Image
regi

Teaterregistudier i Storbritannia

Dette studiet passer om du er et ledende og kreativt anlagt menneske, som brenner for å kunne ha en viktig finger med i spillet av produksjon av teater, opera, musikaler, film eller tv. Man må ha et godt øye og interesse for å ville påvirke, overvåke og kvalitetssikre denne type produksjon, da hovedoppgaven til en regissør ofte vil være å ha det overordnede ansvar for den praktiske og kreative biten av produksjonen – ofte fra start til slutt. Studiet vil derfor gjennom ulike metoder ha fokus på å trene deg opp til å oppnå de ferdigheter som trengs for å kunne jobbe innenfor regi av teater, opera, film eller tv.  Studiet vil som regel være sammensatt av både teoretiske og praktiske moduler og oppgaver, gjerne i form av workshops, praktiske prosjekt på scenen eller i form av presentasjoner, gruppeoppgaver og individuelle samtaler med lærere. Til sammen vil dette være med på å utvikle erfaring og ferdigheter innenfor entreprenørskap, ledelse, samarbeid, kommunikasjon, rådgiving, grunnleggende teknisk kunnskap og kreativ tenking.

Rene teaterregissørstudier tas vanligvis som masterstudier (ett- eller toårig), etter endt bachelorgrad innenfor kreative og utøvende fag. Men det som er så fantastisk med Storbritannia er at man kan søke på nesten hvilken som helst mastergrad uten å nødvendigvis ha en bachelorgrad innenfor samme felt. Selvsagt vil en relevant bachelorgrad være fordelaktig, men det er ikke alltid et krav. Vi i Across the Pond gir deg gjerne forslag til studier som vil passe for deg.

Lignende studier og kombinasjoner
Få universitet tilbyr rene teaterregi-studier på bachelornivå, men flere har studier som kombinerer fag som drama, teater, skuespill, regi, kreativ skriving, historie, art performance, sang, musikk og dans. Hvilke kombinasjoner som tilbys vil variere fra universitet til universitet. Ta kontakt med oss for å finne ut hvilke universitet som tilbyr kombinasjoner av disse fagene.

Andre fag som kan være relevante for deg som vil studere Theatre Directing:

Jobbmuligheter
Jobbmulighetene er mange og varierte. Etter fullførte studier kan du jobbe som assistent, instruktør eller regissør, hvor du har en sentral rolle i den sammensatte prosessen med å sette i stand, kvalitetssikre eller overvåke produksjon av teaterstykker, opera, musikaler, tv, film eller radio. I en jobb som teaterregissør eller assistent vil man jobbe tett sammen med både skuespillere, manusforfattere, designere, teknikere, og andre i et produksjonsteam. Hvilke oppgaver man har vil variere ut fra jobb og nivå i bransjen, i tillegg til å være avhengig av strukturen og filosofien i hvert enkelt teater eller tv/filmselskap.

Vi anbefaler for øvrig å jobbe i Norge i feriene mens du er student i Storbritannia. Når du skal søke jobb etter endt utdanning, vil det være en kjempefordel å kunne ha arbeidserfaring på CV-en, men det vil også være svært nyttig å begynne så tidlig som mulig å knytte kontakter i arbeidslivet. Du har gjerne lange ferier som student i Storbritannia, så det er gode muligheter for å kunne dra hjem og jobbe i disse periodene.

Godkjent i Norge
Studiet krever ingen godkjennelse i Norge, og en utdanning i utlandet vil nok bare være et stort pluss i forhold til erfaring og egenskaper man tilegner seg ved å studere i utlandet. Engelskkunnskapen man utvikler seg vil alltid være til stor fordel om man ønsker en internasjonal karriere.

Vil du vite mer?
Få en personlig veileder som kan hjelpe deg med informasjon om inntakskrav (f.eks. IB-krav), hvilke studier som er tilgjengelige og for hjelp med å finne de universitetene som passer best for deg med din bakgrunn. Ettersom studiene og universitetene alle har ulike kriterier og nivåer er det dessverre umulig å oppgi alle nyansene her på denne siden, så for å få mest mulig nøyaktig informasjon tilpasset deg og dine ønsker, så få kontakt med en av våre veiledere. All hjelp fra oss er gratis!

Alle studier A-Å