorgrad i dans, eller gå videre fra og inn på en mastergrad i dans. På masternivå er det ofte koreografi som er hovedfokuset, eller studiet vil omhandle dans sett fra et sosialantropologisk eller psykoterapeutisk perspektiv.

Mastergrad
Det er også mastergrader for deg som vil lære bort dans. Det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Så med en bachelorgrad i dans, så har du mulighet til å gå videre på veldig mange ulike mastergrader. Når det gjelder mastergrader i dans, så vil selvsagt en relevant bachelorgrad være fordelaktig for opptakt il en mastergrad i dans, men det er ikke alltid et krav. Vi sender deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg. 
 
Jobbmuligheter
Dersom man har en drøm om å jobbe som danser, er en bachelor i dans absolutt et steg i riktig retning. Under studiet utvikler man seg enormt, både som danser, og på et personlig nivå, og får muligheten til å vise seg frem i et profesjonelt miljø. Man får også et verdifullt kontaktnettverk. For masterstudenter eller de som kommer fra en annen bakgrunn, kan dette være det lille ekstra som vil gi deg karrieren du ønsker, for eksempel som koreograf eller danselærer.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

 
Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet.
 
Vil du vite mer?Ta kontakt for mer informasjon om opptakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelig på bachelor- og masternivå og for hjelp med å finne de studiene og universitetene som passer best for deg med din bakgrunn, karakterer, studieønske og evt. studiested. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis.